Vad innehåller bipacksedeln och hur läser man den?

Doseringsanvisningarna i mediciners bipacksedlar listar vanligtvis vilken dos du ska ta för att uppnå önskad effekt. Ibland kan det verka som att ett visst läkemedel inte har någon effekt alls, eller tvärtom har för mycket effekt. Men du ska aldrig ta något annat än den rekommenderade dosen utan att fråga en läkare först.
Vad innehåller bipacksedeln och hur läser man den?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Bipacksedeln innehåller skriftlig information om den medicin du köpt. Den är riktad till dig som patient och ger dig information om egenskaperna hos ditt specifika läkemedel.

Det är alltid en bra idé att förvara bipacksedeln tillsammans med medicinen så du kan konsultera den om behovet skulle uppstå. Syftet med denna typ av information är att hjälpa patienter använda mediciner på rätt sätt, i enlighet med den behandling läkaren föreskrivit dem.

Vad innehåller bipacksedeln för information?

Flera olika pillerkartor som ligger huller om buller.

Bipacksedeln innehåller nödvändig information för den terapeutiska användningen, till exempel indikationer, dosering, försiktighetsåtgärder, negativa bieffekter eller användning under speciella omständigheter.

Bipacksedeln inkluderar också den kemiska sammansättningen av medicinen och instruktioner för varför man ska ta den, hur man tar den och hur man förvarar den på rätt sätt. 

Dessa broschyrer specificerar också eventuella bieffekter, interaktioner och kontraindikationer. Dessutom innehåller de en summering av kliniska data, farmakologiska egenskaper och prekliniska säkerhetsdata.

1. Beskrivning

Den första sektionen i en bipacksedel informerar dig om medicinens aktiva substanser och deras sammansättning. Den berättar om namnet på substanserna, i vilka mängder de förekommer och i vilka former.

De aktiva substanserna är för terapeutisk användning, medan de inaktiva substanserna beskriver sig själva. Farmaceutiska bolag måste lista alla substanser i bipacksedeln eftersom en del kan leda till allergier eller intoleranser hos vissa människor. 

2. Vad är syftet med bipacksedeln

Det är en sektion som innehåller information om den farmaceutiska formen av medicinen.

Den förklarar också till vilken klass av läkemedel den aktiva substansen hör och vilka effekter den har på människans kropp. Dessutom så listar den de sjukdomar som medicinen kan behandla och vilka sjukdomar den är godkänd för.

3. Innan du påbörjar behandling med en medicin

En farmaceut visar vad bipacksedeln innehåller för en kund.

Vissa mediciner är inte lämpliga för alla. Av denna anledning kan det vara nödvändigt att vidta vissa åtgärder eller göra specifika justeringar från fall till fall.

I bipacksedeln specificerar det farmaceutiska bolaget också en rad situationer som patienten måste ta hänsyn till innan hen använder medicinen i fråga. I bipacksedeln kan du alltså hitta följande:

  • Alla undantag för när du inte bör använda denna medicin.
  • Du kan också att hitta speciella varningar och försiktighetsåtgärder här, som användning av medicinen tillsammans med viss mat och dryck. Med andra ord, om du ska ta den på tom mage eller med mat och också om du kan dricka alkohol eller inte.
  • Dessutom finner du rekommendationer för användning. Till exempel om du är gravid.
  • Bipacksedeln innehåller också rekommendationer för ammande kvinnor.
  • Den innehåller också detaljerad information om den specifika medicinen kan påverka en persons förmåga att framföra fordon eller köra andra maskiner.
  • Den beskriver också läkemedlets interaktion med andra mediciner. Med det menas vilka effekter en person kan förvänta sig efter att ha tagit medicinen samtidigt som andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom interaktion kan förstärka eller försvaga medicinens effekt.

4. Posologi

Denna sektion av bipacksedeln ger info om doseringen enligt det syfte för vilket patienten ska att använda den. Även om det kan verka som att en viss medicin har liten eller ingen effekt eller du å andra sidan känner dig helt hög på den, så ska du inte ändra doseringen utan att konsultera en läkare.

Det finns mediciner där en läkare kan behöva justera dosen, speciellt när den skrivs ut åt äldre människor eller barn. Läkare kan också justera dosen för personer som har njur- eller leverproblem. 

Bipacksedeln innehåller information om hur du ska ta medicinen, såväl som viktig information för om du råkat ta mer än du borde eller när du råkat glömma en dos.

5. Negativa effekter

En läkare ger en patient instruktioner angående en medicin.

Alla läkemedel kan ha bieffekter och orsaka negativa reaktioner. Denna del av bipacksedeln informerar dig om de eventuella bieffekter en medicin kan ha på din kropp.

Notera att de flesta mediciner har inga eller ganska milda bieffekter. Du bör ändå kontakta din läkare om du märker av en oönskad effekt eller reaktion.

Du kanske också är intresserad av: Vad är receptbelagda opioider och vad är de till för?

6. Förvaring av medicinen

Denna sektion av bipacksedeln innehåller detaljer om förvaringen av medicinen. Det är viktigt att följa rekommendationerna angående temperatur och luftfuktighet

Sammanfattning angående innehållet i bipacksedeln

Det är viktigt att läsa bipacksedeln eftersom den innehåller all information du kan behöva. Dock bör du alltid konsultera en läkare eller farmaceut om du har några frågor. Och viktigast av allt, du bör aldrig någonsin självmedicinera dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cerviño López, M. (2010). Farmacovigilancia. Albéitar: Publicación Veterinaria Independiente.

  • Rojas, C. B. (2001). Fases del desarrollo de un nuevo medicamento. Estrategias de Investigación En Medicina Clínica. El Manual Moderno.

  • Aguilar, N. G., & Girón Aguilar Nora, D. R. (2010). Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias Elaborado por : Honduras OPS / OMS Rosario D´Alessio Asesora Regional en Servicios Farmacéuticos OPS / OMS Octubre 1997. Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnologia. https://doi.org/10.1101/093575


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.