Vad händer om en kvinna tar Viagra? Fördelar och risker

Sexuell dysfunktion hos kvinnor beror på många olika faktorer och Viagra® kan bara lösa en del av problemet. Här lär du dig mer om hur läkemedlet fungerar och om dess fördelar och risker.
Vad händer om en kvinna tar Viagra? Fördelar och risker
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Om en kvinna tar Viagra ® får det inte samma effekt som hos en man. Men varför skiljer sig behandlingen av sexuella funktionsstörningar mellan könen?

Viagra ®, vilket är handelsnamnet för läkemedlet Sildenafil, förskrivs till män som lider av erektil dysfunktion. När kvinnor tar det är det vanligen fråga om självmedicinering eller off label-förskrivning.

Emellertid är Viagra ® inte indicerat eller godkänt för användning hos kvinnor av det amerikanska läkemedelsverket (U.S. Food and Drug Administration, FDA).

Verkningarna om en kvinna tar Viagra jämfört med en man

Viagra ® är ett blått piller som man förskriver för att behandla erektil dysfunktion. En man kan ta det mellan 30 minuter och 4 timmar före ett sexuellt umgänge och effekten varar i 4 till 8 timmar.

Dess verkningsmekanism består i att hämma ett enzym som kallas fosfodiesteras. Detta leder till en avslappning av glattmuskulaturen, vilket medför ökat blodflöde och lägre blodtryck.

Effekten på penis blir en avslappning av svällkropparnas glatta muskulatur, varigenom blodgenomströmningen ökar och mannen kan bibehålla en erektion. Man tror att det fungerar på ungefär samma sätt hos kvinnor som hos män, men effekten är mindre hos kvinnor.

Viagras effekt på kvinnor

Om en kvinna tar Viagra ® blir följden ett ökat blodflöde till könsorganen, i synnerhet till klitoris och blygdläpparna. Detta leder till en ökad känslighet, vilket kan göra det lättare att känna sexuell upphetsning och att uppnå orgasm, särskilt hos postmenopausala kvinnor med vaginal torrhet.

Men ett ökat blodflöde innebär inte nödvändigtvis en förhöjd lust eller njutning. Och i man har i studier inte kunnat påvisa på ett entydigt sätt att användningen av Viagra ® skulle gagna kvinnor.

Däremot har man observerat en speciell situation för kvinnor som äter mediciner mot depression. Patienter som tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) kan drabbas av sexuella störningar, vilket är en biverkan av dessa läkemedel. Hos dem ger Viagra ® en starkare sexuell upphetsning och en kortare latenstid för orgasm.

Sexuell dysfunktion har ofta psykologiska orsaker.

Sexuell dysfunktion hos kvinnor är ett komplext problem

Hos kvinnor kan sexuell dysfunktion bero på svårigheter med att njuta av sex, nedsatt sexlust eller problem som uppstår i samband med den sexuella retningen eller utlösningen. En annan orsak kan vara smärtor som uppkommer vid samlaget (dyspareuni).

En minskad sexlust kan ha hormonella, fysiska eller psykologiska förklaringar. Först och främst måste man förvissa sig om att den inte beror på kemiska faktorer, såsom användningen av läkemedel, eller menopaus.

Det finns många faktorer som spelar in och Viagra ® är inget allbotemedel. Att diskutera sexlust och sexuell upphetsning är inte samma sak.

Om en kvinna tar Viagra ® kan det vara henne till nytta om hennes problem ligger i sexuell upphetsning. Men det kommer inte att hjälpa henne om hon lider av låg sexlust eller andra störningar som är psykologiskt betingade.

Vi tror att du även kan vilja läsa:  Droger och erektil dysfunktion: finns det en koppling?

Vad är riskerna om en kvinna tar Viagra?

Viagra ® har biverkningar, vilka i kvinnors fall berör lågt blodtryck, huvudvärk, rodnad i ansiktet, nästäppa, illamående och synstörningar.

Den största risken med att ta Viagra ® är att det kan resultera i ett kraftigt blodtrycksfall. Därför bör man inte ta det i kombination med blodtryckssänkande medel eller partydroger.

Däremot anses användningen vara säker för män. Men hos kvinnor har man emellertid inte kunnat påvisa de långsiktiga effekterna.

Vilka alternativ finns det för kvinnor med sexuell dysfunktion?

Någon kvinnlig variant av Viagra ® existerar egentligen inte. Dock finns det flera mediciner som blivit godkända av det amerikanska läkemedelsverket (FDA).

Ett av dem är Addyi® (flibanserin), som är indicerat för premenopausala kvinnor. Detta anses vara den kvinnliga motsvarigheten till Viagra ®, och är ett rosa piller som höjer sexlusten hos kvinnor och vars mest kända biverkning är minskad aptit. Förskrivningen är att patienten tar det varje dag.

En läkare kan förskriva Flibanserin till kvinnor diagnostiserade med nedsatt sexualdrift (eller hypoaktiv sexuell störning). Enligt den diagnostiska och statistiska handboken om psykiska störningar (DSM) handlar det om en ihållande och återkommande minskning eller avsaknad av fantasier om och begär för sexuella aktiviteter.

Addyi® verkar på signalsubstanserna genom att aktivera dopamin och reglera den höga ansamlingen av serotonin. Därigenom har det en direkt effekt på en persons libido.

Ett annat läkemedel med namnet Vylessi® (bremelanotid) har liknande verkan och förändrar hjärnkemin. Det injiceras 45 minuter innan man har sex och kan ges som en dos per dygn och högst 8 doser per månad. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, ansiktsrodnad och reaktioner i injektionsområdet.

Sedan finns det tribolon, ett läkemedel som man använder vid menopausal hormonbehandling. Det har en libidohöjande verkan och främjar vaginal lubrikation.

Antidepressiva orsakar ofta sexuella störningar..

Gillar du denna artikel? I så fall vill du kanske även läsa:  Naturläkemedel för erektil dysfunktion: fungerar de?

Om en kvinna tar Viagra kommer hon inte att ha någon verklig nytta av detta

Den enda fysiska fördelen som Viagra ® kan erbjuda är ett ökat blodflöde. Detta hjälper mot erektil dysfunktion hos män. 

För kvinnor kan det vara en hjälp om problemet har att göra med svårigheter att känna sexuell upphetsning. Men det finns inte tillräckligt med vetenskaplig dokumentering av de långsiktiga effekterna. Och i de flesta fall är sexuella störningar hos kvinnor förenade med en minskad sexlust, vilket Viagra ® inte har någon inverkan på.

Sildenafil är endast indicerat för behandling av erektil dysfunktion hos män.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nurbeng H, Hensley P, Heiman J, et a. Sildenafil Treatment of Women With Antidepressant-Associated Sexual Dysfunction. JAMA. 2008;300(4):395-404. Disponible en https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/182296.
  • Basson R, Brotto L. El Sildenafil ayuda poco al deseo sexual y al orgasmo en las mujeres. Sexual psychophysiology and effects of sildenafil citrate in oestrogenised women with acquired genital arousal disorder and impaired orgasm: a randomised controlled trial. BJOG 2003; 110: 1014- 1024. Disponible en https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/menopausia/vm-102/meno10204-sildenafil/.
  • Goldstein, Irwin, et al. “The serendipitous story of sildenafil: an unexpected oral therapy for erectile dysfunction.” Sexual Medicine Reviews 7.1 (2019): 115-128.
  • Basson R, McInnes R, Smith MD, Hodgson G, Koppiker N. Efficacy and safety of sildenafil citrate in women with sexual dysfunction associated with female sexual arousal disorder. J Womens Health Gend Based Med. 2002 May;11(4):367-77. doi: 10.1089/152460902317586001. PMID: 12150499.
  • López-Olmos, J. “Tratamiento hormonal sustitutivo de la menopausia con tibolona.” Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 32.3 (2005): 106-115.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.