Vad är receptbelagda opioider och vad är de till för?

Ibland förskriver läkare receptbelagda opioider eftersom de är effektfulla smärtstillande medel. Den mest kända formen är morfin, men det finns många andra. Lär dig mer om dem i den här artikeln.
Vad är receptbelagda opioider och vad är de till för?
Alejandro Duarte

Granskad och godkänd av bioteknolog Alejandro Duarte.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Receptbelagda opioider är en grupp läkemedel som interagerar med opioidreceptorer i nervsystemet. Den farmakologiska effekten uppträder som ett resultat av denna sammanslutning och lindrar därmed smärta. Men vet du vilka som är de främsta orsakerna till varför en läkare förskriver opioider?

Opioider är säkra mediciner, men de kan leda till beroende. När en person börjar använda opioider börjar också kroppen vänja sig vid den dos personen tar. För att uppnå samma effekt måste man över tid därför öka dosen.

De föreningar man använder mest är hydrokodon, oxykodon, morfin och kodein. Det finns många fler, det här är bara de föreningar som har den största säkerhetsmarginalen.

Vad är receptbelagda opioider till för?

Vallmo och lakemedel i pillerform

Människor använder receptbelagda opioider för att lindra svår smärta och förbättra omedelbar livskvalitet. Opioiderna verkar genom att interagera med opioidreceptorer och på så vis modulera smärtsamma stimuli i nervsystemet. Som ett resultat av denna kedjereaktion, minskar, eller försvinner, den intensitet med vilken kroppen uppfattar smärta. Eller så försvinner smärtan helt.

Den första opioiden som någonsin användes för detta ändamål var morfin. Läkare använder en skala som har morfin som utgångspunkt (det vill säga morfin är värde 1). Därifrån indikerar ett värde vilken procentandel av verkan den specifika medicinen kommer att leverera. På så sätt kan man beräkna en opioids smärtstillande effekt.

Opioidreceptorer är proteiner som befinner sig på ytan av cellerna i centrala nervsystemet (som i hjärnan, ryggmärgen osv.) och de fortsätter längs matsmältningskanalen.

Det är exakt i dessa molekyler som mekanismen som åkallar beroende finns. Med varje dos syntetiseras nya receptorer tack vare aktiveringen av genen som är ansvarig för kodning av informationen för det specifika proteinet. Den aktiverande signalen moduleras med fler receptorer och det blir allt mer nödvändigt att öka dosen. Detta så att fler partiklar kan binda sig till ytreceptorerna för att orsaka den önskade effekten.

Du kanske också är intresserad: Klassificeringen av smärtstillande medel

Varför förskriver en läkare opioider?

Olika smärtstillande medel.

Det främsta skälet till varför en läkare förskriver opioioder är smärta. När en person lider av kronisk smärta inträffar psykiska och fysiska förändringar som ofta försämrar livskvaliteten. Det enda alternativet i dessa situationer är att föreskriva mindre potenta opioider. Den smärtstillande effekten hos denna undergrupp av ämnen är måttlig men är lättare att hantera.

När en person lider av intensiv akut smärta kan man administrera mer potenta opioider. Denna familj av läkemedel är mer verksam, men har också en mycket smal terapeutisk marginal, vilket gör att det är lättare att bli beroende.

Oavsett vilka receptbelagda opioider du får, måste du se till att bara konsumera den mängd som din läkare anger, eftersom det är det enda sättet att undvika biverkningar. Man administrerar dessa typer av läkemedel under strikt medicinsk övervakning. Utöver dosen måste du också respektera intervallet mellan varje dos, och även tiden du måste avstå.

Biverkningar av receptbelagda opioider

Biverkningar av receptbelagda opioider

Som vi nämnde ovan är den största nackdelen med opioider risken för läkemedelsberoende. Men läkare ger recept på dessa läkemedel endast när det inte finns något annat alternativ för smärtstillande. En annan sak att tänka på är att det är vanligt att man använder dessa ämnen inom nöjesrelaterat drogmissbruk.

I detta avseende har människor ingen medicinsk motivering att använda dem, förutom den ”trevliga” känslan som drogerna kan ge, vilket är det som skapar missbruk till att börja med. När detta händer är beroendet redan så stort att en person kommer att uppleva abstinens om de slutar att ta drogen.

Slutligen vill vi notera att opioider, trots deras dåliga rykte, är mycket användbara för deras förmåga att lindra smärta, och också förbättra humöret hos en person. När smärta inte längre är en del av ekvationen, kan en människa lättare återfå sin funktionella kapacitet och återigen utföra normala uppgifter. Detta är mycket viktigt för personer med kronisk sjukdom eftersom det också brukar förbättra deras mentala hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.