Vad är positiv disciplin och hur tillämpar du det i barnuppfostran?

Om du vill att dina barn ska lära sig respekt, att kunna sätta sina egna kriterier och bli autonoma människor, är positiv disciplin en användbar uppfostringsstil. Vi berättar vad det går ut på.
Vad är positiv disciplin och hur tillämpar du det i barnuppfostran?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 april, 2024

Om du är förälder är en av dina första uppgifter att fråga dig själv vad du vill få ut av föräldraskapsprocessen. Vilka är dina mål och förväntningar? Baserat på detta svar kan du sedan välja en föräldrastil som passar din familj bäst. Om dina mål är att uppfostra ett barn som är autonomt och beslutsamt, lyckligt, känslomässigt intelligent och som har hälsosamma och starka band till dig, då är positiv disciplin ditt val för barnuppfostran.

Detta föräldraskapssynsätt skiljer sig från traditionella auktoritära metoder baserade på straff och hierarkiska familjerelationer. Istället främjar det den känslomässiga kopplingen mellan föräldrar och barn, ömsesidig respekt och att utveckla sociala färdigheter hos barnet och ge det personliga resurser som gör att det kan bli en frisk och fungerande vuxen.

Låter bra, eller hur? Sanningen är att många studier stödjer dessa uppfostringsmetoder som några av de bästa alternativen. Det är dock inte en enkel väg: det kräver stora doser av tålamod, uthållighet och personligt arbete.

Det finns inga genvägar när det kommer till föräldraskap, men resultaten av positiva föräldraskapsmetoder talar för sig själva.

Vad är positiv disciplin inom barnuppfostran?

Positiv disciplin är en sorts demokratisk föräldrapraxis inom barnuppfostran för vägledning för barns utveckling med kärlek och respekt. Denna pedagogiska trend har framförts främst av psykologen Jane Nelsen och kan tillämpas av föräldrar, pedagoger och alla som spelar en viktig roll i ett barns liv.

För att bättre förstå vad den är baserad på, här är några av dess huvudprinciper och mål:

 • Att utveckla en känsla av tillhörighet hos barnet. Småbarn svarar bättre och är mer villiga att samarbeta om det finns en koppling med auktoriteter och om de känner sig välkomna i sin omgivning (vare sig det är hemma eller i skolan).
 • Var respektfull, snäll och bestämd i din roll som förälder. Positiv disciplin vänder sig från auktoritarism och aggression mot barn, men går inte så långt att den är gränslöst tillåtande. Det går att sätta gränser på ett sunt och kärleksfullt sätt.
 • Denna uppfostringsmetod uppmuntrar autonomi och inlärning av färdigheter hos de minsta barnen. Det slutliga målet är att vägleda barn att lära sig att klara sig själva, att ha sina egna kriterier och tillräckligt med personliga resurser för livet.
 • Uppmuntran och positiv förstärkning prioriteras. Fokus ligger på de beteenden som vi vill lära ut hellre än att peka ut dåliga beteenden. Man analyserar orsakerna bakom ett “felbeteende” söker lösningar.
 • Kommunikation och empati är grundläggande. De är grunden för att skapa band av kärlek och ömsesidig respekt med barn.

Hur man tillämpar positiv disciplin i barnuppfostran

Om du kan internalisera dessa principer och göra dem till ett sätt att leva, kommer resten att falla naturligt. Om du till exempel kommer ihåg att prioritera ömsesidig respekt, kommer det att vara naturligt för dig att följa med i ditt barns känslor när det får ett utbrott istället för att skrika på eller banna honom eller henne.

Det är dock normalt att vi i början inte vet hur vi ska börja när vi ska tillämpa dessa principer. Därför kommer här några förslag.

Acompañar una rabieta con disciplina positiva.
Positiv disciplin föreslår att åtfölja raserianfall, istället för att använda våld som inte leder till någonting.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Att undvika helikopterföräldraskap: lär dig kännetecknen

Förtydliga dina förväntningar

Det är viktigt att barn vet vad som förväntas av dem för att kunna bete sig därefter. Försök därför förklara för ditt barn vilka förväntningar som finns i varje situation.

Använd ett enkelt, åldersanpassat språk. Försök att uttrycka dig tydligt. “Du måste bete dig”, är för tvetydigt. Förklara närmare genom att till exempel säga: “Du måste plocka upp dina leksaker när du har lekt färdigt”.

Det är också nödvändigt att förutse situationer. Om ni till exempel ska äta ute på en restaurang kan du förklara för ditt barn att han/hon måste sitta vid bordet eller att han/hon måste tala med låg röst för att inte störa andra människor.

Ge rimliga förklaringar

“För att jag säger det”, räcker inte om det vi vill är att barn ska lära sig och inte bara lyda. När du ger ett direktiv eller sätter upp en regel måste ditt barn veta och förstå varför. Detta gör att de blir mycket mer villiga att samarbeta.

“Vi måste lämna parken nu så att vi hinner äta middag och du kan lägga dig i tid så att du inte är trött i skolan imorgon”, är en enkel men nödvändig förklaring. Detta innebär inte nödvändigtvis att barnet går med på att gå hem, men det hjälper henne eller honom att känna sig beaktad och förstå att du ser till hans eller hennes välbefinnande.

Fastställ konsekvenser, inte straff

I positiv disciplin har bestraffningar, förnedring och aggression ingen plats. För att ett barn ska lära sig av ett “dåligt beteende” ska man inte skrika på dem, bli arg på dem eller straffa dem genom för att de ska förstå och lyda. Att tillämpa logiska och naturliga konsekvenser är mycket hälsosammare och effektivare.

Det betyder att konsekvensen måste vara direkt relaterad till beteendet och måste förmedla en lärdom. Om ditt barn inte äter sina grönsaker och du tar bort hans/hennes mobiltelefon, är detta inte relaterat och lär inte ut någonting.

Naturliga konsekvenser är de som inträffar utan inblandning av vuxna och tillåter lärande genom orsak och verkan. Om dina barn till exempel inte plockar undan sina leksaker kanske de inte hittar dem nästa gång de vill leka. Eller så kanske de trampar på dem av misstag så att de går sönder. Detta lär dem på ett naturligt vis att vara försiktiga och organiserade.

Vuxna kan sätta logiska konsekvenser, men som uppfyller de två parametrarna nämnda ovan. Om barnet exempelvis leker med en boll inne i huset efter att ha blivit tillsagt att inte göra det kan den vuxna beslagta bollen och hålla den några dagar.

Förstå vad dina barns beteende kommunicerar

Vuxna tenderar att bara fokusera på om barn missköter sig eller beter sig bra, men inte stanna upp för att förstå vad deras beteende kommunicerar. Felbeteende kan tyda på att barn söker uppmärksamhet för att de känner att de saknar den, att de är frustrerade eller arga över något, eller att de går igenom en svår situation som vi kanske inte har märkt av.

Att identifiera orsakerna, förstå och visa empati är avgörande när man tillämpar respektfullt och positivt föräldraskap. Ta en stund att försöka förstå dina barn, bekräfta deras känslor och leta efter lösningar som hjälper dem med det de försöker kommunicera. Detta är mycket hälsosammare och mer effektivt än att bara förebrå dåligt beteende.

Uppmuntra lämpliga beteenden

Att fokusera på de beteenden vi vill ha är en av de mest effektiva nycklarna till positiv disciplin. För att göra detta måste vi främja bra beteenden, förklara vad vi förväntar oss av barnet och belöna deras tillvägagångssätt. Du kan till exempel använda diagram för beteendemodifiering och belöningssystem.

Det är också viktigt att vänja sig vid positiva uttryck. Istället för att säga “skrik inte” kan vi säga “tala tystare”. Om ditt barn har målat i en bok som inte var avsedd för färgläggning kan du ge honom eller henne ett pappersark och säga “vi kan i stället använda dessa pappersark för att måla.”

Hablar con los hijos para enseñarles disciplina positiva.
Genom att uttrycka oss positivt och förklara beteendeförväntningar kan vi främja framtida autonomi hos barn.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 5 tips för att hjälpa barn att tolerera frustration

Positivt föräldraskap främjar autonomi och hjälper barnet att förvärva resurser

Slutligen är det viktigt att lägga tid på att utrusta barn med verktyg och resurser som hjälper dem att bli mer autonoma. Följande kan vara några av de viktigaste aspekterna att fokusera på:

 • Uppfostra dem i självsäkerhet och sociala färdigheter, så att de lär sig att kommunicera och relatera till varandra på ett respektfullt och effektivt sätt.
 • Lär ut emotionell intelligens, så att de kan förstå sina känslor och hantera dem på rätt sätt.
 • Uppmuntra autonomi och självkänsla genom att ge dem mindre uppgifter och ansvar som de kan klara av och utföra själva.
 • Visa dem hur de använder resurser som hjälper dem att reglera sig själva i utmanande stunder. Till exempel är andning och känslotermometern ett par enkla och mycket användbara alternativ.

Positiv disciplin som barnuppfostran gynnar hela familjen

Att använda positiv disciplin inom barnuppfostran är mycket fördelaktigt för barn, eftersom det hjälper dem att växa upp känslomässigt friska, självsäkra och självständiga. Men det är också mycket fördelaktigt för föräldrar, eftersom det hjälper dem att få kontakt med sina barn, skapa starka band och även att undvika många konflikter och obehagliga situationer hemma.

Börja tillämpa dessa principer och du kommer snart att se resultaten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carroll, P., & Brown, P. (2020). The effectiveness of positive discipline parenting workshops on parental attitude and behavior. The Journal of Individual Psychology76(3), 286-303.
 • Carroll, P. (2021). Effectiveness of Positive Discipline Parenting Program on Parenting Style, and Child Adaptive Behavior. Child Psychiatry & Human Development, 1-10.
 • Nelsen, J. (2011). Positive discipline: The classic guide to helping children develop self-discipline, responsibility, cooperation, and problem-solving skills. Ballantine Books.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.