Syrebrist i hjärnan: typer och orsaker

Syrebrist i hjärnan uppstår när hjärnan inte får tillräckligt med blod. Bristen på syre är extremt farlig för detta viktiga organ. I dagens artikel berättar vi vilka de vanligaste orsakerna till detta är.
Syrebrist i hjärnan: typer och orsaker

Senaste uppdateringen: 30 juni, 2020

Syrebrist i hjärnan, eller cerebral hypoxi, uppstår när flödet av syre till hjärnan är mindre än vad som anses normalt. Ett normalt syreflöde gör att hjärnan kan fungera korrekt, och tillgodose kroppens krav.

Det är viktigt att förstå att hjärnan är ett organ vars funktioner måste fundera kontinuerligt och inte får ta någon paus. Olika delar av hjärnan aktiveras vid olika tidpunkter, men alla övriga funktioner i människokroppen beror på att hjärnan fungerar som den ska.

På grund av att den hela tiden måste vara aktiv behöver hjärnan en stor mängd syre. Den tillförs syre genom artärerna som transporterar blodet från halsen och upp. Således, om mängden blod minskar, så kommer även syret att göra det.

En brist på syre påverkar hjärnan dramatiskt. Cellerna som utgör hjärnan börjar dö av när det har gått ungefär fem minuter utan syretillsättning. Detta kallas hjärninfarkt, eller ischemisk stroke och visar hur farlig en episod av syrebrist i hjärnan kan vara.

Orsaker till syrebrist i hjärnan

Orsakerna till varför en person får syrebrist i hjärnan varierar. Ibland beror det bara på en minskning av till området. Och andra gånger kan det även förekomma en minskning av blodflödet utöver syreminskningen, med allt detta innebär.

Några av orsakerna:

 • Höga höjder över havet leder till en minskad mängd av syre som finns tillgängligt för hjärnan för att använda. Detta kan leda till höjdsjuka i samband med aktiviteter som klättring och bergsbestigning.
 • Kolmonoxid är den gas som leder till flest fall av gasförgiftning. Detta inträffar när kolmonoxiden tar syrets plats i blodet och binder hårt till de röda blodkropparna. På så sätt får cellerna i hela kroppen ett ämne som de inte kan använda för sin ämnesomsättning istället för syre.
 • Vissa sjukdomar, till exempel amyotrofisk lateralskleros (ALS), attackerar bland annat hjärnans andningscenter och förlamar andningsmusklerna. När andningsmekanismen inte fungerar får patienten i sig mindre syre och detta orsakar en kvävningsliknande mekanism.
 • Kvävning, antingen avsiktligt, med kriminella motiv eller av misstag, orsakar syrebrist i hjärnan. Att klämma åt om halsen, drunkna i vätskor och andas in ångor från en eld är några av de olika formerna av kvävning.
 • Lågt blodtryck i artärerna inträffar när blodtrycket sjunker för lågt och blir otillräckligt för att försörja alla kroppsvävnader med blod. Detta drabbar särskilt de delar av kroppen som är längst från hjärtat. Hjärnan är ett av de områden som påverkas av detta.
 • Alla hjärtsjukdomar som begränsar hjärtats normala kapacitet och takt att pumpa ut blod kan leda till cerebral hypoxi. Det kan vara en akut händelse, såsom en hjärtinfarkt, eller en kronisk situation som arytmier.
 • Stroke kan ge upphov till cerebral hypoxi i vissa områden, antingen på grund av att en cerebral artär täpps till med en blodpropp, eller på grund av att en del av kärlen i hjärnan går sönder och orsakar en blödning.
Syrebrist i hjärnan
Både en stroke och en hjärtattack kan utlösa cerebral hypoxi.

Olika typer av presentation

Man kan klassificera syrebrist i hjärnan beroende på vilket område i hjärnan som är drabbat. Vissa hypoxiska episoder skadar bara celler i en avgränsad punkt i hjärnan, medan det också finns tillfällen då det allmänna blodflödet stannar av.

Man kategoriserar dessa typer av cerebral hypoxi enligt nedan:

 • Fokal. I detta fall är syrebristen begränsad till en punkt. Det klassiska exemplet är en stroke som har sitt ursprung i en blodpropp som täpper en hjärnartär.
 • Diffus. Detta är en minskning av tillflödet av syre som sker jämnt i hela hjärnan utan att bli för allvarlig. Hjärncellernas funktioner minskar, men inte till den punkten att en infarkt inträffar.
 • Global. I denna situation påverkar reduktionen hela hjärnan. Bristen på syre är så märkbar att celler dör. De efterföljande symptomen beror på det drabbade hjärnområdet.
 • Massiv. Detta är den mest omfattande av de olika typerna av cerebral hypoxi. Här är stora delar av hjärnan drabbade av infarkter samtidigt, vilket gör återhämtningen mer omfattande och utgör en direkt fara för patientens liv .
Syrebrist i hjärnan: illustration av hjärna i kropp

Upptäck: Fyra saker du kan göra för att stärka hjärnan

Symptom på syrebrist i hjärnan

Även om symptomen på syrebrist i hjärnan beror på hur länge bristen på syre varar, är några av dess tecken ganska lätta att känna igen. Som vi nämnde ovan är det troligt att en syrebrist som varar i bara några sekunder inte kommer att göra någon bestående skada. Om syretillförseln är påverkad i fem minuter kommer detta mycket sannolikt att leda till en stroke.

Symptom kan vara brist på fokus, viss minnesförlust, konstiga känslor i kroppens extremiteter och talsvårigheter efter bara en kortvarig cerebral hypoxi. Det kan också ledda till begränsad rörelseförmåga, liknande förlamning.

Om bristen på syretillförsel varar längre kommer det att leda till anfall, yrsel, förlust av medvetande och personen kan till och med hamna i koma. Vid denna tidpunkt blir akut vård ett måste eftersom personen kommer att behöva omedelbara åtgärder från ett medicinskt team för att hålla henne eller honom vid liv.

Om syrebristen varar längre än fem minuter kan detta leda till en hjärtattack. En liten hjärtattack kan leda till en efterföljande återhämtning med rehabilitering, medan en massiv hjärtattack kan leda till hjärndöd.

Så du måste ta upp det med en läkare om du får neurologiska symptom. Om en person svimmar och inte vaknar upp omedelbart eller har kramper, måste omgivningen ringa efter en ambulans som kan hjälpa dem snabbt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Flores-Compadre, José Luis, et al. “Hipoxia perinatal y su impacto en el neurodesarrollo.” Revista chilena de neuropsicología 8.1 (2013): 26-31.
 • Rodríguez-Boto, G., et al. “Conceptos básicos sobre la fisiopatología cerebral y la monitorización de la presión intracraneal.” Neurología 30.1 (2015): 16-22.
 • Sánchez Silva, Daniel José. “Protección Cerebral ante el Daño Neuronal.” Informe Médico 13.10 (2011).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.