Hur uppfattar en person med färgblindhet världen?

Färgblindhet är en genetisk sjukdom som påverkar hur en person uppfattar färger. Människor med färgblindhet kan ha olika nivåer av denna sjukdom, och ha olika sätt på vilka färger tolkas i hjärnan. Vill du veta mer om detta? Fortsätt läsa!
Hur uppfattar en person med färgblindhet världen?

Senaste uppdateringen: 11 januari, 2021

Färgblindhet är en genetisk sjukdom som förändrar hur du upplever färger. Det mänskliga ögat tolkar färg genom ljusvågor som når ögats näthinna. Konerna i näthinnan har pigment inuti sig och det finns tre olika typer för att känna av rött, grönt och blått. Kombinationen av dessa tre pigment ger ett brett utbud av färger som gör att du kan se världen i färg i stället för i svartvitt.

När ljusvågens information når konerna fortsätter signalen genom den optiska nerven. Det finns två optiska nerver, en bakom varje ögonglob. Nervcellerna gör sedan den slutgiltiga tolkningen av informationen.

Vid färgblindhet uppfattar personen inte färger normalt. Färgblindhet drabbar cirka 8% av män och 0,5% av kvinnor.

Vad är färgblindhet?

Färgblindhet är en genetisk sjukdom. Den ärvs genom X-kromosomen. På grund av detta är det vanligare hos män än hos kvinnor. Vid färgblindhet har man problem med att urskilja färger. Det finns därmed många varianter av sjukdomen. Det kan handla om ljusförändringar i räckvidd eller att en färg ändras till en annan.

Det finns tre klassiska former av färgblindhet:

 • Monokromatism: Detta är den minst vanliga formen. Normalt förekommer samtidigt andra symptom såsom fotofobi eller nystagmus. Prefixet mono hänvisar till det faktum att av de tre typerna av konerna grön, röd och blå är det bara en som fungerar.
 • Dikromatism: En av de tre konerna saknas. Det finns tre typer av dikromatism beroende på vilken färg du inte kan se. Det kallas protanopi när problemet är den röda konen, deuteranopi när det är den gröna och tritanopi när det är den blå.
 • Trikromatism: Alla koner fungerar men vissa enskilda koner har förändrats. Detta orsakar låg känslighet för färgskillnader.
Problemet med färgblindhet sitter i näthinnan, där en av konerna inte fungerar.
Problemet med färgblindhet sitter i näthinnan, där en av konerna inte fungerar.

Kolla in denna artikel: Ät dessa 10 livsmedel som ger dig bra syn

Andra orsaker till färgblindhet

Även om färgblindhet är en genetisk sjukdom kopplad till X-kromosomen, kan andra tillstånd inkludera detta som ett symptom. Bland dessa sjukdomar finns:

 • Katarakt: Katarakt är en opacitet i ögonglobens lins. Denna opacitet minskar ljusstyrkan för allt du ser, vilket betyder att det kan påverka uppfattningen om färger. Det är ett tillstånd man kan åtgärda kirurgiskt.
 • Parkinsons: Inte alla människor som lider av Parkinsons sjukdom är färgblinda, men det kan påverka nervcellerna i näthinnan som fångar ljusvågor.
 • Kallmans syndrom: Precis som Parkinsons är detta inte en sjukdom som alltid orsakar färgblindhet. Men för vissa människor är det ett av symptomen. I Kallmans syndrom ligger huvudproblemet i hypofysen.
 • Lebers sjukdom: De mest påverkade färgerna är röda och gröna.
 • Medicin: Färgblindhet kan vara en biverkning av vissa mediciner såsom epilepsimedicinen tigabine. När patienten slutar använda det återställer de dock sin normala syn.

Hur upplever en person färgblindhet?

Vi måste klargöra att en färgblind person inte bara ser nyanser av grått eller svartvitt. De kan dock se en avmättning av färgnyanser. De har alltid sett på detta vis, möjligen sedan födseln, och det är deras normala uppfattning av verkligheten.

Testerna hos en ögonläkare för att diagnostisera tillståndet är varierat och subjektivt. Patienten måste säga vad de ser och de färger de tror att de ser så att de kan jämföra det med normen. Det mest kända testet är Ishihara-testet, som består av kort med siffror gjorda av prickar av färg. Skillnaden i prickar av färg är subtil, och förutsättningen av testet är att en person med färgblindhet skulle ha svårt att skilja mellan färgerna.

Kvinna som upplever färgblindhet
Färgblindhet diagnostiseras hos en ögonläkare.

Upptäck mer: Skelande ögon: symptom och behandlingar

Vad ska jag göra om jag tror att jag är färgblind?

Om du tror att du är drabbad av färgblindhet är det viktigt att du bokar ett besök hos en ögonläkare. Läkaren kan göra de rätta testerna och avgöra om du har en förändring i din uppfattning av färger. I allmänhet finns det ingen anledning att oroa sig. Majoriteten av färgblinda människor lever ett mycket normalt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Martínez, Pedro Raúl Montoro. “¿ Qué es el daltonismo?.” (2014).
 • Villegas, Humberto Moreira, and Julio Lillo Jover. Percepción del color y daltonismos. Ediciones Pirámide, 2014.
 • Hoyos, Blanca Cecilia Pinzón. “Anomalías en la percepción cromática.” Revista de la Facultad de Medicina 43.1 (1995): 6-7.
 • Lillo, J., Vitini, I., Ponte, E., & Collado, J. (1999). Daltonismo, pseudoacromatismo y categorías verbales <BR></BR>Color blindness, pseudoachromatism and verbal categories. Cognitiva11(1), 3–22. https://doi.org/10.1174/021435599760374041
 • Daltonism. (2018). In Encyclopedia of Ophthalmology (pp. 580–580). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69000-9_100480

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.