5 tips för att hjälpa barn att tolerera frustration

Barn som inte vet hur de ska tolerera frustration lider, ger upp inför motgångar och kan överge sina mål. Vi berättar hur du kan hjälpa dem att utveckla denna nödvändiga färdighet.
5 tips för att hjälpa barn att tolerera frustration
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 08 juli, 2023

Att tolerera frustration är inte lätt för någon. Vi vill alla att det som händer ska vara under vår kontroll och ske till vår fördel. Därför blir vi avskräckta när ett projekt går i kras, ett mål inte uppnås eller vi nekas något vi djupt önskar. För barn är det dock mer komplicerat att tolerera frustration på grund av deras kognitiva omognad och brist på psykologiska resurser.

Barns hjärnor är fortfarande under utveckling och vissa funktioner, såsom impulskontroll, är ännu inte helt etablerade. Barn saknar erfarenhet och verktyg för att hantera sina känslor. Därför är det lättare för dem att tappa kontrollen eller få utbrott i vissa situationer.

Om du vill hjälpa ditt barn att tolerera frustration, här är några riktlinjer.

Hur man hjälper barn att tolerera frustration

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att det att tolerera frustration inte betyder att du inte upplever denna känsa. Det är omöjligt för en person (ännu mindre ett barn) att inte bli avskräckt eller arg till viss del inför misslyckanden eller vägran.

Att försöka eliminera denna känsla skulle bara leda till att förtränga den. Med detta i åtanke, vad vi kan göra är att lära de små att inte dramatisera och framför allt lära sig hur man kanaliserar denna känsla. För att göra detta kan du följa dessa steg.

Ett frustrerat barn
Frustration är en del av livet. Det är inte hälsosamt att försöka eliminera känslan, men det är hälsosamt att försöka hantera den.

1. Låt dem bli frustrerade

För att förvärva en färdighet behöver man öva. Om du inte låter dina barn bli frustrerade, kommer de inte att veta hur de ska hantera denna känsla när den uppstår.

Många föräldrar överbeskyddar sina barn, gör allt för dem och undviker alla utmaningar i avsikt att befria dem från obehag. Det är dock viktigt att ge dem dessa möjligheter.

Gör inte för ditt barn vad han eller hon kan göra för sig själv; ge inte efter för alla hans eller hennes önskningar om den är orimliga. Ge inte heller tomma beröm. Tvärtom, främja deras autonomi, uppmuntra deras ansträngningar och sätt de gränser som du anser vara hälsosamma och lämpliga, även om det gör att barnet känner sig obekväm.

2. Validera känslor

Målet är inte att eliminera eller undertrycka frustration. Dina barn kommer att känna det vid flera tillfällen och kommer att behöva att du följer dem i deras obehag, hjälper dem att förstå och namnge vad som händer med dem.

Föreställ dig till exempel att ett barn leker med ett glasföremål och du tar det ifrån honom så att han inte skadar sig själv. Detta kommer sannolikt att utlösa ett utbrott och är naturligt.

Du kan stödja barnet i denna situation genom att hålla dig lugn och använda fraser som: “Jag vet att du är arg för att du ville leka med det där föremålet, men du kan inte för att det är farligt och du kan skada dig själv.” Skäll inte ut eller straffa barnet för att han uttrycker sin oenighet. Tillåt honom att känna och hjälp honom att förstå och kanalisera vad han känner.

Vi tror att du också kan vilja den här artikeln: Tvinga inte barn att hälsa med pussar och kramar

3. Uppmuntra en aktiv och positiv attityd

Att tolerera frustration betyder inte att ge upp. Dessa utmanande stunder är idealiska för att uppmuntra barn att inta en aktiv inställning till omständigheterna.

Om barnet till exempel har förlorat i en idrottstävling, uppmuntra barnet att fråga sig själv : “Vad kan jag göra annorlunda för att få bättre resultat nästa gång?”

Detta är också en möjlighet att lära sig att förhandla. Om ditt barn till exempel vill gå på bio, men du måste säga nej. Förklara då att anledningen är att du kanske måste slutföra vissa sysslor hemma. Och erbjud samtidigt ditt barn att hjälpa till så att du blir ledig tidigare.

Detta uppmuntrar till ett tillväxttänk. Med andra ord, att barnet förstår att han eller hon kan förbättras, lära sig och utvecklas. Detta i motsats till ett fast tänkesätt där barnet antar att möjligheterna är begränsade och det inte går att göra något åt det.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 8 goda vanor du bör lära dina barn

4. Lär ut emotionella regleringsverktyg

Barn som har svårt att tolerera frustration kan reagera med ilska, okontrollerad gråt och även aggression. Detta händer eftersom de inte kan reglera sina känslor eller minska sin upphetsning.

Du kan erbjuda ditt barn vissa verktyg att använda under dessa svåra tider. Lär dem till exempel enkla andningsövningar eller skapa en trygg hörna hemma dit de kan gå för att lugna ner sig.

flickmeditation för att tolerera frustration
Du kan lära dina barn några användbara tekniker som hjälper dem att hantera stunder av frustration.

5. Sätt upp mål och uppmuntra uthållighet

Slutligen, för att hjälpa dina barn att tolerera frustration, är det viktigt att hitta en balans. Om vi är för auktoritära, alltid kritiserar dem och kräver för mycket, skapar vi rädsla, obehag och demotivation. Tvärtom, om vi är för tillåtande tillåter vi dem inte att lära sig.

Nyckeln är att sätta lärandemål anpassade efter deras ålder och förmågor. Detta gör att de lär sig att möta dem och lyckas, även om de behöver uthållighet och flera försök. Att tilldela ansvar hemma och skapa konst eller kreativa projekt med barn är två bra sätt att ge dem möjlighet att tolerera misstag och frustrationer.

Att hjälpa barn att tolerera frustration är att förbereda dem för livet

Detta är en av de viktigaste lärdomarna som alla föräldrar till små barn måste ta itu med. Dina barn behöver lära sig att hantera frustration för att kunna hantera livet.

Skola, personliga relationer, hobbyer, arbete… alla områden ställer oss inför utmaningar och vi kommer inte alltid att klara av dem första gången. De måste vara beredda att möta motgångar och ändra riktning utan att sjunka känslomässigt. Vilket bättre sätt än att lära sig det från din hand i den trygga miljön som är deras hem?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hochanadel, A., & Finamore, D. (2015). Fixed And Growth Mindset In Education And How Grit Helps Students Persist In The Face Of Adversity. Journal of International Education Research (JIER)11(1), 47–50. https://doi.org/10.19030/jier.v11i1.9099
  • Klenberg, L., Korkman, M., & Lahti-Nuuttila, P. (2001). Differential development of attention and executive functions in 3-to 12-year-old Finnish children. Developmental neuropsychology20(1), 407-428.
  • Thompson, C. (2021). The Impact of a Classroom Calm Down Corner in a Primary Classroom. NWCommons. Recuperado 2022, de https://nwcommons.nwciowa.edu/education_masters/302/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.