5 nycklar till hur man uppfostrar barn

5 nycklar till hur man uppfostrar barn

Senaste uppdateringen: 15 december, 2018

Perfektionism är inte viktigt när man uppfostrar barn. Att uppfostra barn är inte lätt. Man har som förälder inte någon perfekt manual för att skapa en fulländad och glad människa. Det är dock något vi alla vill lyckas med.

Vi har alla begått fel och många gånger inte uppfyllt de förväntningar och mål vi har lagt fram, och även om vi vill kunna ge våra barn allt de behöver i livet är vi ibland rädda att inte kunna göra det.

Kom ihåg att det inte finns någon perfekt förälder. Det handlar helt enkelt om att vara en bra förälder – en guide, en hjälp.

Du bör inte bli besatt av att försöka lösa varje problem ditt barn stöter på. Ibland är det bättre att ge dem hjälpmedel och strategier för att barnen själva ska kunna hitta den bästa lösningen. Det är nyckeln till en lyckad uppfostran. Vi ska idag prata om de ord som alla barn vill höra.

1. Tillit är viktigt när man uppfostrar barn

Det är viktigt att ha tillit till sina barn för att de ska kunna känna sig säkra och gå sin egen väg. Här på sidan har vi ofta pratat om riskerna med att vara överbeskyddande, något som kan förhindra barnets utveckling.

Om du tidigt förmedlar att du litar på ditt barn hjälper du hen att hitta sin egen väg.

2. Att känna hur det är

Tilit är viktigt när man uppfostrar barn

Livet handlar inte bara om att tänka på vad man vill ha eller det man har. Det handlar inte bara om att samla på sig saker utan även att känna sig bra med det man gör varje dag, att må bra med vänner, familj och husdjur… Barn bör tidigt lära sig hur viktigt det är att leva sitt liv till fullo med glädje och integritet.

3. Förståelse

Barn bör lära sig att förstå andra

Barn bör tidigt lära sig hur viktigt det är att förstå andra och sätta sig in i deras situation. Det är viktigt att de även lär sig emotionell intelligens.

När man uppfostrar barn handlar det inte bara om att lära dem räkna, lära dem förstå en text mm… De bör även lära sig hur känslor fungerar, hur man respekterar andra och uttrycker sig ordentligt, att prata om vad man känner, det man behöver, det som oroar en

4. Dela med sig

Barn behöver lära sig att dela med sig

Dela med dig av din glädje, upprätta positiva relationer, hjälp andra och låt andra hjälpa dig”. Om vi lär våra barn denna viktiga grundsten undviker vi att våra barn växer upp till egoister som bara tänker på sig själva och aldrig på andra.

Om de lär sig att dela med sig kan de upprätta säkra och stabila relationer, få bra vänner och ha hälsosamma relationer.

5. Älska

Ett lyckligt barn älskar andra och också sig själva

När vi uppfostrar barn till att bli lyckliga bör vi lära dem att inte bara älska andra utan även sig själva. Självkänsla är mycket viktigt för att växa med säkerhet och mognad.

Att älska sig själv och kunna visa kärlek för andra är grunden till att utveckla emotionell intelligens. Lär dina barn detta varje dag. Kärlek och tillit, och att kunna förstå, är nycklarna till att ett barn växer som person och blir en lycklig vuxen.

Att uppfostra barn är ett äventyr som kräver tålamod och kärlek. Var inte rädd för att begå fel – ingen är perfekt. Det viktigaste är att våra barn vet att vi alltid finns där för att hjälpa dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.