Första hjälpen när du drabbas av kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxid är en gas utan lukt, smak och färg. Den går som regel obemärkt förbi och kan därför orsaka allvarlig förgiftning. Det positiva är att det vid tidig upptäckt finns en enkel och effektiv behandling.
Första hjälpen när du drabbas av kolmonoxidförgiftning

Senaste uppdateringen: 08 februari, 2021

Kolmonoxid är en färglös, luktlös, smaklös och mycket giftig gas som uppstår när man bränner bensin, trä, kol eller andra bränslen. Förbränning driver våra bilar, gasspisar och värmesystem med mera, men kan också leda till att man drabbas av kolmonoxidförgiftning.

Denna typ av gas är en osynlig livsfara som förgiftar runt 1 500 personer varje år, och upp till 200 av dem dör. Man hade kunnat undvika de flesta fallen eftersom de oftast beror på felaktig användning av utrustning. En annan orsak är också felaktig användning av gasanordningar i olämpliga och dåligt ventilerade utrymmen

Kolmonoxidförgiftning är ett akut sjukdomstillstånd som kan vara helt omärkbart. Fortsätt läsa för att ta reda på allt du behöver veta om det och vad du ska göra om det händer dig.

Kolmonoxidförgiftning

Människor kan oavsiktligt inandas kolmonoxid i sina hem när de utför vardagliga aktiviteter som att laga mat eller värma upp sina rum. Det beror på att de apparater man använder endera inte fungerar som de ska, eller inte har fått rätt underhåll. Det förekommer tyvärr också att folk använder kolmonoxidförgiftning som ett sätt att begå självmord

Vad händer i kroppen när man drabbas av kolmonoxidförgiftning?

De celler som kallas erytrocyter, eller röda blodkroppar, cirkulerar vanligen i vårt blod. Dessa röda blodkroppar innehåller ett protein som heter hemoglobin vilket sköter om syretransporten. Proteinet är ansvarigt för att samla upp det syre som vi andas in i våra lungor, och sen sända ut det till vävnaderna där blodet cirkulerar.

Varför kolmonoxid är så giftigt är eftersom det har starkare dragning till hemoglobin än syret. På grund av detta binder sig kolmonoxid starkt till hemoglobinet och tillåter inte syret att komma ut i blodet. På så vis blir vävnaderna utan syre och det uppstår vad man tekniskt kallar vävnadshypoxi.

Att drabbas av kolmonoxidförgiftning: Röda blodkroppar i en artär.

Du kanske är intresserad av: Syrebrist i hjärnan: Typer och orsaker

Symptom på kolmonoxidförgiftning

Hur svåra symptomen är beror på den mängd kolmonoxid man har andats in och hur länge man har blivit exponerad. Det finns två olika sorters kolmonoxidförgiftning:

 • Akut förgiftning uppstår när en person andas in stora mängder gas.
 • Så finns det kronisk förgiftning där personen andas in låga mängder kolmonoxid kontinuerligt.

Symptomen uppstår på grund av syrebrist i vävnaderna, och dessa är några av de vanligaste:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Svaghet
 • Illamående och kräkningar
 • Bröstsmärtor
 • Rytmstörningar i hjärtat
 • Andningsproblem
 • Förvirring
 • Dåsighet

Om kolmonoxidförgiftning inte blir behandlat i tid, kommer det att leda till koma. Därför är det väldigt farligt för de personer som utsätts för det, speciellt medan man sover. Man kan drabbas av irreparabla hjärnskador eller till och med dö innan någon märker att det finns ett problem.

Symptomen är inte alltid lika uppenbara vid kronisk (långvarig) förgiftning, och allvarliga skador kan uppstå på lång sikt. De sker på hjärnnivå och är främst:

 • Svårighet att lära sig och hålla saker i minnet
 • Emotionella störningar som kan leda till depression
 • Sensoriska och motoriska störningar som till exempel svårighet att röra sig och förlust av sinnen, med mera.

I de flesta fall uppstår dessa symptom utan att personen inser att orsaken är en gas. Det är eftersom gasen är luktlös, färglös och smaklös, som vi nämnde ovan.

En medvetslös man ligger på golvet på grund av kolmonoxidförgiftning.

Du kanske gillar denna artikel: Förlust av medvetande – varför det händer

Vad ska man göra om man drabbas av kolmonoxidförgiftning

Om du misstänker att du har blivit kolmonoxidförgiftad, gör följande:

 • Lämna genast rummet där gasläckan finns
 • Öppna dörrar och fönster för att få frisk luft och släppa ut kolmonoxiden
 • Stäng av spis, ugn, värmare och andra apparater av samma typ

När du tagit dig bort från källan till förgiftningen, kontakta närmaste akutmottagning. Sjukvårdspersonalen kan utföra tester för att kontrollera kolmonoxidhalten i ditt blod och omedelbart föreslå behandling.

Sjukhusvård

Behandlingen består av att tillföra syre till blodomloppet för att få bort kolmonoxiden från hemoglobinet och ersätta det med syre. Man ger vanligtvis syret genom en mask som placeras över mun och näsa. Detta hjälper syret att nå vävnaderna.

Hyperbarisk kammare

I en del fall placerar läkaren den drabbade personen i en hyperbarisk kammare. Denna behandling innebär att man andas in syre i en kammare med mycket högre tryck än normalt. Det gör att kolmonoxiden byts ut mot syre snabbare.

Så förebygger man att drabbas av kolmonoxidförgiftning

Enligt Center for Disease Control and Preventionkan man vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Se till att alla apparater i hemmet som använder bränsle är korrekt installerade, och se till att underhålla dem
 • Inspektera och rengör alla eldstäder och skorstenar i hemmet varje år
 • Se till att en kompetent serviceperson inspekterar dina gasdrivna ugnar, varmvattenberedare och värmare varje år
 • Använd enbart bränsledrivna värmare utan ventilationsutgång när du är vaken, övervaka dem och se till att sörja för god ventilation
 • Du måste regelbundet kontrollera ditt fordons avgassystem för att se om det finns defekter och blockeringar, speciellt under vintern.

Sist men inte minst bör du installera en batteridriven kolmonoxidvarnare i ditt hem. Glöm inte att kontrollera batterierna varje gång vi byter till vinter- eller sommartid – vår och höst. Lämna ditt hem och ring 112 om kolmonoxidvarnarens larm ljuder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.