Vad är WISC-testet och för vilka barn är det?

WISC-testet är för alla barn mellan 6 till 16 år, men det är särskilt anpassat för att upptäcka hög begåvning, inlärningsproblem och intellektuella funktionshinder.
Vad är WISC-testet och för vilka barn är det?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Wechsler Intelligence Scale for Children, eller WISC-testet, är ett verktyg för att bedöma IQ hos barn under 16 år.

Testet kom ut i sin första version 1949, och sedan dess har specialister förbättrat och uppdaterat det. Den senaste versionen, WISC-V, publicerades 2014.

I den här artikeln ska vi prata om de viktigaste egenskaperna hos WISC-testet.

Vad exakt är WISC-testet?

Vad exakt är WISC-testet?

Syftet med WISC-testet är att bedöma lärandeprocessen hos barn i skolåldern.

Wechsler Intelligence Scale for Children är ett intelligenstest som är anpassat för barn och tonåringar mellan 6 till 16 år. Det innebär att det täcker barn i grundskolan.

När det först kom ut 1949 var testet en version av Wechsler-Bellevue Intelligence Scale. Efter detta har flera versioner, uppdateringar och uppgraderingar gjorts, och idag är testet ett av de bästa mätverktygen för barns intelligens.

Det tillämpas ofta av psykologer och utbildningsspecialister i skolor och specialiserade centra över hela världen.

Vad utvärderar WISC-testet?

Generellt utvärderar WISC-testet fem aspekter eller nivåer av intelligens:

 • Verbal funktion. Som namnet antyder speglar det barnets förmåga att muntligt resonera. I detta fall är denna aspekt nära relaterad till barnets semantiska förmåga.
 • Visuospatial funktion. Detta speglar förmågan att förstå visuella detaljer och relationer för att kunna lösa pussel och skapa geometriska mönster.
 • “Fluid” funktion. Visar förmågan att resonera utifrån icke-verbala uppgifter.
 • Arbetsminne. Speglar möjligheten att behålla och bearbeta hörd eller sedd information.
 • Snabbhet. Detta visar barnets förmåga att fatta korrekta beslut.

Efter att  man mätt dessa olika aspekter jämförs barnets poäng med medelvärdet för deras ålder. Därigenom är ålder en avgörande faktor i slutresultatet.

Det är precis av denna anledning som, även om det kan tillämpas på alla barn, WISC-testet vanligtvis används på individer vars IQ måste bestämmas.

Testet används till exempel för att diagnostisera hög begåvning, inlärningsproblem och intellektuella funktionshinder.

Vi rekommenderar att du läser: 5 tecken som tyder på intuitiv intelligens

Vilka typer av tester ingår i WISC?

WISC-tstet mäter bland annat Visuospatial funktion

I WISC-testet ingår följande tester:

 • Likheter och vokabulär för bedömning av den verbala förståelseförmågan.
 • Klossar och visuella pussel för bedömning av den visuospatiala förmågan.
 • Matriser, skalor och matematik för bedömningen av “fluid” begåvning.
 • Siffror och bilder för bedömning av arbetsminnet.
 • Kodning, symbolsökning och annullering för bedömning av snabbhet.

Dessutom finns det olika klassificeringar som motsvarar formatet på individerna, det vill säga beroende på vilken typ av svar de accepterar eller vilken typ av stimulans de uppvisar. Nedan följer några exempel:

 • Likheter. Tester där barnet ska förklara likheter mellan två saker, förklara koncept eller gåtor, etc.
 • Symbolsökning. Barnet ska ange om de givna symbolerna matchar en given modell.
 • Blockmönster. Barnet ska reproducera en uppvisad modell med klossar. Här tillkommer även andra tester som att fylla i en matris eller visa vilket alternativ som kompletterar en ofullständig bild.
 • Aritmetik. Barnet ska med huvudräkning lösa enkla matematiska problem.
 • Bokstavs/nummer-serier. Barnet ska återge en serie bokstäver, tal eller oorganiserade siffror alfabetiskt eller från högst till lägst.
 • Bildminne. Barnet ska memorera bilder på siffror, nycklar, symboler, etc. Ett vanligt test är exempelvis att hitta ett visst djur på en sida full av bilder av andra saker eller djur.

Några av testerna är verbala, en del ska göras med penna och papper, och en del är manuella.

Vi rekommenderar att du läser: 3 sätt att lära barn emotionell intelligens

Hur tar man WISC-testet?

En kvalificerad yrkesverksam kan administrera WISC-testet i offentliga eller privata skolor eller i privata centra, både individuellt och kollektivt.

Föräldrar bör känna till att detta test är ganska dyrt. Detta beror på kostnaderna för materialet samt den specialutbildning som administratören måste ha genomgått för att kunna administrera och utvärdera WISC-testet.

Vidare beror testets varaktighet på barnets svarshastighet, men generellt brukar det ta mellan 1 och 1 1/2 timme. Resultaten är emellertid ofta omedelbara, förutom vid de fall då flera barn tar testet samtidigt.

Resultaten

Testet är dyrt att administrera

Som vi nämnde ovan, jämför specialisten barnets resultat med medelsnittet. Ett barn kan få följande resultat:

 • Lågt
 • Under medel
 • Medel
 • Över medel
 • Högt
 • Väldigt högt

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Consejo General de Psicología, España (s.f.), Evaluación de la Escala de Inteligencia de Wechsler V para niños (WISC-V), https://www.cop.es/uploads/PDF/2016/WISC-V.pdf
 • Anaya, D. (2002). Diagnóstico en educación. Madrid. 
 • Kaufman, A. S., Raiford, S. E., & Coalson, D. L. (2016). Intelligent Testing with the WISC-V. Nueva York.
 • Wright, A. J. (2020). Equivalence of remote, digital administration and traditional, in-person administration of the Wechsler Intelligence Scale for Children, (WISC-V). Psychological assessment.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.