Lär dig allt om narkosmedlet halotan

Halotan kan inte administreras till patienter som har drabbats av malign hypertermi. Det är också kontraindicerat för patienter som är mottagliga för det. Läs mer om detta narkosmedel i den här artikeln!
Lär dig allt om narkosmedlet halotan

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Halotan är ett vanligt medel som man använder i sjukvården för att framkalla generell anestesi. Det är ett anestesimedel som läkare administrerar via inandning för att framkalla en snabb men smidig förlust av medvetande. Den har en trevlig doft, är färglös och irriterar inte slemhinnorna. Läs vidare för att lära dig mer om narkosmedlet halotan.

Läkare använder halotan för att påbörja och underhålla anestesi vid alla typer av operationer och hos patienter i alla åldrar. En intressant not är att experter fortfarande inte vet mycket om mekanismen som gör så att inhalerade narkosmedel hämmar sensationsupplevelser och inducerar medvetslöshet.

Läkare använde detta läkemedel mycket under 1950- och 1980-talet, både på vuxna och barn. Det syntetiserades av kemisten C.W. Suckling år 1951 och användes först som ett bedövningsmedel år 1956. Det ersatte användningen av andra anestetika, såsom eter och cyklopropan.

Användningen av halotan minskade emellertid gradvis under 80-talet på grund av nya narkosmedel på marknaden, såsom enfluran och isofluran. Även om det numera sällan används i industrialiserade länder fortsätter vissa utvecklingsländer att använda det inom veterinärmedicin, eftersom det är relativt billigt.

Dosering och administrering

Patient får syrgas.

Nuförtiden kan man hitta olika aerosolsystem för administration av halotan på marknaden. Det finns till exempel system med öppna, halvöppna eller slutna kretsar. Läkare använder dem omväxlande eftersom de alla ger goda resultat.

Den administrerade dosen varierar beroende på patientens egenskaper. Om patienten är vuxen eller äldre kan läkare administrera en koncentration av 2-4% halotan i syre/kväveoxid för att inducera anestesi. Om målet är att bibehålla anestesi kan läkaren använda en koncentration av 0,5-2% halotan. Å andra sidan, för administrering för pediatriska patienter, kan en läkare använda en koncentration på 1,5-2% för induktion av anestesi och en koncentration på 0,5-2% för underhåll av anestesi.

Kontraindikationer av narkosmedlet halotan

Läkare kan inte administrera detta läkemedel till patienter som lider av malign hypertermi. Experter råder inte heller att personer som är mottagliga för hypertermi får det. Om patienten utvecklar kliniska symtom på oförklarlig gulsot och pyrexi (feber) efter administration av halotan, är framtida administrering dessutom kontraindicerad.

Dessutom har man inte heller genomfört tillräckligt med studier för att säkerställa att detta läkemedel är säkert för gravida och ammande kvinnor. Det är därför bäst att undvika allmän narkos med inhalationsmedel under tidig graviditet. Också när det gäller ammande kvinnor finns det inte tillräckligt med kontrollerade studier av halotananvändning inom denna population. Trots att experter har upptäckt förekomsten av detta läkemedel i bröstmjölk, har de inte fastställt dess effekter på spädbarn.

Personer som måste köra bil eller använda maskiner måste dessutom ha i åtanke att allmän bedövning kan försämra förmågan att utföra dessa sysslor. Trots dessa kontraindikationer har medicinska experter använt narkosmedlet halotan i över 30 år utan uppenbara konsekvenser.

Biverkningar av narkosmedlet halotan

Kvinna får generell anestesi.

Precis som med alla andra läkemedel, så har halotan möjliga biverkningar. Biverkningar är oönskade och oavsiktliga tillstånd som en patient kan förvänta sig när de blir behandlade med ett läkemedel.

Halotan kan trigga ett tillstånd som i slutändan kan leda till malign hypertermi. Således rekommenderar experter inte att man använder det på patienter som tidigare drabbats av detta.

Det finns också andra möjliga biverkningar. Dessa inkluderar:

  • Hyperkapni
  • Stela muskler
  • Takykardi
  • Takypné
  • Hjärtrytmrubbningar

Detta läkemedel kan emellertid också orsaka andra biverkningar, såsom illamående, kräkningar eller leverproblem. Som ni ser är dessa symtom inte särskilt specifika. Därför måste man vara uppmärksam. Om någon biverkning uppstår, bör man avbryta behandlingen omedelbart.

Slutsats

Halotan är ett läkemedel som läkare administrerar genom inandning för att inducera eller bibehålla generell anestesi. Om du har några frågor om detta läkemedel eller generell anestesi, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.