Vad är onkologisk träning?

Vad är onkologisk träning? Den här artikeln förklarar vad detta koncept innebär och hur det kan vara till hjälp vid cancerbehandling.
Vad är onkologisk träning?

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2022

Onkologisk träning är fysiska övningar som en läkare kan ordinera och övervaka för att minska eller förebygga biverkningar av cancerbehandlingar. Det är en individualiserad träningsplan som, på grund av dess universella effekter på kroppen, kan förbättra patienters hälsa, livskvalitet och till och med chanser att överleva.

Man kan beskriva onkologisk fysisk träning med fyra huvudsakliga komponenter:

 • Träningsplanen är utvecklad och övervakad av en professionell
 • Övningarna är individuellt anpassat efter varje patients behov
 • Kan innefatta flera olika nivåer med olika intensitet
 • Baserat på vetenskapliga bevis

Följaktligen finns det mycket som tyder på att regelbunden fysisk träning minskar risken för olika cancerformer. Det minskar bland annat förekomsten av bröst-, kolon-, prostata- samt livmodercancer. I allmänhet kan fysisk aktivitet med måttlig till hög intensitet minska risken för att utveckla cancer med upp till 24 %.

Den vetenskapliga studien av onkologisk träning

På 1980-talet och senare på 1990-talet började man titta närmare på de potentiella fördelarna med fysisk träning vid cancerbehandling. Under dessa år utfördes de första studierna om effekten av fysisk träning för att minska onkologiska komorbiditeter och den negativa effekten av inaktivitet eller stillasittande livsstil.

Senare, i början av 2000-talet, genomförde forskare studier om effekterna av fysisk träning och överlevnad hos patienter med en specifik typ av cancer: bröstcancer.

De genomförde också forskning för att fastställa effekten av onkologisk fysisk träning på de biomarkörer som påverkar utvecklingen av cancer, samt för att fastställa effekten på tumörens mikromiljö i djurmodeller och hos cancerpatienter.

I början av detta århundrade publicerade specialister de första riktlinjerna för denna typ av fysisk träning. De visade resultat som avgjorde fördelen med fysisk träning på livskvaliteten för patienter med denna sjukdom.

En kvinna som tränar.

Vilka är fördelarna med denna typ av fysisk träning?

Tack vare alla studier som man har genomfört genom åren har man tydligt kunnat bekräfta, som vi nämnde, den fysiska nyttan av fysisk aktivitet för livskvaliteten för patienter som lider av cancer. Sammantaget har dessa studier uttryckligen visat att en specifik fysisk träningsplan kan stärka immunförsvaret, samt öka chansen att överleva och förbättra hjärtfunktionen.

Utöver detta är de andra fördelarna med denna praxis:

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 10 saker som motiverar dig att följa medelhavskosten

Onkologisk fysisk träning och bröstcancer

Med fokus på bröstcancer, som var den mest undersökta cancerformen i detta avseende, noterade de att regelbunden träning:

 • Förbättrar funktionsförmågan
 • Ökar mineraldensiteten
 • Ökar rörligheten i axlar och skuldror
 • Hjälper till med psykologiskt stöd under behandlingen
 • Främjar goda hemoglobinnivåer

Träning kan också lindra symptom och biverkningar av kemoterapi och strålbehandling, minska trombocytopeni, diarré, smärta och varaktigheten av sjukhusvistelsen.

Kvinnor i ett lopp.
En av de mest studerade cancerformerna i förhållande till träning har varit bröstcancer.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Cancer påverkar den emotionella hälsan, inte bara den fysiska

Verkningsmekanism för träning vid cancer

Det finns ännu inte många studier som fokuserar på orsakerna till varför träning kan gynna dessa patienter. Men de flesta av dem beskriver effekten genom att titta på modifieringar av tumörtillväxt, vilket man kan uppnå genom:

 • Ändra vaskularisering och blodperfusion
 • Stimulera immunförsvaret
 • Ändra tumörmetabolism
 • Reducera nivåerna av vissa inre substanser i tumörerna: insulintillväxtfaktorer eller inflammatoriska markörer

Slutsats

Kort sagt, det är viktigt att träna när man genomgår cancerbehandling, och anpassa intensiteten efter de varierande behoven i de olika stadierna av behandlingen. Om du levt ett aktivt liv innan sjukdomen kommer detta att vara mycket lättare.

Denna typ av träning kan bidra till att upprätthålla fysiskt oberoende och förbättra både den kardiovaskulära kapaciteten och livskvaliteten för patienter som genomgår aggressiva behandlingar för sin cancer. Sammanfattningsvis, kom ihåg att ett professionellt team som förstår ämnet bör övervaka patientens träning för bästa resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Azevedo, M. J., Viamonte, S., & Castro, A. (2013). Prescripción de ejercicio en pacientes de oncología: principios generales TT – Exercise prescription in oncology patients: general principles. Rehabilitación (Madr., Ed. Impr.).
 • Barrio, S. C., Molinuelo, J. S., De Durana, A. L. D., López, F. J. C., & Carballo, R. O. B. (2012). Cáncer de mama y ejercicio físico: Estudio piloto. Revista Andaluza de Medicina Del Deporte. https://doi.org/10.1016/S1888-7546(12)70021-7
 • Guil Bozal, R., Zayas García, A., Gil-Olarte Márquez, P., Guerrero Rodríguez, C., & Mestre Navas, J. M. (2017). Ejercicio físico y aspectos psicosociales y emocionales en mujeres con cáncer de mama. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v4.1061

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.