Vad är cryolipolysis och hur används det?

Cryolipolysis är en procedur som har blivit populär på grund av sin effektivitet och de låga riskerna. Genom cryolipolysis kan man minska på fettet i ett specifikt område av kroppen, permanent. Men dock endast om du fortsätter upprätthålla en hälsosam livsstil. 
Vad är cryolipolysis och hur används det?

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2021

Cryolipolysis är en metod för att minska på kroppsfettet lokalt, när kost och träning inte är tillräckligt för att uppnå en minskning av fettet. Det är speciellt ämnat för de som bär på stora mängder fett runt de inre organen, men inte visar någon större övervikt.

Cryolipolysis är för tillfället en av de mest använda metoderna för att forma kroppen. Metoden sticker ut som en icke-invasiv procedur som enbart använder kyla och ett vakuumsystem för att uppnå målet. Metoden är också förvånansvärt effektiv.

Man måste utföra proceduren på ställen som specialiserat sig på detta, med högt kvalificerad personal. Även om metoden är riskfri och inte har några bieffekter, kräver den kunskap och expertis för att kunna utföras på rätt sätt.

Vad är cryolipolysis?

Man kan minska bukfettet med cryolipolysis.

Cryolipolysis är en icke-invasiv dermatologisk metod för att ta bort överflödigt kroppsfett genom att kyla ned det. Det har visat sig vara mycket effektivt för att minska på fettdepåerna utan att skada huden eller de intilliggande vävnaderna.

Forskare från Massachusetts General Hospital och Harvard University i Boston (USA) har utvecklat denna metod. Målet med behandlingen är att förstöra fettcellereller adipocyter, genom att sänka deras temperatur tills de blir förstörda och försvinner.

Metoden är inte ämnad för kraftigt överviktiga människorutan för de som har fettansamlingar i specifika delar av kroppen. Folk använder den vanligtvis på mage, ben, höfter och knän. Specialisten tar bort fett i små mängder under en relativt lång tidsperiod som kan vara mellan två till fem månader.

Man skapade cryolipolysis som en alternativ metod till traditionell fettsugning och fettsugning med laser. Den har liknande effekt men är mycket säkrare. Metoden är inte effektiv på stillasittande människor eller på den som äter ohälsosamt.

Hur fungerar cryolipolysis?

Fettceller innehåller en hög mängd fettsyror vilket gör dem mycket känsliga för kyla. När de är frusna blir de kristalliserade eller “döda”, om man så vill. Sen försvinner de gradvis och kroppen gör sig av med dem genom urinen.

Om du upprätthåller en hälsosam kost och motionerar regelbundet, kommer fett inte att på nytt ansamlas i det behandlade området eftersom adipocyter inte förökar sig spontant. Därför är denna metod mycket effektiv så länge du uppfyller dessa krav.

Metoden är smärtfri eftersom kylan gör att det behandlade området domnar bort. Forskarna uppskattar att man med en enda behandling kan få bort mellan 15 till 40% av fettet i området. 

Du borde börja märka de första förändringarna tre veckor efter den första behandlingen. Läkarna kan bara behandla ett område åt gången och antalet behandlingar som krävs beror på den individuella kroppen.

Du kanske är intresserad av: Vad har hälsosamma dieter gemensamt?

Cryolipolysis: så går det till

Med cryolipolysis kan man ta bort fett från höfterna.

Innan man påbörjar cryolipolysis, måste en specialist för varje enskilt fall bedöma om metoden är lämplig. Under utvärderingen mäter man fettlagret för att avgöra vilket temperaturintervall man ska använda.

Varje cryolipolysisbehandling tar mellan en till två timmar. Du behöver ingen bedövning och du kan sitta ner under tiden. Dessutom behöver du inte vara still medan man utför behandlingen.

  1. Först lägger man ett tyg i flera lager över området som man ska behandla, för att skydda huden.
  2. Sen placerar man maskinen på detta område och startar vakuumsuget, på samma gång fryser man adipocyterna.
  3. När denna del är klar, masserar en specialist området för att upplösa de frusna fettcellerna, som sen kommer att bli eliminerade av kroppen.

Vanligtvis tar behandlingen mellan en till tre gånger, med en månads intervall mellan behandlingstillfällena.

Fördelar och kontraindikationer

Cryolipolysis har stora fördelar jämfört med andra metoder; till att börja med behöver man ingen narkos, och inga snitt eller nålar är involverade. Dessutom skadar behandlingen inte huden och man återhämtar sig snabbt efter varje behandling. Resultaten är även permanenta (med rätt efterbehandling).

Bieffekterna av denna metod är minimala. Det handlar egentligen bara om hudrodnader i det behandlade området och en stramande känsla efter varje behandling. I enstaka fall kan det även uppstå blåmärken, en kittlande eller brännande känsla, eller kramper.

Som vi redan nämnt här ovanför är metoden inte lämplig för kraftigt överviktiga personer eller de med stora fettansamlingar. Läkarna rekommenderar inte heller behandlingen för gravida eller ammande kvinnor, patienter med kroniska sjukdomar eller minderåriga. 

Slutligen avråder experterna också från att göra denna behandling under menstruationen. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Manzur, F., Alvear, C., & Alayón, A. N. (2010). Adipocitos, obesidad visceral, inflamación y enfermedad cardiovascular. Revista Colombiana de cardiología, 17(5), 207-213.
  • Ramírez-Guerrero, J. A. (2007). Liposucción. Consideraciones anestésicas y perioperatorias. Revista Mexicana de Anestesiología, 30(4), 233-241.
  • Ferraro, G. M., Torreiro, A., & Lafrenz, M. (2017). Criolipólisis plana: efectos sobre el tejido adiposo en el área subumbilical de 38 pacientes. Observaciones clínicas de su aplicación. Revista argentina de dermatología, 98(1), 2-12.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.