7 för- och nackdelar med att barn använder smartphones

Barn och smartphones blir allt vanligare i allt lägre åldrar. Det är ofrånkomligt eftersom de föds i teknologins sekel. Det är upp till föräldrarna att besluta huruvida de ska få börja använda dem.
7 för- och nackdelar med att barn använder smartphones

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Mobiltelefoner spelar en allt större roll i våra barns liv. Föräldrar, lärare, psykologer, teknologer, annonsörer, tillverkare och affärsmän har olika syn på ämnet. Men vilka är för- och nackdelarna med att barn använder smartphones?

I denna artikel ska vi ta en titt på sju aspekter hos denna teknologi när den används av våra barn.

Vad är en smartphone?

Barn som använder smartphones i ring

En smartphone är en typ av telefon med fler funktioner och kapacitet att lagra data än en konventionell mobiltelefon. Det är i grund och botten en fickdator.

Mycket har sagts angående barn som använder smartphones för mycket samt att det tycks krypa allt längre ned i åldrarna.

Bör det eller bör det inte tillåtas?

För att ta det bästa beslutet måste man analysera för- och nackdelarna, och besluta vad som är bäst för ens barn och familjedynamik.

Fördelarna med barn som använder smartphones

1. Smartphones är en gemensam mötesplats i dagens värld

Vi lever i en era som präglas av teknologi, så att inte låta våra barn få tillgång till en smartphone kan vara motsägande.

Hur förklarar du för ditt barn att smartphones är skadliga om du själv lekar med datorer och surfplattor, eller om du till och med använder en smartphone själv?

2. Det är en chans att få mer kunskap

Efter skolan kan användning av smartphones väglett av en lärare driva barn att söka efter information om ämnet.

Detta låter barn lära sig hur man använder utbildningsverktyg genom att söka efter information till uppgiften, vilket främjar efterforskning snarare än bara plagiarism.

3. Det kan underlätta säkerhet och kontakt

Det är verkligen ett plus att föräldrarna kan ringa till telefonen för att komma i kontakt med barnen. På så sätt kan de veta var de är om en nödsituation skulle uppstå.

De flesta smartphones är utrustade med GPS-mottagare, vilket låter föräldrar spåra telefonen så att de kan veta var barnet är.

4. Det uppmuntrar ansvar

När föräldrar låter sina barn använda smartphones så kan det vara ett sätt att lära dem ansvar. Det handlar inte bara om att ta hand om telefonen, utan även hur de använder den.

5. Barn som använder smartphones får enkel åtkomst till inlärningsverktyg

Smartphones kan hjälpa barn att använda kalendrar för att hålla koll på provdatum, göra anteckningar för att komma ihåg saker samt spara viktiga telefonnummer. De kan även ta bilder av whiteboarden i skolan.

Detta är intressanta möjligheter för att underlätta inlärningen.

Nackdelarna med barn som använder smartphones

Person med smartphone

Givetvis finns det även nackdelar, risker och faror med barn som använder smartphones.

Här kommer några av dem:

1. Användning av smartphones påverkar barns finmotorik

Ett barn måste lära sig att hålla i en penna och skriva innan det börjar använda smartphones. Att greppa med pekfingret och tummen är en av de fundamentala milstolparna i den psykomotoriska utvecklingen.

Enligt vissa studier kan tidig introduktion och överdrivet bruk av mobiltelefoner samt surfplattor få barn att avvika från denna enkla och fundamentala rörelse.

2. Inlärningen av skriftspråk begränsas

Barn som interagerar genom att chatta, skicka SMS och använda sociala medier använder inte ord i lika hög utsträckning, utan kommunicerar främst med bilder. Detta kan påverka inlärningen av skriftspråk.

Detta är ett grundläggande verktyg för att kunna prestera i skolan.

3. Det uppmuntrar social isolering

Överdriven användning av smartphones leder till social isoleringEtt barn kan leka, surfa på internet och interagera på sociala medier, men inte faktiskt kommunicera med personer i omgivningen.

Att utveckla sociala färdigheter är en viktig del av utvecklingen.

4. Det ökar risken för stillasittande och barnfetma

Att använda mobiltelefonen för mycket resulterar i att barnet sitter eller ligger ned hela tiden. Bristen på fysisk aktivitet får allvarliga effekter på hälsan och livskvaliteten.

Låt inte ditt barn falla offer för barnfetma!

5. Integriteten kan skadas när barn använder smartphones

Smartphones har alla verktyg som krävs för att hålla koll på allt som händer i livet. Ditt barn kan ta foton och skapa videor som sedan delas på sociala medier. Livet kan börja kretsa kring att få “likes”, kommentarer och följare.

Det är lätt att exponera mer än man tänkt sig, vilket kan få allvarliga konsekvenser, inklusive punkten nedan.

6. De kan falla offer för eller begå cyberbrott

Okontrollerad användning av mobiltelefoner exponerar barn för cybermobbning och pedofiler.

Ett barn kan ovetandes ladda upp en olämplig bild eller falla offer för trakasserier. Det kan till och med ta kränkande bilder av andra för att trakassera dem.

Håll ett vaksamt öga på hur ditt barn använder sin mobiltelefon.

Vad bör föräldrar göra angående barn som använder smartphones?

Mamma med mobiltelefon

För- och nackdelarna med barn som använder smartphones är många, och det är ditt ansvar som förälder att hålla koll på ditt barns enheter och dess åtkomst till internet.

Det finns många applikationer för att kontrollera ditt barns användning av telefonen. Allt du behöver göra är att hålla dig informerad, utvärdera och sedan besluta.

Det är även viktigt att du håller koll på dem när de pluggar på internet. Du måste finnas där för att se vilket innehåll de kommer åt och vad de delar med andra.

I rätt händer kan en smartphone vara ett fantastiskt verktyg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.