Doman-metoden för att lära ut läsning

Skulle du vilja höra din 3-åring läsa en bok? Om så är fallet ska du börja med Glenn Doman-metoden. Den är framtagen för att stimulera kognitiv förmåga hos barn.
Doman-metoden för att lära ut läsning

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är möjligt för ett barn under tre att lära sig att läsa. Om denna idé fascinerar dig kanske du vill veta mer om Doman-metoden. Det är ett erkänt sätt att lära småbarn att läsa.

Doman-metoden är framtagen av den nordamerikanske läkaren Glenn J. Doman – grundare av The Institutes for the Achievement of Human Potential i Filadelfia.

Han demonstrerade att denna metod är mycket mer effektiv än den traditionella syllabiska metoden.

Inledningsvis togs Doman-metoden fram som ett verktyg för att hjälpa barn med hjärnskador. Men när skaparen såg de fantastiska resultaten, inklusive förbättring av kognitiva förmågor, omdirigerade han sin forskning.

Han var intresserad av att analysera effekterna som den kan ha på friska barn för att lära dem att läsa vid ung ålder.

Doman-metoden: vad den handlar om

Flicka med syskon

Doman-metoden liknar hur man lär sig att prata. Det finns trots allt inga gränser för potentialen hos unga barn.

Glenn Doman upptäckte att den största förmågan för inlärning är koncentrerad under de första åren i livet. Han förklarade detta koncept i boken How to Teach Your Baby to Read.

Han kallade faktiskt de första sex åren i livet som “genesis av geni”. Detta eftersom ett snittbarn har högre intellektuell förmåga under denna period än någon annan period i livet.

Detta eftersom de ännu inte har kontaminerats av de myter som finns i vuxenvärlden, fortfarande saknar rädsla och verkligen litar på sin intuition.

Barn kan lära sig att läsa vid en tidig ålder så länge de stimuleras tillräckligt för att känna igen ord och deras betydelse. För att göra det är det viktigt att använda bilder med ord i barnets närhet.

Dessa ska vara tillräckligt stora för tat barnet ska kunna känna igen bilden bredvid ordet.

Doman-metoden säger att man lär sig att läsa på samma sätt som man lär sig att tala. Alltså när bebis hör ett ord så utlöser det samma elektro-kemiska impulser i hjärnan som när den uppfattar något via ögonen.

Därför gör bebisen samman ansträngning att lära sig att prata och läsa. Men hur är det möjligt för dem att lära sig båda sakerna samtidigt?

Detta kommer tack vare att båda halvorna av hjärnan stimuleras på samma gång. Ett barn mottar ord som en helhet, utan att nödvändigtvis skilja på bokstäverna, utan istället bilderna som kommer med dem.

Hur man lär ut läsning vid ung  ålder

Doman-metoden med flicka

Orden som används måste vara representativa för deras dagliga omgivning.

Denna inlärningsteknik anpassar sig till egenskaperna hos varje individuellt barn. Det är en rolig och enkel process. I grund och botten handlar det om att visa fem kort med ord tre gånger om dagen, och inkludera ytterligare fem varje gång.

De skrivna orden måste falla under samma kategori: kroppsdelar, familjemedlemmar, färger, djur, leksaker och handlingar.

Men urvalet bör även reflektera barnets dagliga rutin.

Så här fungerar det:

  • Du skriver ett ord på ett vitt papper. Orden bör stavas med tydliga gemener i röd färg.
  • Grupper om fem ord ska presenteras som kategorier varje gång.

Generellt utförs denna metod i fem steg.

Det första steget: enkla ord

I den första fasen ska du välja enkla ord. Använd substantiv organiserade i kategorier (familj, djur, mat, färger) och introducera sedan handlingar (verb).

Processen för att visa orden i rätt ordning enligt Doman-metoden är som följer:

  • Den första dagen visar du fem ord av samma kategori tre gånger dagligen.
  • Den andra dagen visar du de fem orden från dagen innan plus fem nya ord från en annan kategori.
  • Den tredje dagen visar du de tio tidigare orden och lägger till fem till i en annan kategori.
  • Den fjärde dagen visar du de 15 tidigare orden plus fem till i en annan kategori.
  • Den femte dagen visar du de 20 tidigare orden plus fem till i en annan kategori.

Doman-metoden görs i grupper om fem dagar. Efter att ha slutfört den första veckan tar du bort en av kategorierna och inkluderar en ny.

Idén är att inte tråka ut barnet. Du ska inte visa fler än 25 kort om dagen. Visa heller inte alla 25 på samma gång, utan i grupper om fem och i kategorier.

Sessionerna bör vara i 15-30 minuter och endast en sekund ska läggas på varje kort. Korten visas alltså snabbt för barnet, och det måste inte upprepa orden. Tvinga aldrig ett barn när du försöker lära det något.

Denna lek måste dessutom vara rolig och skapa spänning. Titta på ditt barn när du säger orden högt och tydligt. Varje gång du byter kategori ska du blanda korten.

Du bör heller inte ta fram två kort i rad som börjar med samma bokstav.

Det andra steget: ordpar

Den andra fasen börjar efter att barnet redan har slutfört 150 ord. I denna fas använder du ordpar, som du skapar genom att para ihop ett substantiv med ett adjektiv.

Du måste även ändra färgkorten. Namnen på färger ska alltså inte längre vara på vita kort, utan på kort av samma färg som kortet nämner.

Varje gång du visar upp två uppsättningar ordpar (fem par vardera) tillsammans med singelorden från den första fasen. Det innebär att du kommer visa två uppsättningar ordpar tillsammans med kategorierna från tidigare.

Det tredje steget av Doman-metoden: korta fraser

I denna fas kommer du göra papper med bokstäver som är runt fem centimeter stora. Här kan du skriva två ord långa fraser som inkluderar ett substantiv och ett verb.

Till exempel: “Mamma går” eller “Farfar äter”.

Med dessa fraser kan man göra en bok på runt tio sidor och illustrationer. Läs denna bok för ditt barn 2-3 gånger om dagen.

Det fjärde steget: meningar

I denna fas kommer du skapa meningar med bokstäver som är runt 2 1/2 cm stora, skrivna i svart bläck. Nu är det dags att inkludera artiklar (orden som används för att modifiera substantiv), som “Min pappa äter ris”.

Här kan du också skapa en bok, men nu med nya, mer komplexa meningar.

Det femte steget: berättelser

Barn under träd

Berättelser berikar ett barns vokabulär och främjar dess användning.

Nu är det dags att börja njuta av böcker. I detta steg måste din småtting kunna förstå berättelser på mellan 50 och 100 ord. Läs dem högt för barnet 2-3 gånger om dagen med normal hastighet och betoning.

Leta helst efter böcker som har endast en mening per sida och med text som är tydligt separerad från illustrationerna. Berättelserna bör stå nära ditt barns intressen, såväl som ge dig chansen att introducera nytt vokabulär.

Doman-metoden: avslutande tankar

Vid slutet av varje session ska du krama och berömma barnet. För Doman är positiv förstärkning vitalt för att garantera framgång i processen med att lära sitt barn att läsa.

Enligt Doman kan en 1-åring redan känna igen ord. Vid två års ålder kan detta bli hela fraser, och vid tre års ålder kan de njuta av att läsa.

Senare kommer det vara upp till ditt barn att upptäcka reglerna som styr skriftligt och oralt språk. Efter det har lärt sig att läsa kan du formellt lära det alfabetet, vilket troligen redan har skett under processen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.