Effekten av dyslexi hos barn och vad man kan göra

Om man upptäcker dyslexin tidigt så kommer detta vara till hjälp för att komma över en rad med svårigheter.
Effekten av dyslexi hos barn och vad man kan göra

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Vi vet att barn lär sig olika snabbt. Vissa lär sig ganska snabbt medan andra får kämpa mer. Men då det gäller dyslexi hos barn innebär detta att barnet kommer ha svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Med rätt psyko-pedagogiskt stöd kommer barnet dock kunna utveckla dessa färdigheter.

Dyslexi hos barn är ett inlärningsproblem som är vanligare än vad du kanske tror. Barn med dyslexi kan felaktigt kategoriseras som dumma eller lata, även då de försöker väldigt mycket med att läsa, skriva och följa instruktioner.

I den här artikeln kommer vi ta en närmare titt på detta vanliga tillstånd.

Vad är dyslexi hos barn?

Mamma som läser för barn.

Läsning verkar vara en automatisk och enkel procedur för den som har lätt för det. Läsning är dock en komplex uppgift för hjärnan. Att prata är en naturlig process för barn men för att kunna läsa så måste man lära sig det.

Att lära sig att läsa innebär att man förstår att ord utgörs av ljud och att man relaterar dessa ljud till bokstäver i alfabetet. Då dessa ljud och bokstäver kombineras så formas ord. Då man kan känna igen dessa ord så kan man lära sig att läsa.

Denna process går dock inte lika bra för alla barn. Hjärnan hos barn med dyslexi utvecklas och fungerar på ett annat sätt. Det finns väldigt få olika typer av dyslexi men det är generellt svår för barn med dyslexi att uttala de ljud som ett ord utgörs av. Det är också svårt för dem att förstå vilka bokstäver som representerar dessa ljud.

Dyslexi hos barn handlar inte om intelligens eller att inte vilja lära sig. Dyslektiska barn kan bli framgångsrika och lära sig bra med hjälp av rätt inlärningsmetoder, och det är därför viktigt att man upptäcker detta tillstånd tidigt.

Vad finns det för symptom?

I förskolan så uppvisar dyslektiska barn följande symptom. De:

 • Pratar inte mycket och känner inte till lika många ord som andra barn i deras ålder.
 • Har problem med att lära sig nummer, färger och bokstäver.
 • Kan inte känna igen ord som rimmar.
 • Har svårt med att följa instruktioner; man måste frekvent påminna personen om regler och rutiner.

Då de blir lite äldre och lär sig läsa och skriva så kommer barn med dyslexi att ha följande symptom. De:

 • Har svårigheter med att identifiera stavelser och ljud som orden utgörs av.
 • Kan inte uttala isolerade ljud som stavelserna utgörs av.
 • Byter plats på bokstäverna då de läser och skriver ord.
 • Har problem med finmotoriken.
Barn som sitter i soffan.

Om de når tonåren utan att ha fått diagnosen dyslexi så kommer de kännetecknas av följande:

 • Det är svårt för dem att uttala och avkoda ord. De undviker att läsa offentligt.
 • Då det är svårt för dem att hitta rätt ord så kommer de använda ord som har en annan innebörd, men som låtar likadant.
 • De har svårigheter med att uttrycka idéer i rätt ordning. De kommer heller inte att använda rätt stavning, grammatik och punkt.
 • Då kommunikationen kan påverkas så kommer det inte vara lätt för dem att delta i grupprojekt och det sociala livet kan påverkas.

Hur dyslexi påverkar barn

Barn med dyslexi kan ha det svårt i skolan. De beskrivs ofta felaktigt som omotiverade, dumma eller lata och kan bli mobbade av sina kamrater. Om ett barn med dyslexi inte får den hjälp som han eller hon behöver så kommer personen att lyckas väldigt dåligt i skolan.

Om barnet fortsätter att misslyckas i skolan så kommer det att missta sin motivation för att lära sig något. Detta kommer också att göra honom eller henne osäker rörande sina förmågor. Detta kan sedan sprida sig till andra aktiviteter i livet vilket påverkar personens livskvalitet.

Ett sådant barn med dyslexi kan utveckla beteendeproblem och emotionella problem om inte behandling ges. Detta kan inkludera:

 • Ångest i olika former.
 • Minskad eller ökad aptit.
 • Problem med att sova, som insomnia eller mardrömmar.
 • Stress. Barnet kan lida av huvudvärk, kräkningar, magsmärtor, etc.
 • Depressiva symptom som osäkerhet, svårigheter i skolan, ledsamhet, plötsliga humörsvängningar…
 • Svårigheter med sociala interaktioner.
 • Beteendeproblem som kan ge upphov till aggressiva beteenden. Detta är en försvarsmekanism.
 • En låg självkänsla.

Hur kan man hjälpa barn med dyslexi?

Mamma som läser med dotter.

Barn med dyslexi är kreativa för de tänker på ett annorlunda sätt och de kan lösa problem på ett annat sätt än andra. Om man ger dem hjälp tidigt så kan de komma över sina svårigheter och man kan förhindra många av de problem som påverkar självkänslan och det emotionella välmåendet.

Även om de inte kan stava och det tar dem mer tid för att hantera information så är det viktigt att man ger dem stöd. Man vill inte att de ska ge upp och hoppa av skolan. Det är föräldrarnas jobb att uppmuntra dem till att läsa och att man hjälper dem läsa i hemmet. Som tur är så finns det många roliga sätt att lära ett barn att läsa!

Ett barn måste också förstå vad dyslexi är och förstå att det inte gör honom eller henne mindre intelligent. Man måste också erbjuda barnet olika möjligheter som kommer förbättra självförtroendet. Se till att du uppmanar barnet till att prova andra saker, som sport, konst eller teater.

Om du har ett barn med dyslexi så är det viktigt att du är medveten om att det inte är något fel med att vara annorlunda. Barnets dyslexi kommer inte att definiera dess personlighet och det bör aldrig påverka din kärlek för ditt barn. Du kan dessutom komma att märka att ditt barn har talang inom andra områden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.