Klassificeringen av smärtstillande medel

Det huvudsakliga syftet med smärtstillande medel är att lindra smärta, och de används för en rad olika typer av smärta.
Klassificeringen av smärtstillande medel

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2019

Ordet analgesi betyder “förnekelse eller brist på smärta”. Därmed är den generella klassificeringen av smärtstillande medel “analgetikum”.

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) är smärta en “oangenäm sensorisk och känslomässig upplevelse”. Smärtupplevelsen är vanligtvis kopplad till sann eller potentiell skada.

Det finns två typer av smärta: akut och kronisk. De sensoriska upplevelserna skiljer sig, men även den känslomässiga upplevelsen är annorlunda. Därför skiljer sig klassificeringen av smärtstillande medel som används.

Akut smärta kommer från en vävnadsskada och försvinner efter att såret läktsGenerellt är det svårt att hitta en specifik vävnadsskada som involverar kronisk smärta.

Kronisk smärta involverar nämligen smärta under lång tid. Två exempel är migrän och artros.

Som vi påpekade tidigare är den känslomässiga delen annorlunda för akut och kronisk smärta:

  • Vid fall med akut smärta är det vanligt att uppleva irritabilitet, ångest och ilska.
  • När det kommer till kronisk smärta finns det en tendens mot depression.

Ofta kan dessa känslomässiga symptom också behandlas.

Klassificeringen av smärtstillande medel: primära analgetikum

Det huvudsakliga målet för smärtstillande medel är att lindra smärta, och de är vanligtvis användbara för många olika typer. Eftersom det finns olika varianter av smärta delas klassificeringen av smärtstillande medel upp i tre grupper.

Febernedsättande och rena smärtstillande medel

Apotekarie med läkemedel

Smärtlindrande medel har även andra funktioner. Även om majoriteten av dem är antipyretiska (febernedsättande) och antiinflammatoriska, är denna grupp ett undantag för det sistnämnda.

Ett exempel på ett febernedsättande och rent smärtstillande medel är paracetamol Det minskar inte inflammation, utan sänker bara feber samtidigt som det lindrar smärtan.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

Denna typs funktion baseras på dess blockering av enzymet cyclooxygenas (COX). Vidare förhindrar dessa läkemedel att COX syntetiserar substanser som är kopplade till inflammatoriska processer, vilket stoppar dem.

Exempel på icke-steroida antiimflammatoriska läkemedel är acetylsalicylsyra och ibuprofen.

Det finns dock olika typer av COX, var och en med sin egen funktion, och det finns även smärtstillande läkemedel som specifikt blockerar dem. Dessa kallas för selektiva COX-hämmare. Exempel är celecoxib och rofecoxib.

Opioider

Opioida smärtstillande läkemedel är aktiva opioidreceptorer. När en opioidreceptor aktiveras hindrar den generellt nervsignaler. Därför kan en aktiverad opioidreceptor minska nervsignalen för smärta.

Det finns olika typer av opioider beroende på effektivitet och andra kännetecken. Här hittar vi:

  • Rena agonister: dessa är de mest effektiva, och de bästa exemplen är morfin, kodein och metadon.
  • Partiella agonister: något mindre effektiva. Ett exempel är Buprenorfin.
  • Agonist-antagonister: dessa aktiverar vissa opioidreceptorer och blockerar andra. Det bästa exemplet är pentazocin.
  • Blandade: dessa har funktioner som skiljer sig från de flesta opioider. Ett exempel är tramadol.

Notera att opioider ofta producerar oönskade effekter, såsom illamående, förstoppning och trötthet.

Klassificering av smärtstillande medel: sekundära analgetikum

Det primära målet med sekundära smärtstillande medel är inte nödvändigtvis att lindra smärta. De skapades faktiskt för att lindra andra tillstånd. De kan dock lindra specifika typer av smärta.

Antidepressiva medel

Som vi redan förklarat är det vanligt att associera depressiva symptom med smärta, speciellt kronisk smärta. Antidepressiva medel kan vara till hjälp ur detta hänseende. En av de mest använda är amitriptylin.

Antiepileptika

Antiepileptika minskar nervsignaler. När man använder dem så minskar nervsignalerna för smärta. K arbamazepin och Iamotrigin är de vanligaste.

Muskelavslappnande medel

Muskelavslappnande medel kan lindra muskelsmärtaOm källan till smärtan är muskulär så gör dessa läkemedel den drabbade muskeln avslappnad, vilket minskar smärtan.

De kan till och med hjälpa till att läka skadan i dessa fall. Generellt är några av de vanligaste diazepam, gabapentin och topiramat.

Lokalbedövning

Person får lokalbedövning

Lokalbedövning blockerar nervsignaler i området där de administreras.  Genom att använda lokalbedövning vid smärtans källa kan smärtan därför försvinna eller minskas.

Vidare kan denna typ av smärtlindring kan verka på strukturer genom vilka smärtimpulserna träffar de högre nervcentren. På så sätt kommer smärtan inte bli lika påtaglig.

Generellt är de mest populära lokalbedövningarna lidokain och pilokarpin.

Kortikosteroider

Avslutningsvis har dess en effekt som liknar den hos NSAID, på så sätt att de agerar genom att hämma, eller minska, inflammation. När inflammationen minskar kommer även smärtan som associeras med den göra det.

En vanlig kortikosteroid är prednison.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.