Primär och sekundär hosthuvudvärk

Det finns olika typer av hosthuvudvärk, och alla är inte lika allvarliga. Lär dig mer om dem i denna artikel.
Primär och sekundär hosthuvudvärk

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Hosthuvudvärk är ofta resultatet av ett annat fysiskt problem, och det är inte alltid ett allvarligt tillstånd. De kan inträffa antingen på grund av påfrestningar vid rethosta eller ihållande hosta.

Ur en fysisk synvinkel är huvudvärk som orsakas av hosta lätt att förklara. De sker eftersom hostan genererar tryck i den övre delen av kroppen, i områden som bröst, nacke och huvud.

Upprepat och frekvent tryck där leder till huvudvärk.

Dessa typer av huvudvärk är för det mesta inget att oroa sig över. Men det är alltid en god idé att diskutera dem med din läkare. Detta för att utesluta allvarliga problem och minimera dess påverkan på kroppen.

Primär och sekundär hosthuvudvärk

Primär och sekundär hosthuvudvärk

Hosthuvudvärk är inte särskilt vanligt. När den inträffar så är den vanligtvis kopplad till ansträngningen från hostningen eller liknande saker, som nysningar, sjungande, snytningar, skratt, gråt och till och med tarmtömningar.

Dessa typer av huvudvärk faller under två kategorier:

  • Primär huvudvärk sker inte ofta och varar under kort tid. De blir spontant bättre och relativt harmlösa, och är vanligare hos personer över 50. De kan vara måttliga till intensiva och varar sällan i mer än två timmar. De kan uppstå i alla delar av huvudet.
  • Sekundär huvudvärk orsakas av problem med hjärnan. De är farliga och kräver kirurgi eftersom de orsakas av en underliggande sjukdom. De kan involvera närvaron av en tumör eller vaskulärt tillstånd i hjärnan. Denna typ av huvudvärk orsakas inte exklusivt av hostan, utan förvärras istället av den.

Huvudsakliga orsaker

Den exakta anledningen till varför hosta kan leda till primär huvudvärk är ännu inte känt. Vi vet dock att det är vanligare hos rökare och personer med allergier mot pollen och andra allergener.

Andra orsaker på hosthuvudvärk kan inkludera:

  • Astma leder ibland till huvudvärk, speciellt om den orsakar rethosta. Denna typ av hosta orsakar intensivt tryck i kraniet och kan utlösa huvudvärk. Smärtan försvinner dock när symptomen på astman lägger sig.
  • Bihåleinflammation orsakar tryck i bihålorna och leder ofta till huvudvärk.
  • Svullnad av struphuvudet och svalget kan också leda till huvudvärk och migrän.

Den vanligaste orsaken till sekundär huvudvärk från hosta kallas för Chiari-missbildningar, vilka är anatomiska abnormiteter.

Andra möjliga orsaker är hjärntumörer och andra fel i hjärnan. Svaghet i blodkärlen och/eller spontan förlust av cerebrospinalvätska kan också orsaka dem.

Symptomen på hosthuvudvärk

Person med huvudvärk

Primär huvudvärk dyker upp plötsligt efter att man hostat och leder till huggande, intensiv smärta. Den varar dock inte länge, sällan över två timmar.

Det viktigaste att komma ihåg är huruvida det finns ytterligare symptom, som illamående, ljuskänslighet och tårar, vilket kan indikera migrän.

Sekundär huvudvärk har liknande symptom men andra karaktärsdrag. Dessa kan inkludera ostadighet, yrsel och svimningar. Den varar även längre.

Om hosthuvudvärk drabbar personer under 50 kan det röra sig om en hjärnskada, speciellt om obehaget upplevs runt nacken. Det är därför viktigt att träffa en läkare omedelbart.

Diagnos och förebyggande

Diagnos ställs med hjälp av klinisk historik och utvärderingen av individen. Den tar hänsyn till relevanta faktorer som ålder, kön (primär huvudvärk är vanligare hos män) och andra sjukdomar, som astma och bihåleinflammation.

En läkare kommer troligen använda tester som magnetisk resonanstomografi och eller datortomografi. Testerna kommer bekräfta eller utesluta möjliga orsaker.

Det bästa sättet att förebygga primär hosthuvudvärk är att behandla alla tillstånd i andningssystemet.  Närvaron av faryngit, bronkit, astma och bihåleinflammation kan leda till hosta.

Det är även viktigt att undvika att anstränga sig för mycket.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández Concepción, O., & Pando Cabrera, A. (1999). Diagnóstico de las cefaleas. Revista Cubana de Medicina General Integral, 15(5), 555-561.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.