Olika typer av begär många ger vika för

De flesta personer som röker upplever ett konstant begär eller en önskan att konsumera tobak senare. Men detta problem går långt bortom det. Vad bör vi veta om det?
Olika typer av begär många ger vika för

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Begär är ett koncept som refererar till den intensiva och ostoppbara önskan att konsumera en substans (droger, tobak, alkohol eller mat). Idag ska vi titta på olika typer av begär för att bredda vår kunskap.

Globalt började man på allvar använda detta koncept på 40-talet. Då definierade experterna den engelska motsvarigheten “craving” som en intensiv önskan att konsumera opiater som heroin och morfin när man försökte sluta.

Nuförtiden är dock begreppet bredare. Vad som dock står klart är att det är en fundamental del av drogberoende och framförallt återfall.

I denna artikel ska vi förklara vad du behöver veta.

Vad är begär?

Som vi redan nämnt är begär något som driver en att konsumera en substans. Önskan är så ostoppbar att den grabbar tag om personen, men det är inte samma sak som abstinensbesvär.

Abstinens är en serie fysiska och psykologiska symptom som visar sig efter att en person slutat konsumera en substans denne är beroende av. Det sker ofta med alkoholister och missbrukare av droger som heroin.

Men för att skilja dem måste du förstå att begär kan dyka upp även efter att en person kommit över sina abstinensbesvärDetta eftersom önskan att konsumera en substans kan finnas kvar i månader och år.

Experter associerar begär med många olika typer av substanser. Det går från önskan att röka eller dricka alkohol till att vilja konsumera kokain eller starka opioider som heroin igen.

Man måste vara medveten om det faktum att något som blivit socialt accepterat – tobakskonsumtion – kan påverka dig livet ut. Med andra ord är det ofta lika allvarligt och skadligt som andra missbruk.

Person röker och dricker

Begär är önskan att konsumera en substans, vare sig det är droger, tobak eller alkohol.

Finns det olika typer av begär?

Vissa forskare hävdar att det finns två olika typer av begär. Det första är fysiskt och inträffar nästan parallellt med abstinensbesvär.

Likt dessa besvär producerar det fysiska symptom som takykardi, kallsvettningar och till och med anfall.

Med andra ord är den första typen en önskan att konsumera drogen, drivet av de starka symptom man upplever vid abstinens. Denna typ är vanligtvis den som folk har mest problem att hantera.

Den andra typen är ett psykologiskt begär som dyker upp senare när personen kommit över abstinensbesvären. Det sker när patienten inte har konsumerat substansen på ett tag, kanske på månader eller år.

Denna artikel kanske intresserar dig: Leverskada orsakad av alkohol; 5 tips för förbättring

Hur man behandlar dessa typer av begär

I slutänden måste man förstå att både beroende, abstinensbesvär och begär kan behandlas. För att göra det är det alltid bäst att vända sig till en specialist, en psykolog som kan hjälpa dig eller stödgrupper.

Begär är en av de aspekter som spelar roll för återfall, och det är även vad som får beroendet att fortgå. Därför är det så viktigt att veta vad det är och hur det kan tacklas.

Olika typer av droger

För att hantera begär är det nödvändigt att identifiera situationerna som associeras med konsumtionsmönstret hos substansen. Det första steget är att undvika substansen helt och hållet.

Idén är att försöka undvika situationer som associeras med konsumtion av substansen ifråga. Om du till exempel är alkoholist är det bäst att dra ned på utekvällarna och undvika besök i barer.

Vidare är det viktigt att ha de nödvändiga verktygen för att kontrollera detta automatiska beteende av att konsumera substansen.

Patientens psykologiska eller känslomässiga situation kan också påverka eftersom det är lättare att drabbas av återfall om man är ledsen eller sårbar.

Ur detta hänseende fokuserar de flesta terapier på att lära dessa personer att hantera stress och självkänsla. Ett annat effektivt sätt att kontrollera situationen är att fokusera på annat, som träning.

Slutsats

Begär är en persons irrationella och befallande önskan att konsumera en drog eller substans vederbörande är beroende av.

Det är viktigt att veta att det inte bara existerar med droger som heroin; tobak och alkohol producerar det också.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.