Vad är betydelsen av färgen svart?

Vad är betydelsen av färgen svart?
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Svart är en färg som människor omedelbart förknippar med ondska, mörker eller smärta. Svart är resultatet av frånvaron av fotomottagning av synligt ljus. Det anses vara en akromatisk färg, liksom vit är. Låt oss titta närmare på betydelsen av färgen svart och några kuriosa och egenskaper om den.

Termen svart härstammar från fornnordiskan och förekommer i liknande form på tyska. Det finns en association med termen blå, som i svenskan använts för att beteckna denna färg, vilket är varför vi exempelvis har ordet Blåkulla som ju är relaterat till så kallad “svartkonst”.

Egenskaper för färgen svart

El significado del color negro y la moda
Svart är en färg som, trots sin negativa klang, används i olika aspekter. En av dem är mode.

Ur en fysisk synvinkel tolkas svart som absorption av alla färger. Det vill säga när det synliga ljuset i dessa färger inte når ögonen. Absorptionsgraden varierar beroende på egenskaperna. Under 2019 skapade experter från MIT det svartaste materialet som är känt, med ett ljusabsorptionsområde på 99,995 % från alla vinklar.

Det är en färg som är väldigt vanlig i naturen. Vi ser det när vi observerar natthimlen och hos vissa djur och insekter. Till skillnad från alla färger i spektrumet, inklusive vitt, kan svart existera oberoende av ljus. Faktum är att en allmän definition är att svart är frånvaron av ljus.

Är svart en färg?

Det sägs ofta att svart inte är en färg. Ur fysisk synvinkel är påståendet inte helt fel. Om man utelämnar vissa detaljer, från fysiken, tolkas färg som det område av synligt ljus som människor kan se och som rör sig över det elektromagnetiska spektrumet. Med andra ord är färg inget annat än det spektrum som kan ses av ljusets våglängd.

Om det har konstaterats att färg kan existera oberoende av ljus och att dess egenskap är just frånvaron av ljus, så är svart inte en färg ur fysisk synvinkel. Naturligtvis kan alla hålla med om att detta uttalande är föremål för många nyanser och att det beror på en mycket strikt definition av vad en färg i själva verket kan sägas vara.

Om vi antar det som en enda definition är vitt och rosa inte heller färger. Detta beror på att de inte finns i våglängden klassificerad för färger. En mer empirisk och lämplig definition för det är alltså att färg är allt ljus och brist därav som ögonen tolkar. Under detta paradigm är svart en färg.

Kuriosa om färgen svart

Förhållandet som människor har haft med färg går tillbaka till urminnes tider, långt innan det ens fanns en medvetenhet om färg. Vi sammanställer några kuriosa om färgen svart:

 • Ett fenomen som kallas Rayleigh-spridning ger effekten av att himlen är blåaktig på dagen och mörk på natten.
 • Universum är nästan helt svart. Detta är ett märkligt faktum, åtminstone med tanke på överflöd av stjärnor. Vi kallar detta Olbers paradox.
 • Termen svarta lådan anspelar på okända saker (den metaforiska betydelsen kunde inte vara mer exakt).
 • Ett svart hål är ett fenomen i universum som beror på kollapsen av en stjärna med en given massa. Resultatet är ett föremål vars gravitation hindrar till och med ljus från att fly från det (det är därför vi inte kan se dem).
 • Ordet svart har också en olycklig konnotation: svarta döden, svarta måndagen (även blåmåndagen), svart humor, svart marknad, svarta får, svart arbetskraft och så vidare.

Dessutom:

 • Coco Chanel skapade den svarta klänningen 1926. Du kanske inte inser det, men detta var en revolution.
 • Människors mörka hy, i vissa fall kallad svart, beror på en högre koncentration av melanin på hudens yta. Detta är en evolutionär effekt vars syfte är att skydda mot ultravioletta strålar.
 • Svart är ett tecken på fara i naturen. Ormar, amfibier och insekter använder det för att varna för sitt gift eller toxicitet.
 • Det är en av de vanligaste färgerna i konsthistorien. Under den paleolitiska eran kunde man bara få det från träkol eller genom att mala manganoxid.
 • I det antika Egypten var svart den karakteristiska färgen för Anubis, underjordens gud.
 • Seden att bära svart som ett tecken på sorg går tillbaka tusentals år. Det var högst vanligt i Rom redan i mitten av 200-talet f.Kr.
 • De första svarta bläcken för att skriva var resultatet av biprodukter från brända material. Det blev populärt framför allt på grund av kontrasten med färgen på papyrus, pergament och senare vitt papper.
 • Även om det inte var adelns färg, fick det ett stort erkännande bland denna grupp under 1400-talet. Porträtten av Karl V och Filip II som bär den är kända.
 • Det finns en sådan sak som en “stereotyp av svartklädda”. Det hänvisar, enligt experter, till de negativa fördomar vi tillskriver människor som bär den här färgen. Vi tenderar att stämpla dem som oärliga och aggressiva.
 • Vissa politiska rörelser som anarkismen har använt färgen svart i sina fanor.

Vi skulle kunna lista en lång lista med ytterligare referenser för att visa på betydelsen av färgen svart. Dessa är dock tillräckliga för att vi ska kunna skymta dess betydelse. Vi tycker att denna också blir ännu större när vi tolkar betydelsen av färgen svart ur ett psykologiskt perspektiv.

Betydelsen av färgen svart i psykologi

El significado del color negro desde la psicologia
Den ständiga associationen mellan svart och negativa aspekter kan skapa stora psykologiska konsekvenser, särskilt i rasfrågor.

Som vi nämnde ovan har färgen svart vanligtvis negativa psykologiska nyanser. Även om det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis, är faktum att denna färg har vissa negativa konnotationer. Vissa studier har exempelvis funnit att människor tenderar att associera färgen svart med omoral och fysisk och andlig förorening.

Annan forskning visar också att färgen svart är förknippad med stämningar som sorg, rädsla och ilska. Det finns också forskning som visar att personer med depression tenderar att sympatisera med färgen svart och brunt. Hur som helst så är det mycket viktigt att notera att tolkningen alltid beror på sammanhanget.

Associationen kan faktiskt ibland vara positiv också. Enligt studier förknippas svart i affärsmiljöer med rationalitet, argument och sanningsenliga fakta. Det är därför folk använder det så mycket på dessa nivåer; alltifrån i kostymer och bilar till tillbehör, inredning och dekoration och så vidare. Med andra ord finns här syftet med en psykologisk påverkan.

Betydelsen av färgen svart i olika kulturer

Nu har du fått lära dig många olika aspekter av betydelsen av färgen svart som du kanske inte visste tidigare. För att du ska bli expert på denna färg lämnar vi dig med dess betydelse i olika kulturer:

 • Egyptierna betraktade färgen svart som ett tecken på fertilitet och överflöd.
 • Svart var tidigare en färg endast för hantverkare i antikens Rom.
 • Det är en central färg i statyer och keramik i olika civilisationer runt om i världen.
 • Benediktinermunkarna använde det som ett tecken på ödmjukhet.
 • Under stora delar av medeltiden förknippade människor det med ondska och synd.
 • Under och efter den franska revolutionen fick färgen svart en uppskattning av hög aktning.
 • I Japan är svart en symbol för erfarenhet (bland många andra betydelser).
 • Det har varit en dominerande färg i militäruniformer.

Vissa förknippar färgen svart i princip med negativa aspekter. Men i allmänhet beror allt på sammanhanget. Som med alla andra färger, kan vi lätt underskatta dess betydelse när vi inte känner till hela bakgrunden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.