Orsaker till att vissa mediciner orsakar huvudvärk

Orsaken till att vissa mediciner orsakar huvudvärk kan variera beroende på typen av initialt obehag under behandlingen och vilka aktiva substanser som används. Läs vidare för att ta reda på mer.
Orsaker till att vissa mediciner orsakar huvudvärk
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

I princip alla mediciner du tar för att lindra obehag kan orsaka läkemedelsrelaterad huvudvärk. Denna typ av huvudvärk kan hålla i sig mer än 15 dagar och det beror oftast på överdos av smärtstillande medel. Vad mer bör du veta om mediciner som orsakar huvudvärk? Fortsätt läsa för mer information.

Vilka är symptomen?

Symptomen på läkemedelsinducerad huvudvärk kan variera beroende på vilken typ av initial huvudvärk som förekommer under behandlingen och även vilken medicin som patienten tagit.

Det är en daglig eller nästan daglig smärta som ofta väcker den drabbade alltför tidigt på morgonen. Värken går att lindra med smärtstillande medel, men återkommer så fort effekten av medicinen avtar.

Andra symptom är:

 • illamående
 • rastlöshet och koncentrationssvårigheter
 • minnesproblem
 • irritabilitet
person med huvudvärk
Att ta vissa mediciner kan orsaka läkemedelsrelaterad huvudvärk. Detta är vanligt bland dem som blandar smärtstillande medel.

Vilka mediciner orsakar huvudvärk?

Man vet inte exakt varför medicinering orsakar läkemedelsrelaterad huvudvärk. Risken för att drabbas varierar dock beroende på vilka aktiva substanser som läkemedlen innehåller.

Tänk också på att mediciner mot svår huvudvärk kan orsaka denna typ av huvudvärk. Därutöver inkluderar dessa läkemedel följande:

 • Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel
 • Smärtstillande medel som acetylsalicylsyra och paracetamol, eller en kombination av flera smärtstillande medel, kan ge huvudvärk, speciellt om du tar dem flera dagar i sträck.

Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som ibuprofen och naproxen ligger också ofta bakom dessa typer av symptom, och överdriven konsumtion under lång tid kan orsaka läkemedelsrelaterad huvudvärk.

Mediciner mot migrän och huvudvärk

Denna andra grupp inkluderar starkare mediciner, som triptaner, opioider eller en kombination av smärtstillande medel. Dessa bör man inte ta i tio eller fler dagar under en månad, eftersom de då sannolikt kommer att generera en konstant huvudvärk om man redan har detta problem eller om man lider av migrän.

Opioider är smärtstillande medel som kommer från opium eller syntetiska opiumföreningar vilka inkluderar kombinationer av kodein och paracetamol. Huvudvärken mycket värre vid analgetikamissbruk än vid triptanmissbruk.

Riskfaktorer för läkemedelsinducerad huvudvärk

Bland riskfaktorer för läkemedelsinducerad huvudvärk hittar vi följande:

 • En historia av kronisk huvudvärk, särskilt migrän
 • Frekvent användning av huvudvärksmediciner (risken ökar om du tar en kombination av smärtstillande läkemedel i tio dagar eller mer per månad, och risken ökar även om du tar smärtstillande mediciner mer än 15 dagar i följd i månaden)

Läs mer om migrän i den här artikeln: Okulär migrän: Vilka är symptomen och varför uppstår de?

mediciner orsakar huvudvärk hos kvinna på kontor
Att ha en medicinsk historia av huvudvärk eller migrän kan öka risken för läkemedelsinducerad huvudvärk.

Finns det någon behandling för denna typ av huvudvärk?

Det första du behöver göra om du ofta får huvudvärk orsakad av mediciner är att minska ditt intag av dessa läkemedel för att bryta smärtcykeln. När en bekräftad diagnos har ställts är det första läkaren kommer att göra att informera patienten och remittera dem till en neurolog.

Därefter kan din läkare be dig att sluta ta den utlösande medicinen omedelbart eller att gradvis minska dosen.

Huvudvärk är dock vanligt när du slutar ta medicinen. Detta beror på att denna typ av huvudvärk vanligtvis är direkt relaterad till den typ av smärtstillande medel du har tagit, tiden du har tagit det och även den dos du har tagit.

Den vanligaste behandlingsregimen är med ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel. Naproxen, till exempel var 12:e timme, i 2-3 veckor.

Men man kan också använda prednison som ett alternativ med en dos på 60-100 mg/dag, följt av en nedtrappning i upp till 14 dagars behandling.

Du kanske vill läsa den här artikeln: Fantastiska naturliga kurer för att minska huvudvärk

Beroende och missbruk av smärtstillande medel

Som du kan se kan läkemedelsberoende vara en riskfaktor för huvudvärk på grund av överanvändning. Således är det möjligt att uppleva abstinenssymptom som:

 • nervositet och rastlöshet
 • illamående och kräkningar
 • sömnlöshet
 • förstoppning

Dessa symptom varar vanligtvis från två till tio dagar, men kan fortsätta i flera veckor. I många fall kan du till och med behöva behandling för ångest och kräkningar under de första dagarna.

Slutsatser om mediciner som orsakar huvudvärk

Huvudvärk orsakad av överdrivet intag av smärtstillande medel och ökad frekvens av primär huvudvärk går att förebygga. Allmänläkare kan också ordinera förebyggande huvudvärksbehandlingar för att förhindra smärta som kommer sig av överanvändning av denna typ av medicin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Martínez-frías, M. L. (2012). Medidas preventivas. Alcohol.

 • Lozano, J. (2001). Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. Offarm.

 • Ramírez, S. F., & Urrea, E. (2004). Tratamiento De La Cefalea. Acta Neurologica Colombiana.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.