Vad är "babyspråk" och hur gynnar det små barn?

"Babyspråk" syftar på den speciella form av kommunikation som vuxna etablerar med spädbarn. Faktum är att man också ofta använder denna typ av tal med husdjur och även mellan par.
Vad är "babyspråk" och hur gynnar det små barn?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2022

“Babyspråk” är det speciella sättet som nästan alla pratar med bebisar eller små barn. Det uppstår spontant i många kulturer och kännetecknas av att man använder en överdriven och musikalisk ton, med repetitiva och enkla ord.

Bebisen svarar vanligtvis med att vara mer uppmärksam när man pratar med det på detta sätt. Det är idag allmänt känt att babyspråk inte bara är ett kärleksfullt sätt att kommunicera med ett barn, utan också hjälper till att förbättra barnets språkkunskaper.

Faktum är att forskare till och med har identifierat olika typer av babyspråk: mammors babyspråk och pappors babyspråk. När båda är inblandade kallas det “föräldra-babyspråk”.

Vad är babyspråk?

Babyspråk definierar man vanligtvis som språket som används av vuxna för att kommunicera med spädbarn. Det huvudsakliga kännetecknet för detta är att även om den vuxne talar på ett korrekt och vuxet sätt, så förändrar de sitt tonfall och uttal när de talar till en bebis.

Även om bebisar inte förstår vad de vuxna säger till dem, svarar de oftast med glädje och intresse. Denna form av kommunikation är fördelaktig för de små.

Babyspråk inkluderar också onomatopoesi, det vill säga ljudhärmande ord, och förenklingar av ord. Det inkluderar även gester, uttryck och fysisk kontakt. Barnet är inte likgiltigt för detta, utan reagerar på samtalspartnern med leenden, en uppmärksam blick, kroppsspråk och handgester.

Fördelarna att tala babyspråk med små barn

De flesta experter är överens om att det här sättet att prata främjar barnets språkutveckling. Vissa definierar det som en “social krok” för barnets hjärna. Det är en stimulans som främjar barnets kommunikationsförmåga.

Faktum är att en studie från 2018 fann att spädbarn som man pratade till på “babyspråk” producerade fler ord vid 14 månaders ålder än de som inte fick denna stimulans.

En annan studie, publicerad 2020, undersökte språkutvecklingen hos spädbarn upp till 18 månaders ålder. För att göra detta delade den upp familjerna i två grupper. Familjerna i den första blev tränade i att optimera babyspråket och de andra fick inte någon träning.

I slutet av studien fann man att barn i familjer som hade använt babyspråk hade ett genomsnittligt ordförråd på 100 ord. När det gäller barnen från de andra familjerna nådde deras ordförråd bara 60 ord.

Å andra sidan har man funnit att användningen av denna typ av tal speglar positiva känslor gentemot barnet. Detta främjar en konstruktiv och kärleksfull kommunikation mellan barnet och talaren. Alla studier visar att barnspråk inte är en metod för att lära sig språk, utan en faktor som underlättar inlärningen av språket.

Att stimulera kommunikation från tidig ålder främjar språkinlärning.
Att stimulera kommunikation från tidig ålder främjar språkinlärning.

Egenskaper hos detta sätt att tala

Det mest karakteristiska inslaget i babyspråk är att det handlar om långsamt tal med detaljerat uttal och högre tonhöjd. Uttalet är mer eftertryckligt och man använder oftast väldigt tydliga ansiktsuttryck. Samtidigt är yttrandena i sig korta och enkla.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln:  Tips för att stimulera en babys visuella kapacitet

Upprepningar av ord och stavelser

När babyspråk används upprepas orden med den mer eller mindre uttryckliga avsikten att barnet ska lära sig dem. Talaren betonar det han eller hon säger. Sedan upprepar talaren det. Om barnet i viss mån försöker imitera dessa ljud upprepar de vuxna dem igen.

Verbformer och diminutiva ord

Ett annat karakteristiskt drag är användningen av olika verbformer: Babyspråk talar man alltid i presens och nutid. Det är som om man inser att det är omöjligt för barnet att tillägna sig begreppen dåtid och framtid.

Likaså använder man ofta diminutiva ord och ljudord som substitut för normala ord. Till exempel pippi för fågel eller vov, vov för att beskriva vad hunden säger.

Tredje person och grammatisk förlängning

När man talar babyspråk med små barn pratar man ofta i tredje person om sig själv eller andra. Till exempel så säger mamman inte “jag är trött“, utan “mamma är trött“.

Liknande kompletterar föräldern sin grammatiska betydelse när barnet säger sina första ord. Om barnet till exempel säger nam nam och ber om en nappflaska, svarar man: “Vill lillan ha mat? Jag ska ge dig en nappflaska.”

Andra intressanta fakta om babyspråk

Det är intressant att notera att babyspråk inte bara används för spädbarn. Många par använder detta språk för att prata med varandra. Det har visat sig att denna typ av kommunikation ökar nivåerna av oxytocin och dopamin.

I det här fallet tjänar språket inte längre funktionen att underlätta kommunikationen som den gör mellan en vuxen och en baby. Funktionen är att interagera på ett kärleksfullt och tillgivet sätt.

Det är också vanligt att man använder denna typ av kommunikation med husdjur, särskilt när man gosar med dem. Även om djur inte kan förstå betydelsen av de specifika orden, uppfattar de de känslor som åtföljer dem.

Ett par med en hund i en filt
Det är vanligt att man talar till husdjur i samma ton som till ett barn, och det används ofta för att visa tillgivenhet.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också kommer att tycka om att läsa den här:  5 vanliga ortopediska problem hos spädbarn och barn

Kommunikation är en del av relationen och anknytningen

Mänsklig kommunikation är en komplex dimension som inkluderar mening, sammanhang och känslor. Allt tyder på att användandet av babyspråk är positivt, inte bara för att det främjar barnets språkutveckling, utan också för att det skapar ett känslomässigt band.

Våra små barn behöver också lära sig konsten att kommunicera med andra människor. Små barn är mycket lyhörda och uppmärksamma på vad de får från sina vårdgivare. Babyspråk etablerar en social komplexitet som ditt barn kommer att reagera på med glädje.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.