Fem tips om hur du själv kan underhålla din motorcykel

Med hjälp av några enkla underhållstips kan du höja prestandan på din motorcykel och få den att hålla längre. Följ bara riktlinjerna i denna artikel!
Fem tips om hur du själv kan underhålla din motorcykel

Skriven av Jonatan Menguez

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Motorcyklar har blivit allt mer populära som transportmedel. Därför är det viktigt att du vet hur du ska underhålla din motorcykel. Oavsett om du använder den för sportaktiviteter eller för att bara ta dig från ett ställe till ett annat så erbjuder dagens artikel dig olika tips om vad du själv kan göra för att hålla ditt fordon i tipptopp skick.

Dessa grundläggande åtgärder bidrar till att avsevärt öka den effektiva livslängden för den här sortens kördon. Dessutom kan de hjälpa dig att förebygga kostsamma reparationer och att hålla dig säker, vilket är viktigast av allt. Sådana saker som att kontrollera oljan en gång i månaden, att undersöka mönsterdjupet på däcken eller att hålla kedjan i gott skick genom att rengöra och smörja den är några exempel på uppgifter du själv lätt kan ta hand om.

Det är viktigt att du följer instruktionsboken varje gång du utför någon typ av mekaniskt arbete. Denna bok är nämligen utformad av tillverkaren och den innehåller specifika rekommendationer för just ditt fordon. Vidare ska du inte tveka att vända dig till en expert om du upptäcker något fel eller ett större problem som du inte själv vet hur du ska åtgärda.

Enkla inspektioner som hjälper dig att underhålla din motorcykel

Vilken motorcykelägare som helst har förmågan att hålla sitt fordon i gott skick och maximera dess livslängd. Allt du behöver är en uppsättning av basala verktyg, rätta kläder (för du får räkna med att bli lite smutsig), en behållare för spillolja och en plats där du kan arbeta.

Förmodligen kommer du att behöva anlita en erfaren mekaniker för att hjälpa dig med funktionella problem. Däremot kan du säkert på egen hand sköta om sådana enkla saker som rengöring och undersökning av vissa delar och byte av en del vätskor. Följ bara tipsen nedan.

Att kolla däcken är viktigt för dig som vill underhålla din motorcykel
Alla däck har ett mönster och du måste regelbundet granska detta för att veta när det är dags byta ut däcken.

1. Genomför en generell däckinspektion

Det är flera saker du bör tänka på när du undersöker däcken. Först och främst ska du söka efter repor och sprickor.

Du kan lätt söka efter eventuella flisor, skåror eller partiklar som kan orsaka slitage på däcken även om de är små. Ytterligare en viktig uppgift att utföra är att kontrollera däckmönstrets tillstånd och djup. Ser det slätt och slitet ut? I så fall gör du klokast i att omedelbart byta ut däcket.

Vidare ska du försöka att kontrollera lufttrycket varje månad. För detta behöver du en lufttrycksmätare. Du ansluter mätaren till däckventilen för att avläsa lufttrycksnivån. 

Observera att du måste göra detta när däcket är kallt. Med andra ord måste däcken ha varit stilla i minst tre timmar. De specifika lufttrycksnivåerna finner du som regel i tillverkarens handbok. Tänk på att värdena varken får understiga eller överstiga de normala.

2. Kontrollera oljenivån är grundläggande för att underhålla din motorcykel

Detta är något du måste göra minst en gång i månaden. Men under sommaren behöver du göra det oftare, eftersom värmen kan få oljan att tjockna.

Av den anledningen kan det vara en god idé att kontrollera oljan varje vecka om du lever under extrema väderförhållanden. Det kommer också an på hur ofta du använder din motorcykel. Var noga med att kontrollera oljan en gång i veckan om du använder motorcykeln regelbundet. Likaså ska du också kontrollera oljenivån innan du kör din motorcykel om du bara använder den då och då.

När du utför en oljekontroll ska du ställa fordonet på en plan yta. Starta motorn och låt den gå under några minuter så att vätskan värms upp. Slå därefter av motorn och avläs värdet på nivåglaset som sitter vid sidan om motorn.

Observera att en del motorcyklar saknar nivåglas. Istället har de en oljemätsticka i locket. Ta då ut stickan och torka av den först och för den sedan tillbaka i påfyllningshålet. Oljenivån ska ligga mellan minimum- och maximummarkeringarna.

Tillsätt mer olja om nivån är låg. Var noga med att kontrollera vilken typ av olja som rekommenderas för din modell. Var vaksam på eventuella läckor och granska oljans färg. Den bör likna färgen på oljan i flaskan. Om oljan är mörk bör du anlita professionell hjälp.

3. Rengöring och smörjning av kedjan

Kedjan utgör en fundamental del av motorcykeln och därför bör du rengöra den med jämna mellanrum.

För att göra detta lyfter du upp bakhjulet och lägger växeln i friläge så att du lättare kan manövrera det. Därefter avlägsnar du smuts och damm genom att stryka en mjuk borste längs hela kedjan. Efter detta smörjer du den med ett särskilt smörjmedel.

Försök att gnida in smörjmedlet jämt runt hela kedjan, så häll inte på för mycket åt gången. Vidare bör du använda handskar för att förhindra hudkontakt.

När du är färdig bör du låta kedjan vila några minuter innan du testar spänningen. Är kedjan utsträckt eller sliten? Då är det dags att byta ut den. Du bör testa spänningen ungefär var hundrade mil.

4. Testa ljus, signalhorn och batteri

Detta är grundläggande mekanismer, men de är lika viktiga som alla andra. Så det skadar inte att testa dem med jämna mellanrum för att undgå böter och förebygga olyckor.

Om något fel uppstår måste det åtgärdas av en person med elteknisk kompetens, eftersom ingreppet förutsätter hanteringen av kablar.

Samma sak gäller för batteriet, i synnerhet om motorcykeln inte har använts under en längre tid. Om batteriet inte är för gammalt behöver det kanske bara laddas upp. Men underhållet involverar även byte av inre vätskor och i vissa fall kan batteriet behöva ersättas helt och hållet.

Bromsarnas funktion bör testas om du strävar efter att underhålla din motorcykel
Bromsarna på din motorcykel kräver särskild omsorg eftersom de utgör en viktig del av din säkerhet.

5. Rengöringen av filtren är en viktig del av att underhålla din motorcykel

Det är viktigt att byta olja och filter var femhundrade mil. Men du kan rengöra luftfiltren oftare än så. På så sätt kan de mer effektivt hålla motorn fri från föroreningar genom att fånga upp partiklar och smuts från omgivningen som annars kan orsaka tilltäppning.

Luftfiltret kan vara mer eller mindre lättillgängligt beroende på vilken typ av fordon du har. Det är lättare att komma åt filtret om det sitter på sidan eller under bränsletanken. När du lokaliserat det kan du ta reda på vilken typ det rör sig om.

Du måste underhålla din motorcykel för att den ska kunna fungera optimalt

För att göra alla dessa kontroller måste du ha en lämplig plats att jobba på. Det kan vara en trädgård eller ett garage. Framför allt bör du tänka på att kontrollerna involverar smutsiga arbetsuppgifter, så se till att ha dina rengöringsprodukter nära till hands. Hur många och vilka typer av reparationer som kommer att vara nödvändiga beror på vilken sorts fordon du har. Men dessa tips om hemmaunderhåll kan öka din motorcykels prestanda och livslängd!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.