Vad betyder blå färg inom psykologin?

Blått är ofta den populäraste färgen, på grund av alla de positiva egenskaper den signalerar. Här redovisar vi vad som enligt psykologerna är de vanligaste betydelserna av den blå färgen.
Vad betyder blå färg inom psykologin?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Visste du att färger kan påverka våra mentala och emotionella tillstånd? Faktum är att varje färgton kan framkalla många olika, och ibland motsägelsefulla effekter. Allt kommer an på omständigheterna. I den här artikeln ska vi diskutera vilka olika tillstånd som blå färg kan locka fram hos oss enligt psykologin.

Sociologen och psykologen Eva Heller, som är specialist i färgpsykologi, har funnit att blått i regel är många människors älsklingsfärg. Det är svårt att hitta någon som inte tycker om denna färg. Det beror på att vi omedvetet har en tendens att associera blå färg med en rad positiva egenskaper, såsom pålitlighet, lojalitet, sympati, lugn och förnuft.

Låt oss ta en närmare titt på detta.

Vad betyder blå färg inom psykologin?

Blå färg förknippas ofta med vatten (i synnerhet havet) och himlen. Det är kopplingen till dessa element som får den att symbolisera lugn och frid. Detta gäller särskilt ljusare färgtoner, exempelvis ljusblått.

Vidare är det en av de färger som vanligen sammankopplas med människors kontrollförmåga. Tolerans, introspektion och förståelse är andra egenskaper som den brukar förmedla.

Likaså är den förbunden med tillit, omsorg om andra, trovärdighet, makt, allvar, kreativitet, fysisk energi, hjärtlighet och teknologisk utveckling.

Mot bakgrund av de här positiva egenskaperna har många kollektiva organ tillägnat sig den blå färgen för att avspegla dessa kvaliteter. Som exempel kan vi nämna följande:

  • Blå uniformer som bärs av säkerhetsstyrkor ingjuter förtroende och allvar.
  • I politiska kampanjer inger den blå färgen auktoritet, trovärdighet och frid.
  • Banker, försäkringsbolag och läkemedelsföretag använder den för att ge intryck av säkerhet, förtroende och omtanke.
  • Inom marknadsföringen har den till syfte att påverka konsumenternas köpbeslut.

Experter har upptäckt att blå färg är idealiskt för att främja dietprodukter och för att inreda kök. Anledningen är att färgen gör oss mindre hungriga och att vi därför äter mindre. Detta beror på att det är en färg som i regel är sällsynt bland livsmedel.

Slutligen förknippar vi även den blå färgen med negativa aspekter, såsom ledsamhet, melankoli och nostalgi. Förklaringen till detta kan vara att den står i kontrast till varma färger.

Enligt färgpsykologin är blått den kallaste färgen och det grundar sig på våra erfarenheter vid låga temperaturer. Huden får en blåaktig färgton under dessa förhållanden och vi förknippar den med is och snö.

Vi förknippar blå färg med is och snö
Den blå färgen är framträdande i kalla klimat, varför den förknippas med snö och vinter.

Betydelsen av de olika nyanserna av blå färg

Enligt Eva Heller finns det 111 olika nyanser av blått. Emellertid är det bara 23 varianter av den blå färgen som är förbundna med bestämda psykologiska uppfattningar. Här är de vanligaste nyanserna och den betydelse som man i allmänhet tillskriver dem:

Ljusblått eller himmelsblått

Denna färgnyans är knuten till känslor av stillhet, lugn, beskydd och generositet. I allmänhet associerar man ljusare schatteringar med besinning, själviakttagelse och självkommunikation.

Därför är den idealisk när man försöker uppnå tillstånd av avslappning och koncentration. Följaktligen rekommenderar man den ofta för sovrum och för att bekämpa sömnlöshet.

Mörkblått

Den mörkblå färgen är kopplad till sanning, måttlighet, stabilitet, ordning och allvar. Av det skälet används den ofta i uniformer som bärs av polis och säkerhetspersonal.

Marinblått

Detta är en nyans som vi normalt förknippar med trohet, förpliktelse, oändlighet och med det som är heligt och kungligt. Orsaken kan vara att natthimlen, som är gudarnas boning, uppfattas som marinblå. Det var också en färg faraoner och jungfrur ofta använde.

Samtidigt är det en färg man associerar med elegans och ekonomisk styrka. Förr i världen var den i hög grad representativ för överklassen. Detta berodde på att det var svårt att tillverka kläder i marinblått, vilka därför var kostsamma. Idag är det en färg som ofta används i eleganta dräkter.

Vidare är marinblått en färg som väcker känslor av ro och avslappning, då den påminner oss om havets djup.

Turkost

Detta är en färg som ligger mellan blått och grönt och som därigenom förmedlar de kvaliteter som båda färgerna förlänar. Exempel på sådana är lugn och tillväxt. Dessutom förknippar vi den med mental klarhet, kreativitet, introspektion, balans och emotionell kontroll.

Så om man vill utföra ett kreativt projekt är detta en färg man kan dekorera utrymmen med. Resultatet blir att inspirationen och kreativiteten kommer att flöda.

Det finns inte många matvaror med blå färg
Vi äter mycket få blå matvaror och därför sammankopplar vi dem inte med hunger.

Blå färg i andra kulturer

Det är viktigt att tänka på att den blå färgen han ha olika betydelser i olika kulturer. Kom ihåg att effekten den har på människor i stor utsträckning kommer an på sammanhanget.

Till exempel händer det att kineser ser ogillande på blå färg, eftersom de förknippar den med pornografi. I Kina går därför den här sortens filmer vanligen under beteckningen “blå filmer”. I Belgien anser man ofta att blått är en flickfärg. Och i Sydkorea associerar man färgen med död, vilket gör att den för koreaner representerar sorg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.