Läkare utvecklar ett "levande bandage" för knän

Forskare har upptäckt ett fascinerande nytt sätt att läka knäbrosk genom att skapa ett stamcellsbandage. Lär dig mer om detta intressanta fynd och vad det innebär för framtida knäoperationer.
Läkare utvecklar ett "levande bandage" för knän

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vid meniskskador ger läkare ger ofta rådet att man kirurgiskt ska ta bort den slitna menisken. Även om det oftast går bra utesluter det inte problem i framtiden. Men forskare från University of Liverpool och Bristol i Storbritannien har nyligen gjort en stor upptäckt. De hittade ett sätt att läka menisken utan att behöva ta ut den. Det vi pratar om är ett “levande bandage” som de gör med stamceller som tas från patienten.

Att ha skador på meniskerna är ett av de vanligaste knäproblemen i världen. Faktum är att det i Europa och USA finns mer än en miljon fall per år. Dessa skador är vanliga för atleter, speciellt de som spelar fotboll. Oftast kan läkare fixa det med kirurgi.

Men om området inte får något blod är det inte lika enkelt för såret att läka. Därför är det också många som inte återhämtar sig helt. Desa “levande bandage” kan vara en lösning.

“Levande bandage” av stamceller

levande bandage av stamceller

Journalen Stem Cells Translational Medicine publicerade studien. Den visade hur ett stamcellsbandage kan stimulera läkningen av menisken. “Spin-out”-företaget Azellon utvecklade bandaget och Innovate UK sponsrade det. Bandaget testades för första gången med fem frivilliga patienter. Alla var mellan 18 och 45 år. De hade slitna menisker.

  • Läkarna tog först stamceller från patienternas benmärg.
  • De kultiverade dessa celler i ett labb i två veckor.
  • Därefter användes de mogna cellerna i en membranstruktur.
  • Det implanterades sedan i den slitna menisken.
  • Det syddes sedan ihop för att hållas stabilt.
knäled

Vad var resultatet?

Behandlingen lyckades. Resultaten var uppmuntrande. Alla patienterna hade intakta menisker efter 12 månader. Tre av dem hade återhämtat sig helt efter 24 månader. De andra två behövde ändå ta bort sina menisker eftersom symptomen kom tillbaka.

Två kirurgiska ingrepp

Du kanske tror att man kan göra den nya behandlingen utan kirurgi, men man behöver faktiskt göra två kirurgiska ingrepp.

  • Den första används för att ta ut stamceller från benmärgen.
  • Den andra är implantatet av själva bandaget.

Men huvudforskaren Anthony Hollander säger att de arbetar med att utveckla en bättre version av behandlingen. De vill undvika att använda stamceller för att minska på kostnader. Det hjälper även patienterna om de slipper gå igenom två operationer.

Professor Ashley Blom vid University of Bristol håller med: “Cellbandaget erbjuder bra möjligheter för nya kirurgiska behandlingar, och kan vara fördelaktig för patienter och atleter genom att minska risken för osteoartrit efter behandlingen.”

Levande bandage ger ppmuntrande resultat

person som håller om sitt knä

Det är något som kräver mer forskning, men resultatet är väldigt intressant och kan i framtiden ge bättre alternativ för att ta bort slitna menisker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Álvarez López, A., García Lorenzo, Y., Ortega González, C., & Guillen de la Rosa, R. (2012). Lesiones de menisco en pacientes con osteoartritis de la rodilla. Revista Archivo Médico de Camagüey, 16(3), 343-352.
  • Stem cell ‘living bandage’ for knee injuries trialled in humans – News – University of Liverpool. (2016). Retrieved from https://news.liverpool.ac.uk/2016/12/16/stem-cell-living-bandage-knee-injuries-trialled-humans/
  • Villarreal, J. M. B., González, I. L., & Vargas Sánchez, G. (2009). Lesiones meniscales. Ortho-tips, 5(1), 39-48.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.