Åtta fördelar med att rita för barn

Känner du till de många fördelarna med att rita för barn? Vi bjuder in dig att få reda på det.
Åtta fördelar med att rita för barn

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Det finns många fördelar med att rita för barn. Det är trots allt ett perfekt sätt att utveckla motoriska och mentala färdigheter. Det stärker även den psykologiska, känslomässiga och utforskningsmässiga utvecklingen.

Till skillnad från vuxna oroar sig inte barn över vad andra tycker. De har inga fördomar om sina teckningar och har inga känslomässiga barriärer när de ritar.

Ett barn kan skapa magi med bara några kritor, färgpennor och papper. Ibland klottrar de bara, men andra gånger ser man hur stor potential de har när de skapar otroliga konstverk.

I denna artikel ska vi ta en titt på några fantastiska fördelar med att rita för barn.

Små drag, stora fördelar med att rita

Det finns många fördelar med att rita

Att fostra kreativitet är en av de huvudsakliga fördelarna med att rita för barn

Att rita låter barn stärka både den rationella vänstra halvan av hjärnan och de känslomässiga och kreativa drag som finns i den högra.

De njuter dessutom av att göra det. Som med spel och lekar njuter barnet av de rörelser som ritandet kräver.

Att rita är en färdighet vi alla bör uppmuntra hos barnen så fort de kan hålla i en krita. Här kommer några fördelar med att rita för barn.

1. Att rita uppmuntrar fantasi och kreativitet

Barn är inte medvetna om orden som skrivs med specifika symboler på ett papper. Det är därför de ofta fascineras när de tittar i bilderböcker fulla av färger och illustrationer – det är ett språk de förstår.

När barnet börjar rita så stimuleras dess fantasi. Genom att göra drag med kritan på pappret kan det börja symbolisera karaktärer och föremål de väljer från omgivningen.

Det börjar även verbalisera vad det gör och varför det gör det. Barn använder sitt ritande som ett understöd för fantastiska berättelser som är en produkt av deras fantasi.

Ta chansen att utforska ditt barns värld. Be det att visa sina teckningar. Du kommer överraskas över dess djärvhet och uppfinningsrikedom.

2. Det hjälper koordinationen mellan hand och öga

Barn ritar tillsammans

Ett barns första alster kanske inte verkar logiska för oss. Detta eftersom barnet inte har tillräcklig koordination mellan hjärna, hand och öga. Därför saknar teckningen ordning och betydelse.

Låt barnen hålla pennor och kritor som de vill; de experimenterar trots allt. De kan applicera stort tryck med handen och göra drag genom att flytta arm och axel. Ibland rör de på hela kroppen, som om de dansade.

Sakta men säkert fulländar dock barnet sin teknik. Det börjar upptäcka att rörelserna det gör är kopplade till linjerna som hamnar på pappret.

Det är därför det är bra att rita för att utveckla finmotoriken, eftersom det involverar varje ben i fingrarna. Detta kommer underlätta deras förmåga att skriva senare.

3. Det är ett sätt att mäta barnets tillväxt

Kritor av olika färger

Typerna av drag som barnet gör med kritan visar de olika skeden som det genomgår.

Det finns milstolpar när det kommer till att rita; de liknar skedena som finns i barnets utveckling.

  1. I början är det alltid kaotiskt, och barnet verkar inte ha någon kontroll över dragen med kritan.
  2. Efter runt 18 månader blir dock dragen tydligare. Detta pågår upp till den tredje eller fjärde födelsedagen.
  3. Då börjar de göra för-schematiska figurer fram till runt sex års ålder (en cirkel som utgör huvudet och två vertikala linjer som utgör benen).

 4. Att rita stimulerar koncentration och främjar noggrann observation

Det finns många fördelar med att rita för barn, inklusive incitamentet att koncentrera sig och vara ihärdig. Att rita hjälper dem att organisera sina idéer och uppfatta omgivningen.

Att rita stimulerar ett barns observationsförmåga. Hjärnan jobbar hårdare under denna process med att försöka göra verkligheten till något abstrakt på ett papper.

Denna aktivitet främjar dessutom utvecklingen av den visuella uppfattningen och det abstrakta tänkandet.

5. Det uppmuntrar emotionell intelligens

Färgläggning och att måla främjar barns emotionella intelligens eftersom de lär sig att identifiera sina känslor för att sedan uttrycka dem med färger på ett papper.

Bland alla fördelar med att att rita är det denna som hjälper dem att stärka sin mentala hälsa som mest. Denna aktivitet gör dem avslappnade och hjälper dem att glömma komplicerade situationer.

Den låter dem göra något roligt som de njuter av. När barn börjar bemästra grafisk layout mognar de psykologiskt, känslomässigt och fysiskt. Det bidrar definitivt till att bilda deras personligheter.

6. Det stärker deras självkänsla

Att rita, måla och färglägga stärker barns självkänsla. Barn vill stå ut för sina konstnärliga förmågor. Det ger dem glädje och tillfredsställelse, och de känner att de gör något viktigt.

När barn visar dig sina teckningar så görs det med stor stolthet. För dem är det historiskt, vilket det är rent utvecklingsmässigt. Det är viktigt att uppmuntra och applådera deras kreativa prestationer.

Visa intresse för vad de gör. Att rita är en av de första formerna av kommunikation och uttryck. De utforskar ett nytt språk.

Var uppmärksam på vad de säger i sina teckningar; du kommer överraskas av hur mycket du kan lära dig om ditt barn när du lär dig att förstå dess verk.

7. Det utvecklar känslighet

Barn med kritor

Barn förmedlar sina känslor genom teckningar.

Genom konst kan barn bygga broar mellan sina känslor och sin kunskap. Därför är en av många fördelar med att rita att barnet kan modifiera världen runt sig genom att fånga den med papper och penna.

Att rita ger även barn chansen att skapa, återskapa och utveckla sin känslighet. Tack vare förmågan att uttrycka sig som varje penseldrag medför, kommer barnet även bli mer villigt att lära sig.

8. Det förenar hela familjen

Som om allt detta inte vore nog så stärker ritande även familjebanden. Att rita tillsammans med sina föräldrar eller syskon är också ett sätt att stimulera tillgivenhet och sammankoppling.

Dra nytta av varje chans du får för att rita med ditt barn. De kommer älska om mamma, pappa eller syskon ansluter sig till ritkalaset!

För att öka dessa fördelar med att rita för barn

Trots dessa många fördelar med att rita ska du aldrig tvinga barnen att rita när de inte vill. Du kan försöka att göra dem intresserade av det, men tvinga dem aldrig. Respektera även deras takt.

Att rita är en aktivitet som varje barn bör njuta av fullt ut. Låt dem välja sina egna färger och vad de vill rita.

Ge dem utrymme och kreativ frihetLåt dem sedan förklara vad de gör. Utöver att lyssna på deras filosofiska förklaringar kommer du även stimulera deras språkutveckling.

Avslutningsvis ska du alltid berömma ditt barns ansträngningar. Då kommer du se hur dess självsäkerhet växer och hur det stärker sina kreativa färdigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Soriano De La Cruz, K. M., & Zúñiga Villao, E. P. (2019). Expresión artística en el desarrollo de la imaginación de niños de 4 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.). http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/42457
  • Chablay Fonseca, A. B. (2017). El dibujo creativo en el desarrollo de la coordinación visomotriz de niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Liceo Oxford del cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Parvularia). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/25917
  • Muños-Hidalgo, M. D. (2014). El dibujo infantil: La etapa preesquemática. http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/796
  • Alarcón Gallego, E. C., & Guzmán Grijalva, M. L. (2017). Potenciar la atención y concentración de los estudiantes de grado 2 de la escuela Isabel de castilla a través de actividades artísticas y lúdico-pedagógicas. https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/1112
  • Torres Monge, L. (2016). Inteligencia emocional, autoconcepto y autoestima a través de la educación plástica. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/21404
  • Fernández, E. R. (2007). Aplicaciones del Arteterapia en aula como medio de prevención para el desarrollo de la autoestima y el fomento de las relaciones sociales positivas:” Me siento vivo y convivo”/” Art Therapy applications in the classroom as a preventive measure using artistic manifestations for the self esteem development and the fostering of positive social relationships:” I FEEL ALIVE AND CO LIVE”. Arteterapia, 2, 275. https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0707110275A

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.