Hur man återanvänder vatten från luftkonditioneringen

Har du märkt att luftkonditioneringen avger vatten? Slösa inte bort det! Idag berättar vi hur du kan dra nytta av det för andra funktioner i ditt hem.
Hur man återanvänder vatten från luftkonditioneringen

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Om du har luftkonditionering med delat system i ditt hem är det troligt att du någon gång har stött på en pöl av vatten i något område hemma. Din apparat har ett avlopp genom vilket den driver ut vatten. Detta är normalt och kommer från avdunstning. I den här artikeln ska vi berätta hur du använder detta vatten från luftkonditioneringen för andra ändamål i ditt hem.

Vatten är en värdefull resurs för mänskligheten och oumbärlig för livet. Därför är det viktigt att använda det klokt hemma.

Att stänga av kranen medan du borstar tänderna eller tvålar in dig, åtgärda skador på vattenledningar och rör, minimera slöseri när du diskar och tvättar dina kläder samt återvinna vatten är några åtgärder som kan innebära betydande förändringar.

Enligt uppgifter från FN bor nästan 2 miljarder människor i områden som lider av vattenbrist. Dessutom förorenas vattenkällorna alltmer. Detta gör det nödvändigt att bevara detta livsviktiga element, och ett sätt är att dra fördel av vattnet från luftkonditioneringen istället för att låta det rinna ut i avloppet.

Varför kommer det vatten ur luftkonditioneringen?

Luftkonditionering fungerar genom mekanismer som kyler luften. För att göra det genererar den en process av avdunstning och kondens, vilket som ett resultat driver ut vattendroppar.

Vi syftar specifikt på luftkonditioneringsapparater som är delade, som består av två maskiner: en som är installerad inne i huset och kyler luften, och en kondensor som driver ut den varma luften utanför.

För att få ut värmen från huset finns det ett köldmedium som går från vätska till ånga. Med hjälp av fläktar producerar det kall luft inne i huset. Samtidigt kondenserar luftkonditioneringsmaskinen den omgivande luftfuktigheten i hemmet och driver ut den i form av vattendroppar genom ett avlopp.

Även om denna process är normal, är inte alla dessa droppar något som borde förekomma. Helst ska maskinen endast släppa ut vatten genom enhetens avlopp, där du kan samla upp det.

Men igensatta avlopp, smutsiga filter eller ojämna inre stöd kan orsaka oönskade droppar, särskilt från inomhusenheten.

rengör filter på luftkonditioneringen
Ett smutsigt eller skadat filter kan ge oönskade droppar inomhus, vilket ökar vattenspillet.

Hur kan man använda vatten från luftkonditioneringen?

Vatten som släpps ut av luftkonditioneringen är inte lämpligt för konsumtion av människor eller husdjur, eftersom det kan innehålla föroreningar från luften. Särskilt om du röker hemma, det finns mycket insekter, eller det finns mycket pollen. Men med tanke på behovet av att skydda denna livsviktiga resurs kan du ändå fortfarande använda detta vatten på ett bra sätt.

Att återanvända vatten har fördelar för miljön och även för din hushållsekonomi. Innan du använder det är det viktigt att analysera dess tillstånd. I allmänhet är det rent vatten. Men om din maskin gått sönder eller om det finns sannolikhet för kontaminering, kan vätskan bli lite grumlig.

En luftkonditioneringsmaskin producerar mellan 1 och 1,3 liter per timme, beroende på luftfuktigheten i miljön. Det betyder att du kan samla upp till 7 liter vatten per dag.

Vattna växterna

Vid University of Magdalena i Santa Marta, Colombia, har forskning genomförts för att fastställa den potentiella användningen av vatten från luftkonditioneringssystem. Resultaten fastställde att enligt internationella standarder var de fysiska och kemiska egenskaperna lämpliga för återanvändning, även om det inte var drickbart.

Följaktligen gör dess kvalitet vätskan lämplig för bevattning av växter och fruktträdgårdar, utan att skada deras tillväxt. Dessutom kan det vara bättre än kranvatten. Att samla detta vatten är en bra idé för de torra månaderna.

Använd vatten från luftkonditioneringen för hushållsrengöring

Vattenrester från luftkonditioneringen är perfekt för användning i hushållsstädning. Även om det kanske inte är det bästa valet för att tvätta kläder eller diska i, kan man använda det för att torka golv och tvätta ur moppen med. Det är också användbart för badrum, fönsterrutor och yttre fasader.

Spola toaletten

Varje spolning i toaletten använder mellan 3,5 och 7 liter vatten, speciellt när du inte har ett vattenbesparande system. Och här kan vattnet från luftkonditioneringen också komma till användning. I det här fallet är det viktigt att ha en full hink för att få till en effektiv spolning.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Vilken är den bästa temperaturen för luftkonditionering?

Tvätta bilen

Oavsett hur mycket du vill minska vattenförbrukningen i ditt hem behöver du då och då tvätta din bil för att skydda lacken och ta bort smuts som orsakar ett ovårdat utseende. Ett bra alternativ är att använda vattnet som lagras i luftkonditioneringens avlopp.

Använd vatten från luftkonditioneringen i ditt strykjärn

Vattnet som kommer ut ur luftkonditioneringen är perfekt för användning i ångdrivna strykjärn. Eftersom det inte innehåller kalk, lämnar det inga fläckar på kläderna och täpper inte igen apparatens kanaler.

luftkonditionering
Luftkonditioneringsapparater kan producera flera liter vatten i timmen, vilket man kan använda runt om i hemmet och trädgården.

Ta hand om ditt luftkonditioneringssystem för att det ska fungera väl

Att utnyttja vatten från luftkonditioneringen har en positiv inverkan på miljön. Det låter dig mildra påverkan av ditt vattenavtryck, en indikator som visar mängden vatten du använder och förorenar.

Det är samtidigt också viktigt att du utför underhåll på ditt luftkonditioneringssystem för att säkerställa att det producerade vattnet och den energi som det förbrukar är korrekt. Detta underhåll bör man utföra två gånger om året och det bör innefatta rengöring eller byte av filter, rengöring av avloppet för att förhindra att det blir stopp samt kontroll av kretsen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.