Vad är ett öppet bett och hur kan det åtgärdas?

Ett öppet bett är ett vanligt tandproblem. I den här artikeln berättar vi vad det är och alternativen till att lösa detta munrelaterade problem, både hos barn och vuxna.
Vad är ett öppet bett och hur kan det åtgärdas?

Senaste uppdateringen: 27 november, 2021

Ett öppet bett är ett väldigt vanligt tandproblem. Bortsett från sina typiska karaktärsdrag kan det påverka såväl munhälsan som livskvaliteten hos den berörda individen.

Oavsett är det lätt att upptäcka och lösa. I den här artikeln berättar vi vad ett öppet bett är och vilka metoder som finns för att korrigera det.

Vad är ett öppet bett?

Ett öppet bett är en typ av malocklusion som uppstår när de övre tänderna inte når de nedre tänderna. Det här gör att det bildas ett synligt mellanrum mellan under- och överkäken.

Det syns vanligtvis oftare i främre delen av munnen när det inte finns någon kontakt mellan de övre hörntänderna och de nedre framtänderna. Det kan emellertid förekomma i alla sektorer av munhålan, även i kindtänderna.

Som vi redan nämnt är det främsta symptomet för denna åkomma det synliga mellanrummet mellan de övre och nedre tänderna. Det här gör att personen kan känna sig obekväm med sitt utseende, speciellt om det uppstår i övre delen av munnen eftersom man då ler med ojämna tänder.

Men förutom fysiska problem kan det ge andra hälsorelaterade förändringar. Nedan nämner vi några av dem:

Hälsoförändringar på grund av ett öppet bett

 • Talsvårigheter: Personer med öppet bett kan ha svårigheter med att uttala vissa fonem på grund av att tungan är i fel läge.
 • Problem med att äta och tugga: Då det inte finns någon förbindelse mellan de övre och nedre tänderna påverkas sättet för hur man tuggar.
 • Tendens att andas genom munnen: Eftersom man inte kan stänga munnen helt och på grund av ofullständig käkutveckling är det vanligt att personen behöver vänja sig eller så småningom vänjer sig att andas genom munnen. Detta förvärrar situationen ytterligare.
 • Förändringar i den temporomandibulära käkleden (TMD): Denna led, som förbinder överkäken med skallen, påverkas av dålig ocklusion. Ofta gör käken klickande ljud. Personen kan också ha huvudvärk, ont i nacken eller ansiktet.
 • Psykologiska komplikationer: På grund av ovan nämnda problem samt för att man har ett annorlunda leende kan personer med med öppet bett ha problem med självkänslan. Det kan i sin tur påverka deras livskvalitet negativt.
kvinna med tandställning
Ett alternativ för att korrigera tänder är att använda tandställning.

Du kanske också är intresserad av: Skötsel efter att dina visdomständer har dragits ut

Typer av öppet bett

Ett öppet bett bedöms utifrån dess karaktär och också dess position. Utifrån dess karaktär skiljer man mellan öppna bett beroende på om det är dental- eller skelettrelaterat. Den första är ett benrelaterat problem som är ärftligt eller genetiskt och det påverkar oftast båda käkarna.

Ett dentalt öppet bett är, som dess namn antyder, att tänderna är i fel position och beror på dåliga vanor under barndomen.

Beroende på det öppna bettets position skiljer man på följande typer av öppet bett:

 • Öppet bett i de främre tänderna: Tänderna i överkäken (framtänder, sidotänder och ibland även hörntänder) har ingen förbindelse med varandra när man stänger munnen. Denna typ av öppet bett är vanligast förekommande.
 • Öppet bett i de bakre tänderna: Vid ocklusion är det de bakre tänderna som inte har förbindelse med varandra. Det kan inträffa på den ena eller båda sidorna. Det är dock ovanligt och är förknippat med avsaknad eller ofullständig uppkomst av kindtänder.
 • Öppet bett i de främre tänderna: Det här inträffar när avsaknaden av kontakt mellan de övre och nedre tänderna endast uppstår på antingen över- eller underkäken. Således kan det inträffa antingen på höger eller vänster sida.
 •  Fullt öppet bett: Det öppna bettet är en kombination i de främre och bakre tänderna som gör att endast de bakersta kindtänderna förbinds.

Orsaker

För närvarande definieras ett öppet bett som en multikausal åkomma, där genetiska, ärftliga och funktionella faktorer är bakomliggande faktorer. Det här är vad som orsakar förändringar i tänder och ben samt förutser hur man biter ihop.

För det mesta får man öppet bett i tänderna i överkäken och är en konsekvens av dåliga vanor under barndomen. Under denna period av benbildning i ansiktet kan varje överdriven och kontinuerlig stimuli resultera i missbildning och felaktig placering av tänderna.

Bland dessa repetitiva beteenden ingår överdriven och långvarig användning av napp, att suga på fingrarna, att suga eller bita på föremål, att andas med munnen, atypisk sväljning samt att trycka tungan mot tänderna när man talar, sväljer eller vilar.

Som vi nämnt, även om det är mindre vanligt, finns det också skelettrelaterade öppna bett som är ärftliga och genetiska. Det finns familjer med “långa ansikten”; med överdriven vertikal utveckling av ansiktet. Vår genetiska kod innehåller informationen för bildandet av ansiktsbenen i framtiden. En förändring på denna nivå kan påverka formen på benvävnaderna vi använder för att bita.

I många fall beror öppna bett på en kombination av ovan nämna faktorer. Det är vanligt att patienten har ett genetiskt anlag och att situationen förvärras av dåliga vanor som möjliggör utveckling av malocklusion.

Behandling av öppet bett

Det finns enstaka fall av öppna bett som löser sig när man tappar mjölktänderna. Ofta går det dock vidare även till vuxen ålder. Detta händer ofta när personen fortsätter med inlärda vanor även efter att denna fått sina permanenta tänder.

Man bör känna till att det finns olika alternativ för att lösa denna typ av förändring och behandlingen kan utföras i oavsett ålder. Att börja tidigt förbättrar prognosen och förhindrar fortsatta problem.
Valet av behandling beror på hur komplex malocklusionen är samt patientens ålder. Den ansvariga tandläkaren kommer att utföra kompletterande undersökningar för att ställa en korrekt diagnos av det öppna bettet och därmed välja det bästa alternativet för just det fallet.
Som sagt finns här flertalet underliggande faktorer som påverkar. Man bör överväga dem vid en påbörjad behandling. Att inte ta hänsyn till funktionella problem eller inlärda vanor och inte lösa dem kan göra att behandling och åtgärder misslyckas.
Tandregleringsspecialister bör utföra sitt arbete på ett tvärvetenskapligt sätt i samråd med logopeder. Genom att samarbeta kan de få bukt med dåliga vanor och hjälpa till med uttal av fonem samt en korrekt placering av språket i uttalet.

Ortopedi, eller tandreglering hos barn

Som sagt, desto tidigare man uppmärksammar problemet desto lättare är det att lösa. Med dessa typer av behandling under barndomen kan tandläkarspecialister se till att benen växer korrekt.

Tandläkare ordinerar vanligtvis avtagbar eller fast tandställning. När behandlingen utförs i detta skede är det viktigt att arbeta med barnen för att få bort den vana som orsakar malocklusionen.

Tandreglering hos ungdomar och vuxna

Vid den här åldern är benen redan färdigutvecklade så därför är de mindre formbara. Här är målet att korrigera tändernas position. Således är alternativet för dessa åldersgrupper fast eller löstagbar tandställning.

Brackets (räls) är vanligtvis den åtgärd som ger snabbast tandreglering. Personen kan välja mellan olika tandställningar: metall, safir eller lingual. Nackdelen med dessa är att de är synliga, vilket kan vara ett estetiskt problem.

Clear aligners (nästan osynliga) är datorprogrammerade plattor som måste bytas regelbundet. De är mer diskreta ur estetisk synvinkel.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att kombinera ortodontisk behandling med att dra ut tänder för att harmonisera bettet.

Ortognatisk kirurgi kombinerat med ortodonti

För vuxna med allvarligt öppet bett i skelettet kan maxillofacial kirurgi vara nödvändig. De medicinska experterna tar bort överflödigt ben från över- eller underkäken.

Före och efter operationen kompletterar tandläkarna vanligtvis behandlingen med ortodonti. Dessa behandlingar varar vanligtvis flera år. Resultatet är en radikal förändring av patientens ansikte. Tandläkare väljer det bara i fall där ortodonti inte kan uppnå tillräckliga resultat.

pojke hos tandläkaren
Hos barn arbetar tandläkaren också med att få bort vanor kopplade till bettet.

Hur förebygger man öppet bett?

Det finns fall där man inte kan göra något åt ett öppet bett, såsom ärftlighet och genetiska faktorer eller avsaknad av tänder. Men för att undvika malocklusion bör man fokusera på inlärda vanor under barndomen.

Föräldrar bör vara medvetna om dåliga vanor. Om barn suger på tummen, biter på saker, använder napp under längre tid, andas genom munnen eller trycker på tänderna med tungan kommer snabb rådgivning med en tandregleringsspecialist vara till stor hjälp.

Att gå till tandläkaren ofta från en tidig ålder kommer också bidra till att förhindra malocklusion. Tandläkaren kan då utvärdera barnets utveckling och ocklusion. Om nödvändigt kan tandläkaren hänvisa vidare till en tandregleringsspecialist. En tidig diagnos förenklar behandlingarna, vilket gör dem trevligare, snabbare och billigare.

Det finns en lösning

Nu vet du att öppet bett är ganska vanligt. Utöver estetisk påverkan kan öppet bett påverka livskvalitén hos dem som har det på många sätt.

Beroende på ålder och hur allvarligt det öppna bettet är så finns det flertalet behandlingsalternativ för att korrigera det. Kom ihåg att ju tidigare man påbörjar behandling, desto lättare och behagligare är det. Så var inte rädd för att be din tandläkare att byta ut det öppna bettet mot ett glatt leende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • García, César A. “Mordida abierta anterior Revisión de la literatura.” Estomatología 12.2 (2004): 4-20.
 • Panchana Rubio, Ana Estefanía. Factores de riesgo de mordida abierta en niños de 8 a 10 años. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2019.
 • Espinoza Agudo, Helen Elizabeth. Relación entre hábitos deformantes y desarrollo de mordida abierta anterior en pacientes pediátricos. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2020.
 • Muñoz, I. Chung Leng, et al. “Relación entre la mordida abierta anterior y el habito de succión digital: revisión sistemática.” Odontología pediátrica 26.2 (2018): 144-154.
 • Ngan, Peter, and H. W. Fields. “Open bite: a review of etiology and management.” Pediatric dentistry 19.2 (1997): 91.
 • Peláez, Alina Noelia, and Silvia Matilde Mazza. “Necesidad de tratamiento ortodóncico según severidad de maloclusión en pacientes adultos.” Odontoestomatología 17.26 (2015): 12-23.
 • Pedrazzi, M. E. “Treating the open bite.” Journal of General Orthodontics 8.1 (1997): 5-16.
 • Malca Borja, Leslie Natalia. “Características funcionales orofaciales en pacientes jóvenes con mordida abierta interior.”
 • Astegiano, Carolina, et al. “Ortopedia funcional: Alternativa de tratamiento para la mordida abierta anterior.” IV Jornadas de Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas PPS-SEPOI (La Plata, 7 de julio de 2020). 2020.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.