Tips för att förebygga erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är ett problem som kan drabba vilken man som helst. Lyckligtvis kan du göra vissa livsstilsval som hjälper dig att förebygga det. Ta reda på mer i den här artikeln.
Tips för att förebygga erektil dysfunktion
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Erektil dysfunktion är ett ämne som många män är rädda för att ens prata om, främst på grund av de kulturella implikationerna och stigma som är förknippade med tillståndet. Det är dock en situation som läkare ser mer och mer frekvent vid rutinundersökningar. Prognosen för att förebygga erektil dysfunktion är gynnsam för de allra flesta män.

Att ha erektionsproblem då och då betyder inte att det är något allvarligt som ligger bakom. Men om detta händer ofta rekommenderar vi att du uppsöker en specialist.

Erektionsproblem kan få en man att känna sig pressad och kan orsaka problem med stress eller självförtroendet, vilket kan leda till konflikter i ett parförhållande.

Men bortsett från detta, om problemet är återkommande, är det bättre att kunna utesluta alla tillstånd som du inte känner till genom att rådgöra med en läkare. Det är bra att känna till att erektil dysfunktion numer kan behandlas och, än bättre, att det går att förebygga erektil dysfunktion.

Vad är erektil dysfunktion?

Studier definierar erektil dysfunktion som:den ihållande oförmågan att uppnå och bibehålla en erektion tillräckligt för att tillåta en tillfredsställande sexuell prestation“.

Dessutom lägger specialister tonvikt på de problem som erektil dysfunktion kan ha för den sociala och psykologiska hälsan hos dem som upplever det. Det påverkar ofta livskvaliteten och känslomässiga relationer.

Annan forskning betonar också att dysfunktionen kan vara “den totala oförmågan att producera en erektion, oförmågan att göra det med konsistens eller tendensen att upprätthålla endast korta erektioner“.

I vilket fall som helst är det viktigt att veta hur kroppen producerar en erektion. Vi måste också känna till de potentiella orsakerna till dessa typer av dysfunktion för att kunna förhindra dem.

En stressad man i pyjamas.
Män med erektil dysfunktion är ofta under konstant stress. Det kan dessutom påverka deras självförtroende.

Vad händer i kroppen när man får en erektion?

För att förstå hur en erektion uppstår behöver vi känna till att penis har två kammare med svampig vävnad, kallad corpora cavernosa. I sin tur är dessa kammare omgivna av ett membran som kallas tunica albuginea.

Erektioner uppstår när det förekommer en stimulans, antingen genom sinnena eller fantasin (sexuella fantasier). Impulser från hjärnan och nerverna gör att corpora cavernosa kan slappna av så att blodet kan flöda och fylla utrymmena.

Blodet genererar tryck i corpora cavernosa med hjälp av tunica albuginea, vilket bibehåller erektionen och vänder erektionen när penismusklerna drar ihop sig, vilket avbryter inflödet av blod.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är parafimos och vad kan man göra åt det?

Vad orsakar en dysfunktion?

Detta tillstånd kan bero på olika orsaker. Några av dessa är:

 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Multipel skleros
 • Vaskulär sjukdom
 • Skador på artärer, nerver, fibrösa vävnader eller den glatta muskulaturen på grund av sjukdom

Personens livsstil är också viktigt, eftersom en skadlig livsstil ofta ökar risken för att drabbas av kärlsjukdomar, vilket sker vid överdriven konsumtion av alkohol eller tobak.

Användningen av vissa mediciner kan också bidra till uppkomsten av erektil dysfunktion som en av biverkningarna, som i fallet med bland annat antihistaminer, aptitdämpande medel, antidepressiva, blodtryckssänkande medel.

Psykologiska faktorer får heller inte försummas. Skuldkänslor, ångest, stress, depression, låg självkänsla och andra negativa känslor kan bidra till tillståndet.

Andra fall är också relaterade till förändringar av hormoner, enligt vissa medicinska publikationer, eftersom endokrina sjukdomar påverkar den sexuella funktionen.

Sammanfattningsvis är den korrekta funktionen av mekanismen för att få erektion relaterad till vaskulära, psykologiska, neurologiska och hormonella faktorer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Är effekterna av alkohol på hjärtat positiva eller negativa?

Tips för att förebygga erektil dysfunktion

När vi pratar om att förebygga erektil dysfunktion talar vi egentligen om att undvika riskfaktorer som ökar sannolikheten för att det händer. Några rekommendationer för att undvika erektil dysfunktion är följande:

 • Undvik självmedicinering: Vissa mediciner kan bidra till uppkomsten av erektil dysfunktion. Om du märker att någon ordinerad medicin orsakar erektil dysfunktion, bör du prata med en specialist.
 • Få tillräckligt med vila: Att inte sova ett tillräckligt stort antal timmar kan skapa stress och detta förvärrar problemet.
 • Träning: En relevant riskfaktor är en stillasittande livsstil. Läkare rekommenderar att du tränar minst tre gånger i veckan, minst en halvtimme varje gång. Detta hjälper också till att skapa välbefinnande och att förhindra uppkomsten av andra sjukdomar.
En man som tränar.
Regelbunden fysisk träning är ett sätt att förhindra erektil dysfunktion. Det hjälper också till att hålla en hälsosam vikt.
 • Drick inte för mycket alkohol: Alkoholmissbruk är relaterat till erektil dysfunktion.
 • Ta hand om din mentala hälsa: Vissa fall av detta problem beror på affektiva störningar eller konflikter som paret har. Om detta förbättras, kommer också dysfunktionen att bli bättre.
 • Ta hand om din vikt: Metabola störningar kan utlösa sjukdomar, som diabetes, som också är relaterade till erektil dysfunktion. Rekommendationen är att äta en balanserad kost.

Genom att följa dessa åtgärder kommer du att kunna förebygga uppkomsten av erektil dysfunktion. Men om dessa åtgärder inte räcker bör du fråga en specialist. Det är viktigt att utesluta andra hälsoproblem för att komma till sakens kärna och för att upptäcka om tillståndet beror på fysiska eller psykologiska faktorer.

Originalartikel:


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cabello Santamaría, F. (2008). Aspectos psicológicos de la disfunción eréctil. Revista Internacional de Andrologia.
 • Ceballos, M. del P., Álvarez Villarraga, J. D., Silva Herrera, J. M., Uribe, J. F., & Mantilla, D. (2015). Guía de disfunción eréctil. Sociedad Colombiana de Urología. Urologia Colombiana.
 • Disfunción sexual eréctil. (2001). Revista Cubana de Endocrinología.
 • José María Martínez Jabaloyas. DISFUNCIÓN ERÉCTIL DE ORIGEN HORMONAL. MONOGRÁFICO: DISFUNCIÓN ERÉCTIL. Arch. Esp. Urol. 2010; 63 (8): 621-627. Servicio de Urología. Hospital Clínico Universitario. Valencia. España
 • Rodríguez Vela, L., Gonzalvo Ibarra, A., Pascual Regueiro, D., & Rioja Sanz, L. A. (2002). Disfunción eréctil. Actas Urologicas Espanolas.
 • Wespes, E., Amar, E., Eardley, I., Giuliano, F., Hatzichristou, D., Hatzimouratidis, K., … Vardi, Y. (2010). Guía clínica sobre la disfunción sexual masculina : disfunción eréctil y eyaculación precoz. European Association of Urology 2010.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.