Fysisk inaktivitet hos barn - en växande epidemi

Fysisk inaktivitet hos barn är ett problem som gradvis har ökat i västvärlden. Idag finns det fler stillasittande än aktiva barn.
Fysisk inaktivitet hos barn - en växande epidemi

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Fysisk inaktivitet hos barn är ett växande problem i nästan alla delar av världen. I själva verket har experter till och med klassificerat läget som en epidemi. Denna situation har uppstått på grund av flera faktorer och är också en potentiell riskfaktor för framtida hälsoproblem.

En ny rapport från Världshälsoorganisationen uppger att cirka 70% av pojkar och upp till 88% av flickor under 10 år inte får den fysiska aktivitet de behöver för sin ålder. Detta innebär att fysisk inaktivitet påverkar i genomsnitt 79% av barnen.

Fysisk aktivitet spelar en nyckelroll för vår hälsa i alla åldrar i livet. Under barndomen är fysisk aktivitet emellertid en väsentlig faktor för normal utveckling. Av denna anledning finns det mycket oro i den medicinska världen på grund av den gradvisa ökningen av fysisk inaktivitet hos barn. I den här artikeln ska vi titta närmare på denna utbredda epidemi.

Fysisk inaktivitet hos barn

Fysisk inaktivitet hos barn: pojke sitter på fotboll
Klubbar som främjar idrott hos barn är ett bra alternativ för att bekämpa en stillasittande livsstil och barnfetma.

Fysisk inaktivitet definieras på många sätt. Men ett av de mest accepterade sätten är det som säger att en person anses som stillasittande om han eller hon förbränner mindre än 150 kalorier per dag genom fysisk aktivitet med måttlig intensitet.

När det gäller fysisk inaktivitet hos barn har Världshälsoorganisationen (WHO) gått ut med ett uttalande om att ett barn är stillasittande om han eller hon deltar i mindre än 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Flera studier indikerar att de allra flesta västerländska barn inte uppnår den rekommenderade kvoten med daglig aktivitet.

Värst av allt åtföljs ofta fysisk inaktivitet under barndomen av andra skadliga faktorer, som ett bristfälligt näringsintag. Denna kombination skapar förutsättningar för att fler och fler barn blir överviktiga än någonsin tidigare, med alla konsekvenser detta medför.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: Roliga aktiviteter för att motverka barnfetma

Riskfaktorer

Rörelse under barndomen är en avgörande faktor för psykomotorisk utveckling. Dessutom är rörelse det som tillåter barn att upptäcka sig själva och världen runt omkring dem. I sin tur kommer detta att ha en stor inverkan på deras intellektuella och psykosociala utveckling.

Varför är det så vanligt med fysisk inaktivitet hos barn i dag? Dessa är några av de faktorer som främjar det:

  • Fysiologiska faktorer. Ju närmare barn kommer puberteten, desto mindre fysiska och desto mer intellektuella aktiviteter tenderar de att ägna sig åt.
  • Sociokulturella faktorer. Dagens nya typ av stillasittande lek och underhållning, såväl som föräldrarnas otillgänglighet är en del i varför barn idag är mindre fysiskt aktiva. Barn får inte tillräckligt stimulerande aktiviteter där de är i rörelse.
  • Psykologiska faktorer. Brist på fysisk aktivitet begränsar utvecklingen av de motoriska färdigheterna. Detta gör så att barn mer stillasittande på grund av deras självuppfattning. Det leder till att de formar en bild av sig själva som inkompetenta i aktiviteter som kräver fysiska färdigheter.

Effekterna av fysisk inaktivitet hos barn

Fysisk inaktivitet hos barn: barn med skärmar i vardagsrum

Fysisk inaktivitet hos barn har vissa negativa konsekvenser, och vissa av dem har långvariga effekter. De viktigaste är:

  • Övervikt och fetma. Brist på träning, särskilt om det går hand i hand med bristfällig näring, leder till övervikt och fetma. Detta ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar såväl som diabetes.
  • Stagnation av psykosocial utveckling. Studier har visat att barn som inte är fysiskt aktiva är mindre självsäkra, har färre sociala färdigheter och i allmänhet har sämre akademiska prestationer.
  • Utvecklingen av beroendebeteende. Ny teknik har en beroendeframkallande effekt, särskilt när det gäller barns omogna hjärnor. Detta begränsar deras normala psykologiska utveckling och kan därigenom leda till andra personlighets- eller beteendeproblem.

Saker att tänka på

Det är inte en överdrift att säga att fysisk inaktivitet kan ha en negativ påverkan på en persons liv. Om barn inte utvecklar de normala fysiska och intellektuella färdigheterna för sin ålder lägger de grunden för ett liv med allvarliga begränsningar. Om problem som fetma eller övervikt uppstår finns det en allvarlig risk för kroniska sjukdomar.

Vuxna måste hjälpa till att ge barn möjligheter till fysisk aktivitet. Både föräldrar och lärare spelar en viktig roll i detta. Du kan bekämpa en stillasittande livsstil med livsstilsförändringar. Barn har en naturlig tendens att utöva fysisk aktivitet och deras första år är avgörande för detta.

Vuxna bör därför göra allt för att stödja sina barn i deras önskan att utforska världen genom att röra sig, leka med andra barn och komma i kontakt med naturen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cigarroa, I., Sarqui, C., & Zapata-Lamana, R. (2016). Efectos del sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión de la actualidad latinoamericana. Revista Univ. Salud, 18(1), 156-169.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.