Öka medvetenheten om grön starr

Glaukom eller grön starr är en av de främsta orsakerna till synförlust världen över, och tidig upptäckt kan förbättra utkomsten dramatiskt. Dagens artikel kommer att diskutera detta tillstånd mer detaljerat och också nämna några sätt som man jobbar med för att öka medvetenheten om grön starr.
Öka medvetenheten om grön starr

Senaste uppdateringen: 18 december, 2021

Det finns flera organisationer runt om i världen som jobbar för att öka medvetenheten om grön starr, eller glaukom, med målet att minska hur detta drabbar befolkningen. Denna sjukdom leder till dålig dränering av ögonvätskor, vilket ökar vätskevolymen i ögat och gör så att trycket i de inre delarna av ögat ökar.

Påverkan av detta tillstånd på folkhälsan är enorm. Det är den fjärde främsta orsaken till synförlust och påverkar mer än 8 miljoner människor världen över. Lyckligtvis är dock cirka 90% av fallen som orsakas av sjukdomen reversibla när de upptäcks tidigt.

Internationella glaukomveckan

Målet med den internationella glaukomveckan är att öka medvetenheten om grön starr och dess skadliga effekter. Dessutom är den en uppmuntring till folk att gå och kontrollera sin synhälsa genom regelbundna undersökningar. Allt för att öka andelen tidiga upptäckter.

Vilka är målen med detta evenemang?

Målet med den internationella glaukomveckan är exakt vad dess slogan säger: “att fokusera på glaukom” och även att rikta sig till olika sektorer. I sin tur är deras främsta mål:

 • Att få publicitet om risken för grön starr
 • Att öka medvetenheten om vikten av regelbundna synundersökningar för att upptäcka grön starr
 • Ge information om de riskgrupper som bör vara särskilt uppmärksamma på tidiga tecken på denna sjukdom
 • Slutligen vill man göra människor medvetna om behovet av att behandla grön starr i ett tidigt skede
ögonläkare medvetenheten om grön starr
Tidig upptäckt av grön starr förbättrar prognosen avsevärt, och adekvat behandling förhindrar blindhet.

Ta en titt på den här artikeln:  Förändringar i ögonfärgen kan vara orsak till oro

Aktiviteter för att öka medvetenheten om grön starr

De olika initiativen under den här veckan ökar år för år. Bland de initiativ som har störst inverkan på befolkningen och får mest uppmärksamhet hittar vi konferenser. Här presenterar olika specialister framsteg i behandlingen av grön starr. De organiserar också kampanjer på sociala nätverk och i olika medier så att relevant information ska nå alla sektorer.

De erbjuder även dagar för gratis synundersökningar i vissa länder för att kunna upptäcka glaukom i tidiga skeden. Denna strategi hjälper också till att uppmärksamma kampanjen.

Riskgrupper för att utveckla grön starr

En diagnos i ett så tidigt skede som möjligt kommer alltid att vara en fördel eftersom symptomen då inte hinner nå kritiska och irreversibla nivåer. Utöver detta kan förståelse för vem som ingår i riskgrupperna ge en differentierad och effektiv uppföljning.

I detta sammanhang måste man beakta följande scenarion när det gäller riskbedömning:

 • Personer som har diabetes
 • De som är över 60 år
 • Fall av närsynthet
 • Personer som har nära släktingar med grön starr
 • Personer som är av afrikanskt ursprung. Uppskattningar indikerar att det här finns en högre förekomst av tunnare hornhinnor än i resten av befolkningen. Denna typ av tunnhet tenderar att öka trycket inne i ögat.
 • Personer som lider av långsynthet

Öka medvetenheten om vikten av tidig diagnos av grön starr

Sedan starten av till den internationella glaukomveckan rekommenderar specialister att alla genomgår en ögonundersökning vartannat år. Vikten av tidig diagnos är att även om det inte är möjligt att återställa den förlorade synen, kan behandlingarna minska försämringen.

De flesta fall av grön starr som upptäcks i tid leder inte till att personens livskvalitet blir skadad. Dessutom ger det läkaren mer tid att besluta om bästa möjliga tillvägagångssätt och behandling.

Läkare rekommenderar att alla efter 40 års ålder går på regelbundna synundersökningar för att kontrollera och följa upp ögonens hälsa. Detta oavsett om du befinner dig i nämnda riskgrupper eller inte.

Tillgängliga behandlingar för glaukom

Vilken behandling man väljer beror på patienten, och läkare kan ordinera droppar, laseroperationer eller filtreringstekniker. De tillgängliga metoderna för att behandla grön starr är:

 • Droppar som prostaglandiner, betablockerare, alfa-adrenerga agonister, kolsyraanhydrashämmare, rho kinashämmare och både miotiska och kolinerga substanser
 • Orala läkemedel som ett komplement för reglering av trycket i ögonen, men bara vid behov
 • Kirurgi inkluderar trabekulektomi (öppnar en väg för dränering av vätskor i ögat) och en minimalt invasiv glaukomoperation, känd som MIGS
 • Laserterapi, en selektiv laser-trabekuloplasti som man använder vid öppenvinkelglaukom

Öka medvetenheten om hur det är att leva med grön starr

medvetenheten om grön starr: man som tar sig för ögonen
God livskvalitet är möjlig med detta tillstånd, och tidig diagnos är ett viktigt verktyg. Du rekommenderas att ta små steg för att lägga om din livsstil om du får denna diagnos.

En diagnos av grön starr inleder ett nytt skede av anpassningar för patienten. Läkaren kommer att lägga upp en behandlingsplan för detta. Internationella glaukomveckan jobbar för att öka medvetenheten om även denna process.

Konsultationer kan äga rum varje vecka eller varje månad, beroende på hur mycket trycket i det inre ögat varierar. Därför är kommunikation och tillit till läkaren avgörande faktorer för att leva med grön starr, eftersom detta hjälper dig att anpassa dig till dina nya omständigheter.

Dessutom måste du hålla reda på alla mediciner du använder eller har använt tidigare, och hur du har svarat på var och en av dem. Detta gäller oavsett om läkaren har tillgång till dina tidigare journaler eller inte. Som du ser kan patientens engagemang vara till stor nytta för behandlingen.

Här är några allmänna tips:

 • Upprätthåll en god ögonhygien
 • Gnugga dig inte i ögonen, även om du känner obehag av medicinen
 • Använd solglasögon för aktiviteter som tillåter det
 • Försök att minska stress i din vardag och prioritera emotionell stabilitet för att möta situationer med eventuell synförlust och blindhet
 • Upprätthåll en god kommunikation med din omgivning och ditt sociala nätverk
 • Försök att leva ett normalt liv med dina vanliga aktiviteter (detta är baserat på den obestridliga förutsättningen att du vidtar försiktighetsåtgärder för dina ögonen vid aktiviteter som utgör en risk)

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Operation med plomb och cerklage vid näthinneavlossning

Internationella glaukomveckan jobbar för att öka medvetenheten om grön starr

Denna vecka är bara en påminnelse om betydelsen av vår syn, den nödvändiga vården av synen och vikten av tidig upptäckt av problem. Dessutom påminner den om rekommendationen att genomgå en synundersökning vartannat år för att kontrollera synnervens och ögonens hälsa.

Slutligen, om du har grön starr är det bäst att komplettera dina vanliga aktiviteter med hälsosamma vanor som skyddar din syn. Det senare kan du till exempel göra genom att använda allergivänliga produkter. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Grupo de estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal. La eficacia de la reducción de la presión intraocular en el tratamiento del glaucoma de tensión normal. 1998. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0002-9394(98)00272-4
 • Quigley H. Glaucoma de ángulo abierto. New England Journal of Medicine. 1993. Disponible en: 10.1056 / NEJM199304153281507
 • Bengtsson B. La prevalencia de glaucoma. British Journal of Ophthalmology. 1981. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.65.1.46
 • Thylefors B y Négrel A. El impacto global del glaucoma. 1994. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486713/
 • Tielsch J, Sommer A, Katz J, Royall R, Quigley H y Javitt J. Variaciones raciales en la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto. The Baltimore Eye Survey. JAMA. 1991.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.