Tobaksfria dagen: angående tobak och ungdomar

Den 31 maj är det den tobaksfria dagen; ett initiativ från Världshälsoorganisationen för att bekämpa rökning, vilket är en av de främsta riskfaktorerna till en för tidig död. I den här artikeln berättar vi mer om detta initiativ och dess mål att särskilt nå fram till unga människor.
Tobaksfria dagen: angående tobak och ungdomar

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2022

Tobaksfria dagen firas varje år den 31 maj, ett förslag från Världshälsoorganisationen (WHO) för att ta itu med det internationellt sett vanligaste missbruket. Tonvikten ligger ofta på unga människor och deras exponering för denna skadliga vana.

Till den tobaksfria dagen år 2020 lanserade till exempel WHO talspråket: ”Skydda ungdomar från branschmanipulation och förhindra dem från tobaks- och nikotinbruk.” Fokus ligger alltså på unga människor och deras sårbarhet för tobaksindustrins propaganda.

Vi vet att cigarettföretag i många länder alltjämt använder sig av en väloljad mekanism för reklam, och ungdomar är en stor del av deras nuvarande samt framtida marknad. Detta beror på att när en person börjar röka i tidig ålder, är det mycket troligt att denna kommer att fortsätta att göra det som vuxen.

För att uppnå sitt mål används tobaksreklam med myter som överlappar med budskap som innehåller sanningar. Därmed kan en ung person tro att nikotin inte är skadligt i små mängder, eller att konsumtion av några få cigaretter inte leder till ett långvarigt beroende.

Som ett resultat har ett antal organisationer vidtagit åtgärder under de senaste decennierna för att motverka rökning, men det är fortfarande inte tillräckligt. Tyvärr har vi att göra med en industri som enkelt kastar in miljontals dollar i produktion och marknadsföring, och det är inte lätt att stoppa den.

Tobak som ett globalt problem

Enligt officiella WHO-siffror sker det 8 miljoner dödsfall per år på grund av rökning. Bland dem beror cirka 1 miljon på exponering av rök till icke-rökare.

Problemet är också socioekonomiskt, vilket vi kan se genom att observera fördelningen av rökare. Enligt statistiken bor åttio procent av världens rökare i låg- och medelinkomstländer.

Den tobaksfria dagen belyser de enorma kostnaderna för systemen för vård och hälsa att hantera komplikationerna av nikotin. Och detta är tydligast i de fattigare länderna med försämrade hälsosystem.

Hos barn och unga är lasten oroande ur flera aspekter. Det förekommer till exempel områden där barn arbetar inom tobaksproduktionen och där kommer i kontakt med nikotin direkt genom huden.

Barn blir alltjämt ofta lidande av passiv rökning och andas in skadlig rök som påskyndar deras riskfaktorer. Enligt uppskattningar dör nästan 65 000 barn varje år av problem till följd av denna inandning.

En kvinna som bryter en cigarett på mitten.
Fokus ligger på att skydda ungdomar från tobak.

Den tobaksfria dagen avslöjar marknadsföringsstrategier

Tobaksföretag använder marknadsföringsstrategier för att driva på försäljningen av sina produkter. Den tobaksfria dagen sätter därmed fokus på den övertygande effekten som dessa har på yngre generationer.

En av marknadsföringsteknikerna består i att sprida budskap angående hur låg risken är för att få sjukdomar från att röka cigaretter. Tonåringar får till exempel höra budskapet att det inte är någon fara att bara röka en cigarett om dagen, eller att elektroniska varianter är hälsosamma.

En annan teknik är att måla upp en reklambild där rökning betecknar framgång. När kändisar eller personligheter som unga människor beundrar röker, främjar konsumtionen av ett visst märke eller dyker upp med en cigarett i handen, då sprids ett underförstått budskap till ungdomar att röka.

Industrin har också modifierat produktionen för att försöka upprätthålla vanan över tid samt locka tonåringar. De har till exempel lagt till smaker som liknar tuggummi till tobak, och placerar cigaretter på strategiska platser i småbutiker.

Tobaksföretagens rättsliga mekanismer spelar också en grundläggande roll för att upprätthålla dessa företag. Genom mäktiga organisationer av advokater ifrågasätter de nationella lagstiftningar som hindrar distribution och försäljning av produkterna, vilket försenar att förebyggande åtgärder kan sättas in.

Hur man förebygger rökning bland unga

En person som röker en cigarett.
Cigaretter finns över hela världen och genererar många sjukdomar.

Lyckligtvis finns det flera åtgärder som vuxna kan vidta för att förhindra cigarettrökning bland ungdomar. Den tobaksfria dagen uppmanar oss att ta ansvar för våra barn.

Att föregå med gott exempel är den mest kraftfulla åtgärden. Både vittnesmål från de som har slutat röka samt familjebeslut att inte tillåta tobaksrök i hemmet har visat sig vara effektiva åtgärder för att förebygga rökning.

Regleringen av vad barn och ungdomar ser är också viktig; att kunna varna dem för propagandan som hetsar till konsumtion och förklara för dem att de blir lurade. Det är ett steg framåt i deras förståelse av manipulationen och att kunna möta den.

Vi bör inte blunda för tonårsrökare. Rekommendationer och uppmuntran från vuxna att sluta med ovanan bör vara allestädes närvarande. Vi kan inte underskatta effektiviteten av rådgivning som är negativt inställd till rökning. Eller att det inte kräver någon extra kostnad för någon att ge goda råd.

Vad den tobaksfria dagen meddelar

Sammanfattningsvis syftar den tobaksfria dagen till att främja kommunikation mellan vuxna och unga. Och ur den kommunikationen kommer ett band som hjälper oss att skydda våra barn mot farorna med rökning. Att prata med ungdomar är därför det bästa sättet att skydda deras hälsa och uppmuntra dem att hänge sig åt en mer hälsosam livsstil.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ariza, Carles, and Manel Nebot. “La prevención del tabaquismo en los jóvenes: realidades y retos para el futuro.” Adicciones, 16 (Supl. 2) (2004): 359-378.
  • García Roche, René G., et al. “Influencia familiar en el tabaquismo de los adolescentes.” Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 46.3 (2008): 0-0.
  • García, M. Torrecilla, et al. “Jóvenes y tabaco: prevalencia, patrón y actitud ante el consumo de tabaco.” Anales de pediatría. Vol. 60. No. 5. Elsevier Doyma, 2004.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.