De dolda vanorna hos deprimerade personer

Du kan undvika många allvarliga problem genom att förstå de dolda vanorna hos deprimerade personer. Om du inte upptäcker detta tillstånd i tid kan effekterna vara tragiska.
De dolda vanorna hos deprimerade personer

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Extrovert och social, men deprimerad? De dolda vanorna hos deprimerade personer är många, och att upptäcka dem är viktigt eftersom det kan hjälpa dem att vinna över denna sjukdom.

Dold depression – ett stort problem

Depression är en epidemi

Även om det vanligtvis är ganska enkelt att upptäcka att en person är deprimerad är dolda depressioner ett stort problem. De som lider av det försöker dölja sitt lidande, vilka bara ökar riskerna.

Symptomen dyker upp oväntat och ofta i ett skede där sjukdomen blivit väldigt stark.

Det underliggande problemet blir vanligtvis ignorerat, speciellt av den som lider. Hon kan utveckla självmordstankar utan att förstå varför, och ofta är det för sent att förebygga sjukdomen vid det laget.

Ingen såg några tecken och personen talade aldrig om det.

En person med dold depression försöker vara optimistisk. Han lyssnar på musik, tar promenader och försöker träna för att övervinna problemet. Rädslan för att stötas bort leder till att han döljer sina känslor.

Han kan till och med försöka dölja kroppsliga skador, såsom ett sår på armen, för att undvika att dra uppmärksamhet till sig.

Tvärtemot vad många tror så tar det faktiskt längre tid för extroverta och sociala människor att övervinna depression jämfört med introverta.

Under lång tid trodde experterna att någon som är glad och social löpte mindre risk att drabbas, men verkligheten ser annorlunda ut.

Varför dölja det?

Skam eller rädsla för att förlora vänner eller till och med jobbet är några av anledningarna till att vissa döljer sin depression. Glädjen de är kända för hindrar dem att säga sanningen om sin situation.

Därför måste man vara uppmärksam på de dolda vanorna hos deprimerade personer, så att man kan hjälpa dem att övervinna dem.

De dolda vanorna hos deprimerade

Trötthet är ett symptom på depression

Uppvisningar av glädje och hjärtlighet kan komma med minnen från det förflutna. Personen kan tala om tidigare händelser som vederbörande inte kommit över, även om det inte nödvändigtvis görs på ett sorgset sätt.

Om en vän eller släkting talar om sin ångest eller utmattning bör du vara uppmärksam. Det är viktigt att ha dessa detaljer i åtanke, och än mer så om detta är ett nytt beteende.

Var uppmärksam på personens kost

De dolda vanorna hos depression inkluderar ätstörningar

Förändringar i en persons kost kan indikera att vederbörande lider av något. Även om ätstörningar och depression är olika tillstånd, kan de vara relaterade.

Dessa förändringar kan inträffa samtidigt eller så kan den ena leda till den andra. Om en person uppvisar förändringar i sin aptit bör du vara uppmärksam.

Se till att prata med personen så att vederbörande vet att hon inte är ensam och att hon bör söka hjälp.

Personens favoritaktiviteter är inte längre av intresse

När en person försöker dölja sin depression kommer han inte vara intresserad av aktiviteter som han tidigare brukade njuta av. Han kan känna bitterhet mot aktiviteter han brukade älska, och det är ett tecken på djupt rotad depression.

Det första steget mot behandlingen är att tala med personen. Även om han inte vill erkänna sitt problem så kan det vara en bra startpunkt för att jobba mot en behandling.

Organiserad men ledsen

Personer med depression kommer ofta försumma sitt utseende, vara konstant ledsna och inte prata mycket. Personer med dold depression kan dock upprätthålla sin personliga hygien i sin kamp för att dölja problemet.

Permanent trötthet

Man med dold depression

När personer döljer sin depression är ett tydligt tecken trötthet utan påtaglig orsak. Hon tillskriver det svaghet, lathet eller att ha jobbat för mycket, men bakom dessa ursäkter kan ett starkt depressivt tillstånd dölja sig.

Ilska är en av vanorna hos deprimerade personer

Ilska och irritabilitet är vanliga symptom på dold depression, och man bör inte behandla dem som temporära känslor. Allt handlar inte bara om apati, melankoli, ångest, gråt och sorg.

Denna irritabilitet orsakas ofta av att deprimerade personer måste fortsätta utföra sina sysslor trots att de känner sig trötta. Detta misstas ofta för stress, men är ett tydligt tecken på dold depression.

Brist på sömn är ett tecken

Orolighet när man ska sova, sömnlöshet och nattliga svettningar utan orsak är tecken på att något är fel. Du bör uppmärksamma dessa tecken på ångest eftersom de vanligtvis är sammankopplade.

Att försiktigt ta upp dessa problem i konversationer kan hjälpa er att avtäcka det underliggande problemet.

Vid någon punkt kommer personen öppna upp. Därför är det inte bra för deprimerade personer att leva ensamma. När de beslutar sig för att prata så behöver de någon som lyssnar. Det kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Dessa är stunderna när man ska bygga broar av närhet och tillit. Du får inte glömma att dessa personer behöver kärlek och acceptans.

De dolda vanorna hos deprimerade personer går att upptäcka, och om du gör det ska du erbjuda dem hjälp. Det är en utmaning, men det är värt det om du kan rädda en närstående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.