8 tekniker för snabbare inlärning

Tack vare vetenskap och olika studier har forskare identifierat nya verktyg och tekniker för en snabbare inlärning. Här kan du läsa om några av dem.
8 tekniker för snabbare inlärning

Senaste uppdateringen: 06 september, 2022

Inlärningsprocessen är väldigt individuell och personlig. Det finns dock vissa tekniker för att träna upp en snabbare inlärning som kan vara mycket användbara.

Du kan använda dig av dessa tekniker för att lära dig snabbare när du till exempel läser in nytt material. Att läsa är en av de huvudsakliga studieteknikerna eftersom du måste känna igen ord, förstå idéer och jämföra ditt tänkande med författarens tänkande.

En annan teknik för en snabbare inlärning innebär att lära ut till andra vad du nyligen har lärt in. Detta är effektivt för att du känner behov av att fördjupa dig i de ämnen du måste undervisa, trots att du redan har behärskat dem för egen del. Under denna process kommer du dessutom att kunna identifiera vilken studieteknik som fungerar bäst för dig.

Vilka är de andra teknikerna?

Fortsätt läsa för att lära dig om dessa olika tekniker som kan vara användbara oavsett din ålder eller roll!

Vad beror lärande på?

Lärande kan kopplas till många olika saker. Till exempel de metoder och den kompetens som din lärare eller instruktör använder för att undervisa dig

När det gäller inlärningsprocessen är det mycket viktigt att inse att allt inte är som det verkar vid första anblick. Detta hjälper dig att vara mer öppen för att skaffa dig ny kunskap.

Dessutom är det viktigt att inse att det finns olika sorters talanger och förmågor. Därför kan en person ha mycket lätt för att räkna och manipulera siffror medan en annan person är bättre på att skriva.

Inlärningen är också beroende av att eleven är engagerad. Du ska inte ge upp bara för att ett ämne kräver mer ansträngning än andra saker. Försök istället att se det som en utmaning och göra svårigheten till något som motiverar dig. Fortsätt bara att intala dig själv hur mycket bättre du kommer att bli på att göra det med lite tid och övning. Var nyfiken, ta reda på vad du är intresserad av och utforska det djupare.

Slutligen bör du komma ihåg att passion och en lust att lära kommer att göra stor skillnad. Om du brinner för något kommer du att försöka fylla ditt huvud med ny kunskap om det ämnet. När du gör det kommer du samtidigt att arbeta med och förbättra ditt minne.

Genom att träna din hjärna märker du att inlärningsprocessen blir lättare och att du kommer ihåg vad du har lärt dig under en längre tid. Dessutom blir det lättare att återkalla den information du har lärt dig. När du tränar ditt minne kan du också utveckla större färdigheter inom områden som koncentration, visualisering, organisation och fantasi.

Tekniker för snabbare inlärning

Kvinna som studerar.

Här är åtta tekniker som du kan använda för att förbättra din inlärningsförmåga träna upp en snabbare inlärning. Om du hittar en du tror att du kanske gillar, prova den!

1. God planering leder till snabbare inlärning

På grund av brist på tid glömmer vi ofta vikten av mental planering. Denna färdighet är användbar eftersom den låter dig identifiera dina prioriteringar och avsätta tid och energi för olika saker du måste göra.

Till en början är det normalt att denna strategi känns lite omständlig. Dessutom kan det till och med vara en utmaning för dig att organisera dig själv. Men när du börjar göra det kommer du att märka hur denna kognitiva förmåga förbättrar din förmåga att lära dig snabbare. Det är väl investerad tid.

2. Använda en studieteknik

Identifiera vilken studiemetod och teknik som passar bäst för dig när du lär dig. Kom ihåg att det finns flera olika metoder och du kan alltid testa mer än en eller använda en kombination av flera.

När du studerar kommer du att märka att du kan förstärka den kunskap du redan har. Du kan läsa, göra konceptkartor, skapa mentala bilder eller göra jämförelser. Du kan även träna på att sammanfatta det du har studerat eller använda andra minnestrick.

3. Öva på mindfulness för en snabbare inlärning

Studier visar att mindfulness ökar kognitiv funktion. Denna teknik inkluderar att lära sig att kontrollera ångest, stress och känslor samtidigt som man förbättrar sin koncentrationsförmåga och andning.

Denna uppsättning färdigheter kan hjälpa dig att lära dig snabbare och hantera en eventuell frustration och stress du kan känna när du stöter på komplicerade koncept som är svåra att förstå.

4. Sprid ut ditt lärande över tid

Om du studerar lite varje dag kommer du att kunna komma ihåg informationen lättare och längre. Denna metod hjälper dig att undvika den mentala trötthet som kan uppstå om du försöker memorera allt på en gång.

Genom att sprida ut dina studiesessioner eller moduler ger du också dig själv möjligheter att ställa frågor som hjälper dig att förstärka det du redan vet.

Upptäck mer i den här artikeln: Hur man hjälper sitt barn med utmattning i skolan

5. Tro på dig själv: En av de bästa teknikerna för en snabbare inlärning

Ett av de största hindren när man lär sig något nytt är att man inte har tilltro till sina egna förmågor. Kommer jag att kunna lära mig allt? Hur lång tid tar det mig att behärska ämnet? Ska jag välja att göra något enklare? Det här är bara några av de frågor och tvivel du kan ha.

Du måste emellertid tro på dig själv så att du inte låter dig dras med av den frustration och känsla av uppgivenhet som kan uppstå. Inlärning är en process och beroende på ämnet har det olika svårighetsgrader.

6. Lär någon annan vad du har lärt dig

Som vi tidigare nämnde, när du lär någon annan det du har lärt dig, hjälper det dig att komma ihåg informationen. Dessutom kommer eventuella frågor från de personer du undervisar att hjälpa dig att kunna gå djupare in på ämnet. Det kommer att leda till en bättre förståelse av vad du redan vet.

Denna teknik är vanligtvis till stor hjälp, men du måste först avgöra om du behärskar materialet tillräckligt för att lära ut det till någon annan. Kom ihåg att alla inte är lämpade att undervisa.

7. Ta hand om din sömn

god kvalitetssömn

Ibland är du så fokuserad på att lära dig att du glömmer hur viktigt det är att återhämta sig, vila och sova. Det är viktigt att ge dig själv tid att sova mellan dina studiesessioner. Detta hjälper dig att hålla fokus och det kommer att ge dig tid att bearbeta det du tidigare lärt dig.

Studier visar också att sömn gör att hjärnan kan hålla sina intellektuella funktioner aktiva. Dessutom hjälper det dig att ha en högre nivå av vakenhet, vilket är användbart när du måste ta dig igenom långa timmar med studier.

8. Gör anteckningar för en snabbare inlärning

Om du läser eller om du lyssnar på när någon annan förklarar ett koncept för dig är det viktigt att göra anteckningar så att du inte glömmer relevant information. Denna färdighet gör minnesprocesserna (uppmärksamhet, kodning och lagring) starkare.

En bra teknik är att ha dina anteckningarna på platser där du ständigt ser dem. På det sättet kommer du alltid att ha dem i åtanke. Detta är faktiskt en teknik som människor ofta använder när de lär sig ett nytt språk. Du sätter en klisterlapp med ordet på det verkliga objektet och på det sättet repeterar du det varje gång du använder eller interagerar med objektet.

Slutsatser om tekniker för en snabbare inlärning

God planering när du studerar kan hjälpa dig att lättare tillägna dig information. Prova gärna en eller flera av de tekniker som vi tagit upp i den här artikeln för att lära dig snabbare. Du kommer att se hur mycket mer effektiv din inlärning blir och hur mycket bättre du kommer ihåg allt du studerat.

Som vi nämnde ovan ska du inte tappa modet om det är svårt att lära in nya saker i början. Inlärningsprocessen beror på ämnet du studerar och dina egna färdigheter. Vi har alla olika sätt att ta till oss kunskap på. Men om du håller dessa tips i åtanke kommer du att vara framgångsrik och du kommer att se att dina ansträngningar och ditt engagemang betalar sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sebastián, A., Ballesteros, B., & Sánchez, M. (1998). Técnicas de estudio. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Hancock, J. B. (2015). Entrenando la memoria para estudiar con éxito: Guía práctica de habilidades y recursos (Vol. 203). Narcea Ediciones.
  • Cortese, A. (2011). Técnicas de estudio. Metodología de la investigación.[Citado 17 Marzo 2104]. Disponible en[URL]: http://www. tecnicas-deestudio. org/investigacion/investigacion38. htm.
  • Dovala, J. M. C. (2004). Metodología de la enseñanza basada en competencias. Revista Iberoamericana de educación, 35(1), 1-10.
  • Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3), 373-386.
  • Nina Gramunt Fombuena. Normalización y validación de un test de memoria en envejecimiento
    normal, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Universitat Ramon Llull. Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9261/NinaGramunt-tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Los beneficios de dormir. National Institutes of Health. 2013. Disponible en: https://salud.nih.gov/articulo/los-beneficios-de-dormir/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.