Vad är Montezumas hämnd? Riskfaktorer och förebyggande

Montezumas hämnd beskriver ett tillstånd med diarré och ibland även andra symptom, såsom kräkningar eller feber. Det är vanligare när man reser till vissa destinationer med mindre utvecklad infrastruktur och varmt väder.
Vad är Montezumas hämnd? Riskfaktorer och förebyggande

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Montezumas hämnd är diarré och ibland även andra symptom på magsjuka, som uppstår när vi reser till en plats eller ett land med hygien- och sanitetsförhållanden som skiljer sig från vår hemort. Det beror på infektion av bakterier eller virus som finns i vattnet eller maten vi äter.

De senaste åren har turismen förändrats. Nuförtiden väljer många människor att resa till länder som ännu inte har en adekvat infrastruktur, eller till exotiska platser där hygien och sanitetsförhållanden inte är de bästa.

Uppskattningar visar att även om förekomsten av Montezumas hämnd har minskat, drabbar det cirka 40 % av alla resenärer. Det dyker vanligtvis upp plötsligt under resan eller precis vid hemkomsten, vilket allvarligt kan påverka personens planer.

Även om Montezumas hämnd vanligtvis inte är allvarligt och tenderar att försvinna av sig själv, kan det ge upphov till komplikationer. Därför ska vi i den här artikeln ta upp allt du behöver veta om denna sjukdom och de viktigaste riskfaktorerna för att få den.

Vad är Montezumas hämnd?

Montezumas hämnd uppstår när vi blir exponerade för vissa mikroorganismer under resor som vi inte kommer i kontakt med på vår ursprungsort. Dessa kan vara virus, bakterier eller även parasiter.

Oftast utvecklar vi en infektion genom att dricka vatten som inte är korrekt behandlat och desinficerat. Det finns många platser i världen där vattenkvaliteten inte håller måttet. Men vi kan också få i oss det genom intag av kontaminerad mat.

De flesta fall av Montezumas hämnd beror på bakterier av typen Escherichia coli. Specifikt finns det vissa stammar av denna bakterie, som enterohemorragisk E. coli, som utmärker sig som orsaken till ett stort antal fall och till mer aggressiv diarré.

Diarré kommer vanligtvis plötsligt. Det kan inträffa under din vistelse och ändra alla planer du har för din resa. Därför är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att undvika det. Det kan dock också dyka upp när du återvänder eller reser vidare till nästa destination.

Förutom diarré kan dessa infektioner också orsaka andra symptom, som illamående och kräkningar. Även magkramper och feber är vanligt. Problemet är att om det inte behandlas på rätt sätt kan det leda till uttorkning.

En man i badrummet greppar om magen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: De vanligaste patogenerna under sommaren

Vilka är riskfaktorerna för Montezumas hämnd?

Den första riskfaktorn för att få Montezumas hämnd är destinationen du reser till. Som vi har nämnt är sanitära förhållanden mycket viktiga, särskilt kvaliteten på dricksvattnet.

Av denna anledning är de länder där de flesta fall förekommer de i Centralamerika, Sydamerika, Afrika och Asien. På samma sätt påverkar reseförhållandena. Till exempel, om du reser med en liten budget, till exempel i backpacker-stil, är det lättare att du få i dig något som är förorenat, och även om du vistas på ohälsosamma platser.

Resesäsongen spelar också in, eftersom infektioner är vanligare under de varmare månaderna. Därtill får man inte bortse från att villkoren för varje enskild person spelar in, och skiljer sig åt. Personer med ett försvagat immunförsvar är mer sårbara för alla infektioner.

En kvinna som reser med en ryggsäck.
Resmålet är en avgörande faktor för att bli drabbad av Montezumas hämnd. Varma platser är mer benägna att orsaka det.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Konsumera yoghurt när du har diarré: Är det okej?

Kan man förebygga det?

För att förhindra Montezumas hämnd kan du följa några enkla tips angående mat och dryck. Helst bör du äta mat som är ordentligt tillagad och serverad varm. Undvik råa och obehandlade produkter, som opastöriserade mejeriprodukter.

Försök till exempel att undvika äta gatumat. När det gäller vatten bör du alltid dricka vatten på flaska och kontrollera att korken är väl tillsluten. Undvik om möjligt att dricka kranvatten, även för att borsta tänderna eller skölja frukt. Om du ber om vatten på till exempel en restaurang, se till att det är i form av varma drycker, som te.

Det viktigaste är att du, om du får något av ovanstående symptom, uppsöker närmaste läkare så snart som möjligt. Även om diarré kan försvinna av sig själv, kan det också få allvarliga konsekvenser, som uttorkning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.