8 tillstånd som kan uppstå vid höga temperaturer

Höga temperaturer kan vara en anledning till oro. Det är dock möjligt att vidta vissa åtgärder för att förhindra att de påverkar oss. Läs vidare för att lära dig mer.
8 tillstånd som kan uppstå vid höga temperaturer
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Det finns många olika tillstånd som kan uppstå vid höga temperaturer som är vanliga på sommaren, speciellt vid värmebölja.

Det är möjligt att uppleva en mängd olika symtom, till exempel följande:

 • Överdriven svettning
 • Uttorkning
 • Kramper
 • Känslan av utmattning
 • Yrsel
 • Hjärtklappning
 • Svimningsanfall

Därför bör försiktighetsåtgärder vidtas när termometern närmar sig eller överstiger 40° C. Om de ovan nämnda symtomen visar sig bör omedelbara åtgärder vidtas för att undvika komplikationer.

Symtom orsakade av värme

Oavsett om det är på norra eller södra halvklotet, med sommarens ankomst, börjar temperaturen stiga. Vissa år är dock varmare än andra på grund av olika klimatfenomen som exempelvis El Nino.

Det är normalt att kroppen svalnar genom svettning. Ibland klarar kroppen dock inte att bli av med värmeöverbelastningen tillräckligt snabbt, och den termiska jämvikten går förlorad.

Kroppstemperaturen stiger sedan till nivåer som kan bli farliga, vilket ger upphov till en mängd olika symtom:

 • Yrsel
 • Hjärtklappning
 • Delirium och förvirring
 • Törst som är svår att släcka
 • En känsla av trötthet och svaghet
 • Hudutslag och rodnad
 • Oliguri (minskad urinproduktion)
 • Plötslig blodtryckshöjning och -fall
 • Anhidros eller hyperhidros (minskning eller överdriven produktion av svett, respektive)
klimatförändring
De klimatförändringar som vår tid går igenom präglas av varma årstider som är kraftfulla och farliga för människors hälsa.

Orsaker och riskfaktorer

När graderna på termometern stiger ökar möjligheten att få problem med värmen. Från 35°C och framåt kan du uppleva obehag.

Det ökar i sin tur när man utsätts för värme under lång tid. Till exempel när du arbetar eller tränar utomhus, eller om du inte använder något hjälpmedel som hjälper till att skingra eller sänka temperaturen.

Vissa människor är också mer känsliga. Bland de riskfaktorer som predisponerar att man drabbas av tillstånd relaterade till höga temperaturer nämns följande:

 • Alkoholintag
 • Människor med fetma
 • Att dricka för lite vatten
 • Människor som är vana vid kalla klimat
 • Mycket små barn och äldre vuxna
 • Personer med högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar
 • Konsumtion av vissa läkemedel (betablockerare, diuretika, antidepressiva)

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Hur extrema temperaturer påverkar människokroppen

Tillstånd som kan uppstå vid höga temperaturer

Några av de ovan nämnda symtomen kan vara gemensamma för de olika tillstånd som kan uppstå vid höga temperaturer. Men var och en har sin egen särart. Låt oss ta en närmare titt.

1. Överhettning är ett tillstånd som kan uppstå vid höga temperaturer

Termerna värmeslag och överhettning används ofta omväxlande. Det finns dock experter som konstaterar skillnader mellan dessa båda och menar att överhettning vanligtvis är föregångaren till värmeslag och att det inte leder till kognitiva förändringar.

Överhettning är resultatet av långvarig exponering för solen och kännetecknas av hudkänslighet, uttorkning, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, hjärtklappning och irritabilitet.

2. Värmeslag

Värmeslag är ett av de mest riskfyllda förhållandena relaterade till höga temperaturer. Det uppstår när kroppen överskrider cirka 40°C.

Det finns två grundläggande typer av värmeslag:

 • Värmeslag vid ansträngning: Detta är resultatet av ihållande fysisk aktivitet i en mycket varm och fuktig miljö. Det uppstår snabbt. Det kan till exempel inträffa under en maratontävling.
 • Värmeslag utan ansträngning: Detta inträffar när ökningen av den omgivande temperaturen är kopplad till andra tillstånd, såsom ålder eller underliggande hälsoproblem. Det tar några dagar att utvecklas.

I allmänhet inkluderar symtom på värmeslag uttorkning, trötthet, känslor av förvirring, hjärtklappning och yrsel. Om det lämnas utan uppsikt kan kramper, svimning och till och med koma och dödsfall inträffa.

3. Tillstånd relaterade till höga temperaturer: Uttorkning

För att skapa balans under höga temperaturer producerar kroppen svett. Och om situationen pågår under en längre tid ökar dessa svettningar. När detta inte kompenseras med adekvat vätskeersättning uppstår uttorkning.

Allt detta leder till andra kort- och långvariga komplikationer, såsom torra och spruckna läppar, desorientering och förvirring, hjärtklappning, förstoppning och njurproblem.

4. Värmeutmattning

Efter en tids exponering för värme kan du uppleva en känsla av trötthet som leder till svårigheter att utföra aktiviteter; du har en känsla av att minsta rörelse kräver en stor ansträngning.

5. Kramper

Vid svettning förlorar kroppen också salter och mineraler som den behöver för normal funktion. Detta inkluderar klor, natrium, kalium och magnesium, som spelar en viktig roll i muskelfunktionen.

På grund av detta kan muskelspasmer och kramper uppstå i armar och ben, såväl som andra delar av kroppen, även i buken. Detta är något som också ofta uppstår efter intensiv fysisk träning.

6. Hudåkommor

Utslagen kan se ut som röda knölar eller små blåsor. Det är vanligast i kroppens veck (såsom armhålor och ljumsken).

Det orsakas vanligtvis av ett ämne som irriterar huden, liksom överdriven svettning och tilltäppta porer. Det är vanligt hos barn, särskilt när miljön är varm och fuktig.

Det orsakar inflammation, irritation, klåda, sveda, torrhet och fjällning. Utöver det obehag som det genererar kan det uppstå komplikationer på grund av infektioner.

7. Mag-tarmsjukdomar

Gastrointestinala sjukdomar är vanligare i varmt väder. Å ena sidan bryts maten ned snabbare, vilket ökar bakterierna i den.

Å andra sidan tenderar flugor och andra insekter att föröka sig mer i varmt väder. Detta gäller särskilt på platser med otillräckligt sanitära förhållanden.

8. Tillstånd relaterade till höga temperaturer: Njurproblem

Med förlust av vätska minskar urineringsfrekvensen. Detta kan leda till olika konsekvenser, såsom ökade urinsyranivåer.

Enligt en granskning i ämnet har man funnit att värmeböljor ökar risken för njursvikt, där barn, äldre vuxna, personer med funktionsnedsättning och personer med olika kroniska sjukdomar drabbas hårdast.

förhållanden relaterade till höga temperaturer
Äldre människor är mer mottagliga för effekterna av värmeböljor, så de bör vidta extrema försiktighetsåtgärder.

Konsekvenserna och eventuella komplikationer

När kroppen överhettas vidgas blodkärlen, vilket tvingar hjärtat att slå snabbare och med mer kraft. Detta påverkar i sin tur musklerna och funktionen hos vitala organ, inklusive hjärnan.

Komplikationer relaterade till ökad temperatur inkluderar följande:

 • Hyperventilation
 • Akut andningsbesvär
 • Njur- och leversvikt
 • Metabolisk dysfunktion
 • Hypovolemisk chock

Dessutom finns det vissa tillstånd som kan förvärras av värme, såsom hudåkommor (akne och rosacea), andningssjukdomar (KOL och astma), diabetes mellitus och lupus.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Kroppstemperatur och feber: vilket är förhållandet?

Så kan du undvika påverkas av höga temperaturer

Om du vidtar nödvändiga åtgärder kan du undvika eller förhindra dessa tillstånd. Tänk till exempel på följande rekommendationer:

Du bör vara uppmärksam på väderprognoser, dricka tillräckligt med vätska och undvika exponering för solen under de varmaste timmarna. Det är också bäst att bära en hatt eller keps när du är utomhus; under andra stunder bör du hålla dig i svala och ventilerade miljöer.

Att ta en dusch om du är väldigt varm är också bra. Du bör undvika eller minska din träning i extrem värme och även se till att undvika att bära varma kläder.

När det gäller måltider, ät inte gatumat, desinficera frukt och grönsaker väl och undvik stora, mycket heta, kryddiga och feta måltider.

Du bör också minska ditt intag av alkohol och koffein.

När du är hemma, använd dig av enheter som hjälper dig att kyla ner, såsom en fläkt eller en luftkonditionering. Tänk också på att använda ugnen så lite som möjligt.

När ska man söka läkarvård

Kontakta sjukvården om temperaturen är mycket hög och du upplever flera av ovanstående symtom. Behöver du kontakta första hjälpen-personal för att hjälpa någon som drabbats, kan du hjälpa till att sänka personens temperatur genom att applicera ispåsar eller iskompresser på områden som armhålor, ljumskar och nacke.

Om möjligt, bada eller åtminstone spraya personen som drabbas av värmeslag med vatten. Hjälp också till att ta av personens kläder. En annan viktig åtgärd är att dricka isotoniska drycker.

Omedelbar läkarvård är viktigt när värmeslag inträffar. Om det kan behandlas i tid, finns det dock ingen anledning att frukta några komplikationer. När du har familjemedlemmar som bor ensamma bör du hålla permanent kontakt med dem för att hålla dig uppdaterad om hur de mår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fleta Zaragozano J, González García G, Muñoz Jalle E, Faci Alcalde E, Aurensanz Clemente E. Golpe de calor. Boletín de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria. 2013; 43(2): 53-59.
 • Kovats R. El Niño and human health. Bulletin of the World Health Organization. 2000; 78 (9): 1127-1135.
 • Lorenzo, A, Liano F. High temperatures and nephrology: The climate change problem. Nefrología (Madr.). 2017; 37(5): 492-500.
 • Peña R, Valdés M, Nazzal C. Efecto de las temperaturas extremas en la incidencia de enfermedades cardiovasculares: revisión bibliográfica 2016-2022. Rev Chil Cardiol. 2022;  41(1): 51-64.
 • Piñeiro Sande N, Martínez Melgar J, Alemparte Pardavilla E, Rodríguez García J. Golpe de Calor. Revisión. Emergencias. 2004; 16: 116-125.
 • Villamil Cajoto I, Díaz Peromingo J, Villacian Vicedo G, Sánchez Leira J, et al. Impacto de la ola de calor de 2003 en el Hospital de Riveira (A Coruña). An. Med. Interna (Madrid). 2005;  22(1): 15-20.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.