Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

Posttraumatiskt stressyndrom kan vara mycket lamslående. Kontakta en läkare om du känner igen några av dessa symtom hos dig eller någon som står dig nära.
Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?
Montse Armero

Skriven och verifierad av psykolog Montse Armero.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Posttraumatiskt stressyndrom, även kallat PTSD, är en psykisk störning som vissa människor upplever efter exponering för en traumatisk händelse – detta kan inkludera naturkatastrofer, krig, olyckor, övergrepp, kidnappning, misshandel osv.

Nästan alla uppvisar någon form av reaktion efter att ha upplevt en traumatisk situation. En persons kropp ligger som regel kvar i beredskapsstadiet i flera veckor efter händelsen, och hjärnan är både rädd och orolig över det som har hänt. Det här är en akut reaktion på hög stress. Lyckligtvis så återhämtar sig de flesta naturligt efter att ha bearbetat traumat. Vissa lyckas dock inte bearbeta det fullt ut och fortsätter att känna sig oroliga trots att de befinner sig i säkerhet.

Vilka är symtomen på posttraumatiskt stressyndrom?

Varje person reagerar på sitt sätt efter en traumatisk händelse, men man kan ofta se några vanliga symtom. För att diagnostisera någon med PTSD måste följande tecken finnas i minst en månad, och de måste också ge betydande obehag för personen i fråga:

 • Flashbacks
 • Undvikande beteende
 • Kognitiva störningar och humörstörningar
 • Reaktivt beteende

Härnedan tar vi en närmare titt på vart och ett av dessa symtom.

Kvinna sitter framför ett fönster och gråter.
Att gå igenom eller bevittna en traumatisk situation kan vara en utlösare för posttraumatiskt stressyndrom.

Flashbacks

 • Återkommande minnen som oroar
 • Mardrömmar
 • Intensiva kroniskt psykiska besvär
 • Fysiologiska reaktioner som till exempel hyperventilation, dålig matsmältning, extrem trötthet eller ömhet i musklerna

Undvikande beteende

 • Att inte ha några minnen, tankar eller känslor relaterade till den traumatiska händelsen
 • Att undvika en person, plats, aktivitet eller situation som väcker minnen från den traumatiska upplevelsen

Kognitiva störningar och humörstörningar

 • Svårigheter att komma ihåg viktiga detaljer om den traumatiska händelsen
 • Förvrängda skuldkänslor
 • Ett negativt känslomässigt tillstånd
 • Inte längre något intresse för aktiviteter som man brukade njuta av
 • Känslor av likgiltighet

Reaktivt beteende

 • Förvärrad irritabilitet
 • Självskadande beteende
 • Vaksamhet
 • Nervositet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnstörningar

En person med PTSD kan också ha följande dissociativa symtom:

 • Depersonalisation: personen känner att den inte hör hemma i sin egen kropp.
 • Overklighetskänsla: personen har en känsla av att det de gått igenom inte var verkligt.

Varför upplever bara vissa människor posttraumatiskt stressyndrom?

Precis som vi nämnde i början så återhämtar sig faktiskt de flesta från en traumatisk upplevelse. Det finns därför inga precisa orsaker till varför vissa människor utvecklar PTSD och andra inte gör det. Det finns dock en lång rad predisponerande faktorer. Sammantaget är dessa de vanligaste:

 • Först och främst är att vara en kvinna en faktor. Detta eftersom PTSD drabbar dubbelt så många kvinnor som män.
 • För det andra, en historia av mental störning eller droganvändning.
 • Att ha upplevt flera traumatiska händelser under barndomen.
 • Låga nivåer av serotonin.
 • Man har bevittnat sårade eller döda människor
 • Om man drabbats av en panikattack under händelsen eller kort därefter.
 • Att behöva hantera förlust av nära och kära, fysisk smärta, skada, förlust av arbete eller bostäder till följd av händelsen.
 • Bo nära där den traumatiska händelsen tog plats.
 • Brist på känslomässigt stöd.
 • Slutligen, en känsla av hjälplöshet eller extrem rädsla.

Som du kan förstå kan en kombination av några av dessa faktorer öka intensiteten av posttraumatiskt stressyndrom hos en person. Således är det inte samma sak att uppleva en av ovanstående faktorer, som det är att uppleva de flesta av dem.

Posttraumatiskt stressyndrom

Som med de flesta psykiska störningar finns det också behandling för PTSD. Det finns faktiskt olika metoder man kan använda för att förbättra patientens liv.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en av de senaste beprövade lösningarna för behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Självklart är det alltid bäst att söka denna behandling från en utbildad psykolog. Här ger vi dock en grundläggande beskrivning av några av de vanligaste aspekterna som kommer med denna typ av behandling:

 • Kognitiv omstrukturering: Den drabbade lär sig att identifiera sin irrationella övertygelse om det som hände och ersätta det med faktisk information.
 • Träning i att använda avkopplingsmetoder: Dessa tekniker är viktiga för att den drabbade bättre ska kunna hantera sin ångest. Således kan man lära sig att utöva till exempel djupandning, Jacobsons progressiva muskelavslappning, meditation, tai chi och visualisering.
 • Exponeringsterapi: När en patient återvinner viss kontroll för sin ångest kan det vara dags att utsätta patienten för några av de stimuli som är ansvariga för traumat.
 • Kognitiv behandlingsterapi: Denna behandling integrerar delar av kognitiv terapi med informationsteknologi.
Stressad kvinna vilar huvudet i händerna.
I allmänhet är kognitiv beteendeterapi ett av de mest rekommenderade behandlingsalternativen för att övervinna posttraumatiskt stressyndrom.

Stödgrupper för posttraumatiskt stressyndrom

Dessa typer av grupper kan vara till stor hjälp för personer med PTSD, särskilt om de befinner sig i en miljö där de saknar stöd och förståelse. Det kan vara lättare att verbalisera sin smärta när man träffar människor som delar liknande upplevelser. Det beror på att det blir lättare att sätta det i perspektiv och att man också kan lära av andra människor som har genomgått liknande upplevelser.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Den här tekniken utvecklades under 80-talet av neurologen Francine Shapiro. Tekniken har varit till stor hjälp för miljontals människor med posttraumatiskt stressyndrom.

I huvudsak består tekniken av att framkalla en serie ögonrörelser och auditiv stimuli. Fantastiskt nog så hjälper det att minska effekterna av trauma genom att det gör att patienten bearbetar upplevelsen på ett bättre sätt. Det hjälper också när man försöker ersätta negativa tankar och känslor med lämpligare sådana.

Läkemedel mot posttraumatiskt stressyndrom

Om det behövs, kan man få SSRI (serotoninåterupptagshämmande antidepressiva medel) för att minska intensiteten av posttraumatiskt stressyndrom samt lindra depression. Du måste dock komma ihåg att dessa måste förskrivas av en läkare, och du måste alltid följa ett specifikt protokoll när du slutar använda dem.

Du kanske också är intresserad av: Psykiska sjukdomar hos barn och dess symptom

Slutanmärkningar om posttraumatiskt stressyndrom

Även om symtomen på posttraumatiskt stressyndrom ofta är svåra att hantera, lyckas de flesta som går i terapi att övervinna traumat. Således kommer de så småningom att kunna tänka på vad som hände utan att känna sig överväldigade av rädsla och ångest.

Självklart så kommer minnet om en traumatisk händelse aldrig att försvinna, och terapi får inte en person att glömma bort det. Men det kan tillåta patienten att släppa det förflutna och integrera det traumatiska minnet som en inlärningsupplevelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.