Vad är en mini-stroke? Tips för att upptäcka det

Faran med att ignorera en mini-stroke är att det kan vara en föregångare till ett större problem, som i fallet med cerebrovaskulära sjukdomar.
Vad är en mini-stroke? Tips för att upptäcka det

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Uttrycket “mini-stroke” används ofta för att referera till en övergående transitorisk ischemisk attack (TIA). Det är när blodflödet till hjärnan tillfälligt blockeras. En mini-stroke kan vara ett varningstecken på ett väldigt farligt problem.

Som namnet indikerar definieras den som övergående eftersom den inte varar speciellt länge, men det innebär inte att du inte ska ta hand om dig själv: det är en varning för en eventuell cerebrovaskulär sjukdom (CVS).

Skillnaden mellan en mini-stroke och CVS är varaktigheten. De är båda extremt farliga, men den andra kan resultera i förlamning och till och med dödsfall.  Problemet är att båda för med sig stora risker om du inte direkt söker medicinsk hjälp.

Allmänna symptom

Läkare som håller hjärna
  • När en person känner att ena sidan av ansiktet “sover” eller att ögonen är inflammerade kan individen ha drabbats av en mini-stroke.
  • Yrsel och intensiv huvudvärk kan också förekomma, och om den är varaktig bör du uppsöka en läkare.
  • Det kan komma tillsammans med en försvagning av extremiteterna och svårigheter att prata.

Det är viktigt att man tänker på att symptomen är desamma för båda tillstånden, och båda kräver en läkares uppsyn. En mini-stroke kan utspela sig under loppet av en timme eller under en hel dag, men det finns inte någon “normal” varaktighet. Det skiljer sig från fall till fall.

Det är viktigt att man reagerar på det i tid, eftersom det kan vara dödligt om man inte tänker på signalerna.

Orsaker till TIA

Allt som leder till en tillfällig störning av blodflödet till hjärnan anses vara en möjligt orsak.

  • Blodproppar är något som kan orsaka det. Det händer när propparna blockerar artärerna på ett sätt som inte tillåter blodet att flöda till hjärnbarken.
  • Det ger upphov till ett minskat blodtryck, vilket kan orsaka en TIA.
  • Inflammation i blodkärlen och sjukdomar som diabetes och anemi är också möjliga orsaker till hjärnischemi.

Det är därför viktigt att du är medveten om alla faktorer som kan leda till nedbrytning i det cirkulatoriska systemet.

Tysta attacker

Kvinna med huvudvärk

Det finns vissa som endast upplever akut huvudvärk och tar hand om det genom att ta en tablett. Det har faktiskt förekommit många fall där patienter med övergående hjärnischemi har härdat ut för att de bara upplevt detta symptom.

De som löper risk för en mini-stroke

En annan felaktig uppfattning om mini-strokes är att de bara drabbar äldre människor. Faktum är att man efter 55 års ålder måste börja vara mer vaksam, men det finns även många fall med yngre personer som upplever det.

Bland de som löper risk för mini-stroke hittar vi:

  • Rökare
  • Överviktiga
  • Diabetiker
  • Folk med familjehistorik av stroke

En hälsosam livsstil är det bästa sättet att motverka uppkomsten av dessa farliga symptom och effekterna från en mini-stroke.

Förebygga en mini-stroke

Skalle med rött märke

Generellt tyder allt på att en kost med en låg fetthalt och att undvika tobak är de bästa sätten att undvika en mini-stroke. Det är även bra med aerobiska övningar som främjar intern cirkulation.

Vetenskapliga studier visar på att man genom att ta en aspirin om dagen minskar risken för cerebrovaskulära sjukdomar. Det stämmer att det kan ha en ganska snabb förebyggande effekt på kroppen, och det rekommenderas därför att du tar en tablett för att undvika CVS och uppkomsten av en mini-stroke.

Det är viktigt att man känner till tecknen, riskerna och konsekvenserna med TIA. Det kan börja som lite yrsel, men i slutändan kan det bli något mycket allvarligare om du inte är försiktig.  Om du misstänker att du upplever det ska du ta dig till sjukhuset så snart som möjligt.

Varje minut är viktig, och konsekvenserna kan lindras ordentligt om det behandlas i tid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.