Hur du ger råd åt dina barn på bästa sätt

Det är viktigt med kommunikation för att du ska kunna ha en ordentlig relation med dina barn.
Hur du ger råd åt dina barn på bästa sätt

Senaste uppdateringen: 23 november, 2020

Det är inte lätt att uppfostra sina barn så att de kan uppnå sin fulla potential. Det är därför viktigt att du tänker på hur du ger råd åt dina barn på bästa sätt. Om du inte lär dig att ge råd åt dina barn kan de komma att stöta bort dig och inte vilja ha dina råd mer.

Man måste upprätta god kommunikation inom familjen där man kan säga vad man känner. Det är också viktigt att du lär dig att förstå dina barns känslor för att få en god emotionell grund att stå på. Det är viktigt att du börjar lära dig hur du ska hantera det redan när de är små, för om du inte gör det kommer det bli svårare att kommunicera med dem ordentligt när de når tonåren.

Tips för hur du ger råd åt dina barn

Mor och son.
  • Om du har mer än ett barn är det en bra idé att sätta sig ner med vart och ett av dem i taget. Det bör göras regelbundet.
  • Medan de är små kan man leka med dem för att knyta emotionella band. Barnen märker då att vi som föräldrar har ett intresse för dem och deras aktiviteter.
  • Det är sedan också bra om ni exempelvis tittar på en film tillsammans. Det öppnar upp för konversationer om vad de tyckte om vad de såg, och det lär dig om hur de ser på saker och deras personlighet.
  • Krama och pussa dina barn. Undvik inte fysisk kontakt. Det är viktigt att man stärker det emotionella bandet med dem.

Du måste vara varm, öppen och empatisk när du pratar med dina barn. För att man ska kunna ha bra kommunikation sinsemellan är det viktigt att man pratar lugnt. Försök dessutom att sätta dig i deras situation.

  • Ge barnen presenter som böcker och spel som utvecklar deras förmågor. Försök även få dem att leka tillsammans för att komma varandra närmare.

Andra viktiga tips för att närma sig barnen emotionellt

  • Försök att äta middag tillsammans minst två gånger per vecka. Det kan även vara bra med lunch eller middag på helgerna. Tänk på att det är viktigt att barnen lär sig att samarbeta när det kommer till att laga maten.
  • Det är viktigt att man planerar resor med familjen för att man ska kunna spendera lite extra tid tillsammans och få gemensamma upplevelser. Det är bra för att ena familjen.
  • En annan sak som stärker banden mellan föräldrar och barn är att låta dem delta i aktiviteter som skridskor, cykling eller simning.

Vad vi inte får göra mot våra barn

Mor med sina barn.

Det är aldrig bra för barnens självkänsla om du generaliserar för mycket och säger att de alltid gör något fel. Det är snarare förödande för deras självkänsla eftersom de med tiden kommer tro att de inte är bra på något. Att förlöjliga dem och vara sarkastisk kan också ha en negativ effekt, även om det inte var meningen. Det kommer inte få dem att skratta utan de kommer bara känna sig underlägsna och förödmjukade.

Undvik också att ge upprepade hårda kommandon även om barnet är bångstyrigt; det får det att känna att du inte förstår det och att det måste följa varje order oavsett omständigheterna. Försök att heller inte skrika på dem och gräla om saker som man redan har löst och som inte är kopplat till något i nuläget. Det är förödande både för banden mellan er och er kommunikation.

Att reflektera över

Det bästa du kan göra som förälder är att hålla dig lugn när du ger råd åt dina barn. Det är viktigt att tänka på att man inte kan föra en ordentlig dialog i ett upprört tillstånd. Det gör bara att man säger saker man inte borde och barnen kommer då i slutändan inte längre att lyssna till ens råd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.