Hypertrofi i näsmusslorna: orsaker och symptom

Hypertrofi i näsmusslorna är ett godartat tillstånd för vilket det finns olika behandlingsalternativ. Men om det inte behandlas kan det leda till vissa komplikationer. Läs mer i den här artikeln!
Hypertrofi i näsmusslorna: orsaker och symptom

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Hypertrofi i näsmusslorna, eller nasala conchae, är en överdriven förstoring av näsmusslorna. Dessa strukturer finns i näshålan, och när deras storlek ökar kan luft inte röra sig normalt. Som ett resultat tenderar de att orsaka obstruktioner i näsan samt nästäppa.

I ett tidigt skede är det möjligt att behandla och övervinna denna sjukdom antingen med mediciner eller kirurgi. Men får man inte kontroll över problemet kan det leda till allvarligare tillstånd. Det kan till exempel orsaka förlust av lukt och öron- och halsinfektioner. Det är också möjligt att personer med detta tillstånd ofta lider av huvudvärk, torrhosta och av att de snarkar.

Om nästäppa är något som du har ofta, är det viktigt att ta upp det med en öron-, näsa- och halsspecialist. Denna läkare kan avgöra om du lider av hypertrofi eller någon annan patologi.

Hypertrofi i näsmusslorna

Hypertrofi i näsmusslorna är ett tillstånd som ökar näsmusslornas storlek. I vissa fall är detta bara tillfälligt och övergående. I andra fall är det dock en permanent förändring. När problemet blir kroniskt leder det till en nästäppa som är nästan konstant.

Näsmusslorna är långa strukturer som finns i näshålan. Näshålan innehåller tre uppsättningar av dessa på vardera sidan, vilka är de övre näsmusslorna, de mellersta näsmusslorna och de nedre näsmusslorna. Inflammation påverkar i allmänhet de nedre näsmusslorna.

Näsmusslornas funktion är att fukta, värma och rengöra luften som vi andas in. Dessa är dock mycket känsliga organ som lätt kan svälla upp och förändras i storlek. Detta leder till hypertrofi, vilket är ett behandlingsbart hälsoproblem.

Hypotrofi i näsmusslorna: kvinna med ont i bihålorna
Vid hypertrofi kan du uppleva långvarig nästäppa.

Du kanske också vill läsa den här artikeln: 7 praktiska lösningar för att lindra nästäppa

Varför uppstår detta problem?

I de flesta fall inträffar detta som ett resultat av vissa allergiska processer, som till exempel hösnuva. Men många andra faktorer kan också orsaka denna anomali. Bland dessa kan vi nämna följande:

 • Hormonella förändringar. Hormonella förändringar kan orsaka en förstoring av slemhinnan, vilket kan leda till hypertrofi i näsmusslorna.
 • Åldrande. När åren går kan dessa strukturer brytas ned och producera en mycket riklig utsöndring av slem och snor.
 • Bihåleinflammation. Inflammation i de paranasala bihålorna kan också leda till denna anomali.
 • Avvikande nässkiljevägg. En avvikande nässkiljevägg gör andningen svår och kräver att näsmusslorna arbetar hårdare. Detta kan i sin tur utvecklas till hypertrofi.
 • Skadliga miljöer. Miljöer med giftiga ämnen och ångor eller mycket låga temperaturer kan påskynda utvecklingen av denna anomali.
 • Att röka eller dricka alkohol. Både tobak och alkohol är riskfaktorer i dessa fall.
 • Läkemedel. Steroider och användning av nässprayer kan bidra till utvecklingen av denna sjukdom.

Symptomen på hypertrofi i näsmusslorna

Det mest typiska symptomet på detta tillstånd är nästäppa, oavsett om denna är tillfällig eller konstant. Det är dock viktigt att notera att det finns vissa fall av hypertrofi utan märkbara symptom.

Sammantaget är de vanligaste kliniska manifestationerna följande:

 • Trötthet
 • Sömnapné
 • Svårt att sova kontinuerligt (utan avbrott)
 • Näsblod
 • Svårt att andas genom näsan
 • Auditivt obehag
 • Minskat eller förlorat luktsinne
 • Snarkningar
 • Smärtor i ansiktet

Läkare använder sig av ett instrument som kallas rinoskop för att diagnostisera tillståndet. De utför en undersökning som gör det möjligt för dem att se näsmusslorna och bekräfta eller utesluta hypertrofi. Denna undersökning gör man genom näsan eller munnen och den tar mellan fem och tio minuter. Vid vissa tillfällen kräver det en mild, lokal bedövning.

Hypotrofi i näsmusslorna: kvinna håller för öronen bredvid snarkande man
Medan snarkningar är en av de kliniska manifestationerna av hypertrofi är det vanligaste symptomet långvarig nästäppa.

Vad kan man göra vid hypertrofi i näsmusslorna?

Behandlingen av hypertrofi varierar beroende på den bakomliggande orsaken och näsmusslornas tillstånd. Först och främst, om orsaken till problemet är externt, bör en förändring av denna variabel leda till att symptomen minskar.

När vi pratar om yttre symptom tänker vi på ohälsosamma miljöer, intag av något specifikt ämne eller läkemedel etc. Men om orsaken är en bihåleinflammation eller en avvikande nässkiljevägg, är vidare behandling nödvändig för att ta hand om orsaken. Om dessa åtgärder inte fungerar, eller orsaken är okänd, rekommenderar läkare vanligtvis farmakologisk behandling för att minska inflammationen.

Slutligen, om hypertrofin kvarstår, kan läkare föreslå en operation för att modifiera näsmusslornas position (turbinoplasti). I vissa fall kan kirurgi involvera partiellt eller totalt avlägsnande av de nedre näsmusslorna (turbinektomi). Slutligen kan läkare i andra fall använda radiovågor eller laser för att minska storleken på näsmusslorna.

Hur som helst är det viktigt att komma ihåg att det här är ett behandlingsbart tillstånd. Nyckeln är att söka medicinsk vård så tidigt som möjligt för att säkerställa att tillståndet inte blir kroniskt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Berger G, Gass S, Ophir D. The histopathology of the hypertrophic inferior turbinate. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;132(6):588-594. doi:10.1001/archotol.132.6.588
 • McCoul ED, Todd CA, Riley CA. Posterior Inferior Turbinate Hypertrophy (PITH). Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;160(2):343-346. doi:10.1177/0194599818805006
 • Silva R, P., Vicencio S, D., Veloz T, M., Ruz M, P., & Valdés P, C. (2020). Hipertrofia de cornetes inferiores: Revisión sobre técnicas quirúrgicas actuales. Revista de Otorrinolaringología Y Cirugía de Cabeza Y Cuello, 80(2), 218–225. https://doi.org/10.4067/s0718-48162020000200218
 • Arias Mena, C., & Merlo Zago, G. (2016). Correlación de hipertrofia de cornetes inferiores con desarrollo transversal maxilar medidos en tomografía computarizada de cone-beam y su asociación con las clases esqueléticas (Master’s thesis, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
 • Komshian SR, Cohen MB, Brook C, Levi JR. Inferior Turbinate Hypertrophy: A Review of the Evolution of Management in Children. Am J Rhinol Allergy. 2019;33(2):212-219. doi:10.1177/1945892418815351
 • Bergmark RW, Gray ST. Surgical Management of Turbinate Hypertrophy. Otolaryngol Clin North Am. 2018;51(5):919-928. doi:10.1016/j.otc.2018.05.008

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.