Vad kan urinens pH säga oss?

Urinens pH återspeglar kroppens metaboliska aktivitet. Genom att mäta detta värde kan läkare enkelt diagnostisera och följa upp olika störningar.
Vad kan urinens pH säga oss?
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Ett urinprov är ett enkelt sätt för läkare att testa hälsan hos njurarna och andra delar av kroppen. Några andra saker detta test också visar är vätekoncentrationen, eller urinens pH.

Sedan antikens Grekland har man använt urin i olika diagnostiska metoder. Urinens färg, grumlighet, lukt, volym, viskositet och till och med sötma kan ge informationen om hälsan hos patienten. Därefter, från uppfinningen av mikroskopet på 1600-talet, började specialister studera urinsediment. Numer är det en ett rutinmässigt prov för många medicinska kontroller.

Idag är urinprover ett tillgängligt, billigt, icke-invasivt och lättinsamlat prov som gör att vi kan detektera flera olika tillstånd. Till exempel är urinens pH en av parametrarna som man kan mäta med ett urinprov.

Njurarna fungerar normalt tack vare flera cellulära processer. Om någon av dessa funktioner är påverkad kan det också hota din hälsa.

Vi börjar med några allmänna termer för att bättre förstå urinens pH.

Vad använder man en urinanalys till?

Som vi har nämnt är urinanalys ett icke-invasivt test. Dessutom mäter det många aspekter för att upptäcka och övervaka olika tillstånd. Med denna kan man bland annat:

 • Följa utvecklingen av en känd njursjukdom
 • Diagnostisera  akut eller kronisk njursjukdom hos patienter med andra misstänkta symptom
 • Upptäcka njursjukdom hos en patient utan uppenbara symptom
 • Använda som allmän sjukdomsmarkör
Urinprover för analys.

Vilka parametrar studerar man?

I en urinanalys kan olika parametrar studeras, inklusive följande:

 • Glomerulär filtrationshastighet: Huvudmått på funktionen hos njurarna
 • Urinsediment: Erytrocyter, leukocyter, avfall och kristaller i urinen
 • Proteinuri: Onormal eliminering av protein i urinen
 • Urinens pH
 • Förändringar i urinvolym: Oliguri, anuri, polyuri
 • Närvaron av glukos i urinen
 • Elektrolytavvikelser: Natrium, klorid, kalium, kalcium

Vad är urinens pH?

Detta koncept hänvisar till koncentrationen av vätejoner i urinen. Detta är ett mått som speglar surheten. Normalvärdet ligger mellan 4,5 och 8. Detta är ett intervall som är mycket större än det som är normalt för det pH vi har i blodet.

Dessutom består det komplexa systemet som reglerar blodets pH av tre delar som arbetar samtidigt:

 • Njurar
 • Lungor
 • Ett kemiskt buffertsystem

Sättet på vilket njurarna hjälper till att balansera blodets pH är genom eliminering eller lagring av urin. Det kan också vara att bidra med sura eller alkaliska ämnen, beroende på vad din kropp behöver. Målet är dock alltid att hålla blodets pH på en konstant, hälsosam nivå, runt 7,4.

Här kan vi klassificera urinens pH i tre grader:

 • Surt pH i urinen är när värdet är lågt: mindre än 5,5.
 • Alkaliskt pH i urinen är när det är högt: över 7.
 • Om pH är 7 är det neutralt.

När det förekommer en avvikelse i pH bör läkaren kontrollera patientens sjukdomshistoria samt begära blodprover. Dessutom bör läkaren undersöka njurfunktionen, närvaro eller frånvaro av urinvägsinfektioner, kost och andra faktorer.

Olika färger på ett urinprov.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Få fart på ämnesomsättningen med Fast Metabolism Diet

Orsakerna till att urinens pH är lågt

Det finns en lång lista över orsaker som orsakar sur urin, det vill säga urin med lågt pH. Till exempel:

Orsakerna till att urinens pH är högt

Å andra sidan är de möjliga orsakerna till alkalisk urin:

 • Hyperventilation
 • Kräkningar
 • Renal tuberkulös acidos
 • Förekomst av ureasproducerande bakterier
 • Vegetarisk kost
 • Gamla prover

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Vilka livsmedel bör man äta om man har gallsten?

Vilket är det ideala urinprovet för att mäta urinens pH?

Vanligtvis är den första urinen på morgonen det bästa provet för ett urinprov. Det är vanligtvis ett koncentrerat prov som garanterar att man kan upptäcka kemikalier och grundämnen som du kanske inte hittar i ett stickprov under andra tider av dygnet.

Sedan, efter insamling, bör du ta med provet till ett laboratorium omedelbart för analys. Men om du inte kan leverera det direkt bör du förvara det vid en temperatur mellan 2ºC till 8ºC. På så sätt kan du undvika bakterietillväxt och nedbrytning av provet. Detta kommer inte att påverka provets pH.

Vikten av att mäta urinens pH

Att studera urinprover är billigt och enkelt. Det låter oss också testa många av kroppens metaboliska funktioner. Vi vet till exempel att både lågt och högt pH kan orsaka olika typer av njursten.

Slutligen, som en del av urinparametrarna, är pH ett viktigt inslag när man utför olika tester och uppföljningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.