5 konsekvenser av psykologisk misshandel

Psykologisk misshandel kan ge upphov till känslomässiga blockeringar och trauman som går långt bortom vad vi först inser. Det kan hindra oss från att etablera hälsosamma relationer i framtiden - så det är viktigt att vi uppmärksammar dem så snart vi kan.
5 konsekvenser av psykologisk misshandel

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Psykologisk misshandel påverkar offrets känslomässiga stabilitet. Det finns därmed konsekvenser av psykologisk misshandel som gör att han eller hon känner sig skrämd, skyldig och även helt värdelös.

Förövaren är ofta en manipulativ person. Han eller hon drar nytta av den kärlek eller omtanke som den andre känner för att etablera en nästan totalt kontroll över dennes liv. Trots att det har en sådan intensiv effekt är det även en av de svåraste formerna av misshandel att identifiera. Anledningen är för att den som genomlider det för det mesta inte är medveten om vad som händer.

Det händer också ofta att de berättigar eller förklarar förövarens beteende. Det beror på det känslomässiga beroende de upplever i relation till förövaren (oavsett om det rör sig om en partner, familjemedlem eller vän).

Det finns dock konsekvenser av psykologisk misshandel som är väldigt oroande. Man kan komma över det med rätt hjälp, men misshandeln kan ge offret ett stort emotionellt bagage. Det kommer visa sig i personens personlighet eller beteende, förr eller senare, och på oväntade sätt.

Det är därför viktigt att vi lär oss vilka dessa konsekvenser kan vara. Det är även viktigt att ta reda på vad man kan göra för att hantera dem.

Vi kommer här att titta på 5 vanliga konsekvenser av psykologisk misshandel.

Konsekvenser av psykologisk misshandel där man söker godkännande från andra

Tjej som blir utstött

Ett konstant sökande efter godkännande från andra är en av de klassiska långvariga konsekvenserna av psykologisk misshandel.

Det manifesterar sig ofta på oväntade sätt genom beteenden som:

 • Att alltid desperat försöka vara andra till lags
 • Att ändra personlighet efter den andra personens sätt
 • Att vara överdrivet snäll
 • Att sätta sina intressen åt sidan för att tillfredsställa andras behov

Behovet av att känna sig accepterad i den sociala miljön, inkluderat de som står närmast, kommer från en känsla av att “inte vara tillräcklig”. Förövaren planterar oftast detta i personens huvud under relationens gång.

Tänk på att ditt riktiga värde som individ inte enbart baseras på vad du gör för andra. I det långa loppet kan sådant beteende faktiskt komma att bli en svaghet.

Vad kan man göra åt dessa konsekvenser av psykologisk misshandel

 • Det första och viktigaste steget är att förstå att beteendet inte är positivt, speciellt om det slutar med att förvärra din smärta.
 • När du inser att du har ett sådant beteende är det normalt att du känner att du bara vill gömma dig från världen. Men det är inte svaret.
 • Ta istället tid till dig själv för att återta din självkänsla och för att du ska känna dig bekväm med dig själv. Det är det bästa sättet att fortsätta framåt.

Bitterhet

Efter psykologisk aggression är det vanligt att man känner bitterhet. Det kan vara både riktat mot en själv och mot personen som orsakade skadan. Den byggs upp med tiden och kan även komma att manifestera sig själv som skuldkänslor, irritation och frustration.

I extrema fall kan offret även uppleva förändringar i blodtrycket och falla i depression.

Vad man kan göra åt det

 • Ett sätt att läka själen när man känner sig bitter är att söka förlåtelse.
 • Det är inte något som kan uppnås från en dag till en annan, men det går om man slutar mata de där negativa känslorna man upplever.

Ångest och depression

Kvinna med ångest vid sängen

Ångest och depression är psykologiska problem som ofta påverkar folk som blivit utsatta för fysisk eller psykologisk misshandel. Nedbrytningen av självkänslan och den konstanta skuldkänslan de upplever skapar en negativ våg av känslor som kan leda dem till att bryta ned sig själva.

Om det inte hanteras kan sådana känslor även ge upphov till självmordstankar. Känslor av hopplöshet och svårigheter att sova är väldigt vanliga bland folk i sådana situationer.

Vad man kan göra åt det

 • Om du känner igen några av känslorna vi har beskrivit, eller om du känner någon som kanske gör det, är det viktigt att du söker professionell psykologisk hjälp.
 • Det finns även medicin som kan ge viss lindring.

Problem med att relatera till andra

En väldigt stor konsekvens av psykologisk misshandel är rädslan det kan lämna efter sig. De som blir utsatta för det kan ha stora problem med att etablera nya relationer. Det beror ofta på att de är rädda för att återvända till en situation som de tidigare har flytt från.

Denna förödande påverkan på deras känslor kan även minska deras förmåga att fungera dagligen och ha konversationer med andra.

Eftersom problem med självkänslan och säkerhetskänslan fortsätter långt efter den psykologiska misshandeln har tagit slut löper överlevarna ofta risk för att hamna i giftiga relationer i framtiden.

Vad man kan göra åt det

 • De bästa relationerna är de som byggs upp över tid, baserat på att folk både accepterar sig själva och accepterar den andra personen som han eller hon är.
 • Att arbeta med din självkänsla och lära känna andra innan du etablerar relationer med dem är de viktigaste första stegen för alla som vill bygga något hälsosamt efter den psykologiska misshandeln.

Man känner sig avdomnad

Man och kvinna vid soffan

Att gå igenom smärtsamma situationer där din självkänsla har attackerats ger ofta upphov till känslomässiga blockeringar som hindrar dig från att känna och uttrycka dina känslor. I sådana fall kanske överlevaren inte känner sig “dålig”, men han eller hon känner sig inte heller glad, även om denne har bra anledningar till att känna sig glad.

Det är som om det fortfarande finns en inre blockering trots att man har kommit över aggressionen, och det hindrar överlevaren från att uppleva alla de känslor som brukade uppstå innan misshandeln.

Vad man kan göra åt det

 • Dessa avdomnade känslor är något man kan komma över. Allt handlar om tid och vilja.
 • Att känna sig avdomnad kan till en början vara till stor hjälp. Du kommer märka att såren läker över tid och att du kommer kunna känna som du gjorde förr.
 • De du har runt dig under denna period är väldigt viktiga. Se till att du omger dig själv med personer som hjälper dig att bli av med negativa känslor.

Dessa konsekvenser av psykologisk misshandel kommer inte försvinna på en dag. Att läka, gå vidare och fortsätta växa som person är en process som kräver stöd, förståelse och mycket viljekraft.

Allt kan se illa ut till en början och du kan vara rädd för att de skador som har uppkommit p.g.a. traumat aldrig kommer läkas. Vi vet dock att du med kärlek och tid kommer kunna bryta igenom det du har genomlidit och leva det liv du förtjänar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Almendros, C., Gámez-Guadix, M., Carrobles, J. A., Rodríguez-Carballeira, Á., & Porrúa, C. (2009). Abuso psicológico en la pareja: aportaciones recientes, concepto y medición. Behavioral Psychology/Psicología Conductual17(3), 433-452.
 • Carballeira, Á. R., Almendros, C., Solanelles, J. E., García, C. P., Martín-Peña, J., Javaloy, F., & Carrobles, J. A. I. (2005). Un estudio comparativo de las estrategias de abuso psicológico: en pareja, en el lugar de trabajo y en grupos manipulativos. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology36(3), 299-314.
 • García-López, L. J., Irurtia, M. J., Caballo, V. E., & del Mar Díaz-Castela, M. (2011). Ansiedad social y abuso psicológico. Psicología Conductual19(1), 223.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.