Att ta Viagra kan orsaka synstörningar

Vetenskapliga studier tyder på att Viagra kan orsaka synstörningar, särskilt när det tas i höga doser. Eftersom det finns många fallrapporter om detta är det viktigt att ta detta läkemedel under korrekt medicinsk övervakning.
Att ta Viagra kan orsaka synstörningar

Senaste uppdateringen: 05 april, 2022

Det är inga nyheter att det att ta Viagra kan orsaka synstörningar. Faktum är att personer som tar det berömda blå pillret har rapporterat konstiga förändringar av sin syn. Allt tyder dock att detta bara händer när man överskrider dosen.

Enligt tillgängliga data kan höga doser av Viagra orsaka synstörningar och till och med ihållande synsymptom. De förekommer inte hos alla män som tar dessa piller, men höga doser är en riskfaktor för alla patienter som överdoserar.

Forskare behöver göra ytterligare studier. Även om det är ett faktum att Viagra kan orsaka synstörningar, vet de ännu inte den exakta omfattningen och svårighetsgraden. Av denna anledning är det viktigt att det är en läkare som ordinerar detta läkemedel och han eller hon följer upp med patienten vid behov.

Låt oss prata om Viagra

Viagra är ett läkemedel som man använder för att behandla erektil dysfunktion och som godkändes för medicinskt bruk 1998. Det blev snart det mest sålda läkemedlet genom tiderna. Även om detta läkemedel endast bör vara tillgängligt med recept, går det även att få tag på det på den svarta marknaden.

Den aktiva ingrediensen i Viagra är sildenafil. Läkemedlet kommer i orala tabletter på 25, 50 och 100 milligram. Den rekommenderade dosen är 50 milligram per dag. I vissa specifika fall behöver man använda en halv eller dubbel dos.

Den aktiva substansen i detta läkemedel använde man ursprungligen för att behandla högt blodtryck. Men läkare upptäckte att det vidgade blodkärlen och orsakade avslappning av den mänskliga penisartären, vilket gjorde det lättare att uppnå och bibehålla en erektion. Sexuell stimulans är dock nödvändig för att det ska ha den effekten.

Hittills har det gjorts fyra stora studier på Viagra. Alla har fokuserat på läkemedlets effektivitet jämfört med placebo. Men som alla andra läkemedel har det biverkningar som man började se med flertalet fallrapporter.

En man som tar viagra.
Viagra är ett läkemedel. Som sådan kan det ha biverkningar.

Fortsätt läsa för att lära dig mer i den här artikeln: Varför är ett genusperspektiv viktigt inom vården?

Fallrapporter om Viagra och synstörningar

2008 blev fallet med den 58-årige ingenjören John Pettigrew, som rapporterade en konstig reaktion, känt. Efter att ha tagit ett Viagra-piller blev hans syn helt blå. Detta var den första indikatorn på att Viagra kan orsaka synstörningar.

Pettigrews fall blev känt när den brittiska dagstidningen Daily Mail publicerade det. Efter det började många män som fått liknande reaktioner även de rapportera samma sak. Experter bekräftade dock att denna effekt försvann inom 24 timmar och inte ledde till komplikationer.

Problemet verkade löst, tills den medicinska tidskriften Cases & Brief Reports publicerade ett nytt fall 2018. En 31-årig mans syn hade blivit röd och förblev så i ett år. Han behandlades på Mount Sinai Hospital i New York.

2019 rapporterade Massachusetts Eye and Ear Hospital i Boston om ett nytt fall. Den här gången såg den drabbade patienten konstiga former efter att ha tagit läkemedlet. Han såg särskilt munkformade fläckar och hans läkare upptäckte skador på näthinnan. Det är oklart om han blev bättre eller inte.

Flera fall av män med synproblem efter att ha tagit Viagra har blivit rapporterade runt om i världen.
Flera fall av män som fått synproblem efter att ha tagit Viagra har blivit rapporterade runt om i världen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Den manliga bäckenbotten: Allt du behöver veta

Viagra kan orsaka synstörningar

Den gemensamma faktorn i de rapporterade fallen var att männen hade överskridit den rekommenderade dosen av läkemedlet. Därför är antagandet att Viagra kan orsaka synstörningar när män överskrider den rekommenderade dosen.

En studie gjord av Experimental Eye Research 2014 uppskattar att friska män som tog 200 milligram Viagra, istället för maxdosen 100 milligram, upplevde synstörningar. Forskarna såg också en ökning av permanent synnedsättning hos dem som hade en ärftlig ögonsjukdom.

En slutledande uppskattning hos forskarna är att en dos större än 100 milligram kan orsaka ihållande visuella effekter, som brist på färgseende och ljuskänslighet. De har också fått rapporter om dimmig syn, onormalt vidgade pupiller och rödgrön färgblindhet.

Dessa effekter förekommer dock inte hos alla män som tar höga doser Viagra. Allt tyder på att en del av den manliga befolkningen inte korrekt assimilerar den aktiva ingrediensen, sildenafil, och inte heller eliminerar den effektivt. Höga blodkoncentrationer av läkemedlet kan också leda till de synstörningar som vissa män upplever.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cimas, M., & Cryan, G. (2017). Análisis del consumo de potenciadores sexuales en jóvenes y adultos mayores. In IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Tsertsvadze, Alexander, et al. “Oral sildenafil citrate (viagra) for erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis of harms.” Urology 74.4 (2009): 831-836.
  • Nivison-Smith, Lisa, et al. “Sildenafil alters retinal function in mouse carriers of retinitis pigmentosa.” Experimental eye research 128 (2014): 43-56.
  • Caffaratti, M., and M. C. Briñón. “Uso indebido de sildenafil.” Boletín CIME Nº 33 (2007).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.