Vad är ljusöverkänslighet orsakad av läkemedel?

Man uppskattar att runt 3 000 olika läkemedel kan orsaka en reaktion som ljusöverkänslighet. Vad innebär detta tillstånd? Vilka är symptomen? Läs denna artikel för att ta reda på mer om orsakerna till denna ljuskänslighet.
Vad är ljusöverkänslighet orsakad av läkemedel?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Ljusöverkänslighet som är orsakad av läkemedel är ganska vanligt. Faktum är att forskare uppskattar att runt 3 000 olika läkemedel kan orsaka detta. Problemet kan uppstå som en fototoxisk reaktion eller en fotoallergisk reaktion.

Med andra ord är alla fototoxiska eller fotoallergiska reaktioner en reaktion av ljusöverkänslighet, men alla reaktioner på ljusöverkänslighet är inte nödvändigtvis någon av dessa. Dessa reaktioner är onormala reaktioner i huden som uppstår efter solexponering och då man tagit vissa mediciner.

Under sommaren är det extra viktigt att vara försiktig med denna sorts problem. Av denna anledning bör både hälsovården och patienterna vara informerade om vilka dessa läkemedel är och vilka reaktioner de kan orsaka.

Vad är ljusöverkänslighet orsakad av läkemedel?

Som vi redan nämnt är denna åkomma en hudreaktion som uppstår när solens strålar når huden och interagerar med vissa kemiska sammansättningar i ljuskänsliga mediciner.

Dessa sammansättningar, som reagerar med ljusspektrat mellan det synliga ljuset och ultraviolett strålning, kan vara både den aktiva ingrediensen och ett av de hjälpämnen som finns i medicinen.

Det är också värt att nämna att reaktioner av ljusöverkänslighet står för 8% av alla negativa reaktioner på läkemedel, och hudpigmentering finns bland riskfaktorerna. Faktum är att ju mera pigmenterad huden är, desto större är risken att man drabbas av dessa reaktioner.

Förutom pigmentering är också andra befolkningsgrupper utsatta. Bland dem hittar vi bland annat följande:

 • Patienter som är under behandling med NSAID-preparat mot kronisk smärta.
 • Cancerpatienter som får behandling med kemoterapi.
 • Personer med psykisk sjukdom som blir behandlade med fentiaziner.
 • Patienter med högt blodtryck som äter tiaziddiuretika som behandling.
 • Slutligen äldre personer och patienter med svagt immunförsvar.
En person tar läkemedel som kan orsaka ljusöverkänslighet.
Ljusöverkänslighet som orsakas av läkemedel visar sig med symptom som påminner om solbränna.

Vad är en fototoxisk reaktion?

Som vi redan nämnt kan en fototoxisk reaktion uppstå på grund av läkemedel som orsakar ljusöverkänslighet. Till skillnad från en fotoallergisk reaktion, som vi ska se senare, så har immunförsvaret ingen del i en fototoxisk reaktion

Fototoxiska reaktioner representerar 95% av alla reaktioner på grund av läkemedel som orsakar ljusöverkänslighet. De kan uppstå ett par minuter eller flera timmar efter att man tagit läkemedlet, och de främsta symptomen är som följer:

Dessa reaktioner är vanligare vid orala läkemedel och uppstår eftersom de skapar fria radikaler som interagerar med syre, vilket resulterar i mycket reaktiva kemikalier som skadar cellerna.

Vad är en fotoallergisk reaktion?

Detta är en annan sorts reaktion på ljusöverkänslighet. Vid denna sorts reaktion är, som vi tidigare noterade, immunförsvaret inblandat. För att trigga en fotoallergisk reaktion måste UV-strålarna orsaka en kemisk omvandling av det intagna läkemedlet.

Läkemedlet omvandlas till en annan kemikalie som vi kallar hapten, som sedan i sin tur interagerar med hudens proteiner och slutligen orsakar en reaktion från immunförsvaret.

Bland de vanligaste symptomen är eksematösa inflammationer om du tagit medicinen oralt, och utslag i de fall du har använt medicinen på huden. 

En kvinna kliar eksem som uppstått av läkemedel som orsakar ljusöverkänslighet.
Immunförsvaret är involverat i fotoallergiska reaktioner. Det kan bland annat orsaka eksem.

Upptäck: Hur du undviker solbränna och solskador

Vilka läkemedel kan orsaka reaktioner på ljusöverkänslighet?

Det finns många olika sorters läkemedel som kan orsaka dessa reaktioner. Därför bör du alltid kontrollera de tekniska specifikationerna för läkemedlet för att ta reda på huruvida det är ett läkemedel som kan orsaka ljusöverkänslighet eller inte.

Men vi ska ge dig en kort lista över några av dessa läkemedel. Du bör förstås hålla i minnet att det finns många fler, så rådfråga alltid din läkare eller en farmaceut.

 • Antimikrobiella läkemedel så som tetracycliner, cefalosporiner eller medicin mot tuberkulos.
 • Hjärtmediciner: tiazider, ACE-hämmare eller statiner.
 • Hypoglykemiska mediciner, vilka är läkemedel som minskar blodsockernivån.
 • NSAID-läkemedel eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • Retinoider
 • Psykotropiska läkemedel
 • Läkemedel för kemoterapi
 • Antihistaminer

Det är viktigt att lära sig om läkemedel

Det är absolut nödvändigt att vara påläst om de bieffekter som läkemedel kan orsaka. Därför är det viktigt att du läser bipacksedeln och samråder med din läkare. Ja, läkemedel som orsakar ljusöverkänslighet är vanliga, och det är mycket viktigt att veta vad som triggar detta för att kunna undvika det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.