Operation med plomb och cerklage vid näthinneavlossning

En operation med plomb och cerklage har låga risker, även om det kräver flera veckors vård för att undvika komplikationer. Dagens artikel kommer att beskriva proceduren.
Operation med plomb och cerklage vid näthinneavlossning

Senaste uppdateringen: 27 augusti, 2021

En operation med plomb och cerklage är ett förfarande för att reparera en näthinneavlossning. Den består av införandet av silikonmaterial för att placera denna vävnad tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd.

Det finns andra alternativ, dock är detta är ett av de mest använda av ögonläkare. Nedan hittar du de viktigaste detaljerna angående denna operation.

Varför lossnar näthinnan?

Strukturen ser ut som ett tunt skikt, men den är mer komplex än så ur mikroskopisk synvinkel. Det är tack vare näthinnan som vi kan se bilder tydligt, varmed skador lämnar permanenta följder.

Det finns många mekanismer involverade vid näthinneavlossning och dessa grundar sig i en ansamling av vätska (kallad glaskropp) som ligger bakom hinnan. Detta leder till en gradvis förlust av blodtillförsel och därefter vävnadens död.

Näthinneavlossning kan ske spontant hos alla, men diverse faktorer ökar risken markant. Enligt en publikation från Mayo Clinic är risken högst inom följande grupper:

 • Hos de med en ålder över 50 år.
 • De som lider av diabetes har markant högre risk.
 • Hos individer med personlig eller familjehistoria av näthinneavlossning.
 • Slutligen, hos de som tidigare har genomgått en ögonoperation.
En person som gör ett blodsockertest.
Diabetes förändrar cirkulationen av små kärl, vilket kan påverka näthinnans artärer.

    Ta reda på mer om synförlust: orsaker och symtom

Hur fungerar en operation med plomb och cerklage?

Enligt en publikation från Texas Retina Associates innebär operation med plomb och cerklage införandet av ett silikonband eller svamp nära ögonvitan. Denna struktur är den vita delen som syns i ögonen, runt iris.

Detta orsakar en liten ökning av tryck och förskjutning av de intraokulära strukturerna för att få näthinnan tillbaka till sin ursprungliga plats. Proceduren kräver några snitt på ögats yttre yta för att sätta in materialet.

Den behandlande läkaren kan utföra ytterligare tekniker för att förhindra att sjukdomen återkommer. De vanligaste är laserfotokoagulation och Cryopexy. I båda fallen förseglar ärrvävnad glappen i de skadade vävnaderna.

Preliminär förberedelse

Som med alla kirurgiska ingrepp föregår vanligtvis ett kort preoperativt stadium, som består av att:

 • Stanna i sängen för att undvika plötsliga rörelser medan du väntar på att proceduren ska börja
 • Läkaren eller sjuksköterskan kan klippa ögonfransarna lite och placera några ögondroppar för att vidga pupillen
 • Administrera lokal eller regional anestesi, vilket beror på patienten och den kliniska svårighetsgraden

Hur går proceduren till?

Beroende på svårighetsgraden hos näthinneavlossningen kan en operation med plomb och cerklage pågå under en till två timmar. De allmänna stegen är att i följd:

 1. Göra ett snitt i ögonvitan
 2. Placera silikonmaterialet
 3. Utföra sutur av den senare för att förhindra förskjutning
 4. Slutligen ackumulera dräneringen av vätskan bakom näthinnan

Prognos och återhämtning efter operation med plomb och cerklage

Effektiviteten i denna procedur är vanligtvis utmärkt, men i vissa fall förkommer komplikationer (vi nämner dessa i nästa avsnitt).

Det kommer att uppstå fysisk smärta under de första dagarna av återhämtning tillsammans med rodnad och irritation. Dessa symtom avtar efter några dagar.

Dessutom kan läkaren ge andra rekommendationer, såsom:

 • Vila, men inte nödvändigtvis sängliggande
 • Användandet av en ögonlapp
 • Antibiotika
 • Smärtstillande medel som ibuprofen
 • Förbud att köra eller lyfta tunga föremål
 • Undvika flyg
 • Användning av solglasögon

Allteftersom veckorna går behöver du konsultera din läkare för att verifiera procedurens effektivitet.

Du kanske också är intresserad av: Minska risken för utvecklingen av grå starr genom maten

Vilka är riskerna med operationen?

Det finns tillfällen när proceduren kan orsaka komplikationer under de första veckorna, dock är detta sällsynt. De största riskfaktorerna är:

 • Infektioner
 • Grå starr
 • Grön starr
 • Påföljande näthinneavlossningar

Kontakta därför en ögonläkare om du förlorar din synskärpa eller om du ser blixtar eller svarta prickar. Svullnad runt ögat och ökad smärta är andra varningssignaler.

En person som genomgår operation med plomb och cerklage
En operation med plomb och cerklage har vissa risker, eftersom det involverar ögongloben. Man måste vara uppmärksam på varningstecknen.

En operation med plomb och cerklage är ett effektivt alternativ i en nödsituation

Näthinneavlossning är en medicinsk nödsituation som kan orsaka permanent blindhet. Kontakta en ögonläkare så snart som möjligt om du märker ovan nämnda symtom.

Slutligen finns det andra effektiva procedurer, såsom alternativ med laser och kirurgiskt borttagande av glaskroppen, vilka används vid behov. Men operation med plomb och cerklage är fortfarande det främsta valet för många specialister i de fall det är möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Academy of Ophthalmology. Management of posterior vitreous detachment, retinal breaks, and lattice degeneration. Preferred practice pattern. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 1998.
 • Cano J, et al. Desprendimiento de retina: una revisión bibliográfica necesaria. MEDISAN 2015; 19(1):78.
 • Claramunt J. Desprendimiento de retina. Rev Med Clin Condes 2010;21(6):956-960.
 • Ho CL, Chen KJ, See LC. Selection of scleral buckling for primary retinal detachment. Ophthalmologica 2002; 216:33-39.
 • Kaiser PK, Riemann CD, Sears JE et al. Macular traction detachment and diabetic macular edema associated with posterior hyaloidal traction. Am J Ophthalmol 2001; 131:44-49.
 • Machemer R, Williams JM Sr. Pathogenesis and therapy of traction detachment in various retinal vascular diseases. Am J Ophthalmol 1988; 105: 170-181.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.