Fem talövningar som hjälper barn att lära sig prata

Att lära ditt barn att tala är en process som tar tid. Men du kan hjälpa det. Det är faktiskt avgörande för dess sociala utveckling.
Fem talövningar som hjälper barn att lära sig prata

Senaste uppdateringen: 01 december, 2019

Riktigt små barn kan uttrycka sig genom att gråta och med kroppsspråk. Men det är väldigt viktigt att de lär sig utveckla sina verbala förmågor. Ett sätt att hjälpa dem göra det är att utföra talövningar för barn.

Språkets värde

Förmågan att tala låter barn uttrycka och och internalisera vad de tänker, tycker och vill ha. Talet och språket är i själva verket så viktigt att det anses vara det primära kommunikationsmedlet.

Språk är även det grundläggande sättet för socialisering, vilket gör att barn kan anpassa sig och bättre integreras i sina miljöer. Genom talet kan ditt barn lära sig kulturpraxis från sin familj och upprätta relationer.

Gör talövningar med dina barn

Men vad kan man då göra för att hjälpa barnen med talet?

Vissa av övningarna är extremt enkla. Du kan göra dem hemma och samtidigt som andra aktiviteter som du kanske redan har lärt barnen att göra.

Läs vidare för att lära dig några av dessa övningar.

Talövningar du kan göra med dina barn

Föräldrar har ett enormt inflytande på sina barns talutvecklingsprocess. Därför är det viktigt att uttala ord och meningar korrekt och noggrant formulera ljud.

Konstant dialog rekommenderas för att uppmuntra barn att tala. Det bör vara systematiskt och anpassat efter deras ålder, förmågor och intressen.

Även om du kan vara frestad att använda diminutivt eller infantilt språk ska du undvika det så mycket som möjligt.

Försök inte förutse vad de ska säga eller avsluta deras meningar. Ställ öppna frågor så att barnen får uttrycka sig och brett formulera vad de vill säga.

Baserat på följande principiella riktlinjer, låt oss undersöka några av de talövningar du kan göra tillsammans med dina barn för att hjälpa dem tala och uttrycka sig.

1. Gå på promenader

Promenader och andra utflykter är olika upplevelser som gör att ditt barn kan få nya känslor och, framförallt, ordförråd. De känslor som de känner kommer också att motivera dem att uttrycka sig och dela sina känslor mer fritt.

Gör utflykter för att främja talet

Prata om vad ni ser, som färger, ljud, dofter och former. Ta vara på allt ni ser omkring er för att skapa konversationer med ett logiskt och intressant flöde.

2. Läs sagor

Sagor utvecklar förståelse

Denna talövning hjälper barn att utveckla förmågan att förstå saker och människor. Du kan börja med att fråga: “Var är…” och låta ditt barn peka på eller vidröra objektet eller färgen du har sagt.

Ge dem lite tid att bearbeta frågan du ställt. När de förstått och svarat, ge dem beröm för deras ansträngningar och gör övningen igen.

3. Lek med foton och urklipp

Träna tal med lek

Denna talövning liknar den föregående övningen, men här använder ni fotografier och urklipp. Du kan börja med att beskriva varje foto eller bild med särskilda ord och tecken.

De lär sig att förstå vad som händer i bilderna och kontrasterna mellan dem.

När du har förklarat alla bilder, be ditt barn att identifiera vad människorna gör i dem. Tänk på att bilderna bör representera enkla aktiviteter som de känner igen, som exempelvis att sova , äta, leka eller springa.

4. Lär dem att säga sitt namn

Förutom vikten av att kunna sitt namn, kommer den här övningen att hjälpa ditt barn att utveckla förmågan att namnge andra människor, objekt och aktiviteter.

Börja med att säga: “Ditt namn är…” och upprepa det ett par gånger, så de kan svara snabbt när du ställer samma fråga igen senare.

Lär ditt barn att säga sitt namn

Var noga med att berömma dem när de svarar korrekt och lägg till mellan- eller efternamn så att de lär sig för steg. Om de inte svarar rätt, upprepa processen från början.

Du kan använda samma talövning med kroppsdelar eller andra kända föremål, som leksaker och redskap som ofta används (exempelvis kökstallrikar, skor, glasögon).

5. Djurljud

Barn älskar att härma djurljud

En annan aktivitet som barn älskar är att säga djurnamn och härma deras ljud. Du kan hitta appar eller spel, eller så kan du helt enkelt göra det med hjälp av din röst, imitera en katts miau eller en råmande ko.

Ett sätt att utföra denna övning är att härma ljudet av ett djur och fråga ditt barn vad det är för djur. Eller så kan du fråga dem hur en anka eller en hund låter, och se om de kan svara rätt.

Slutsatser om talövningar för barn

Du har säkert redan gjort några av dessa talövningar för att hjälpa ditt barn att börja prata. Det bästa är att ständigt prata med barnen och låta dem uttrycka sig fritt och utan press.

Ta alltid vara på och ha roligt under processens gång.

Kom ihåg att du är den första personen som lär ditt barn att tala. Sätt av tid och energi för att hjälpa dem att berika sitt ordförråd.

Vilka talövningar har fungerat bäst för dina barn?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.