Symtom på campylobacterinfektion

Campylobacterinfektion är den vanligaste orsaken till diarré världen över. Den manifesterar sig i många former, från feber till obehag i buken. Läs vidare för att ta reda på mer om dem.
Symtom på campylobacterinfektion

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2021

Campylobacterinfektion är den vanligaste orsaken till diarré över hela världen och ansvarar, enligt studier, för upp till 14% av dessa fall. Utöver detta uppskattar Världshälsoorganisationen (WHO) att livsmedelsburna sjukdomar – inklusive den som uppstår på grund av campylobacter – drabbar en av tio personer världen. Att hålla bakterierna som orsakar dessa sjukdomar på avstånd är naturligtvis inte bara en fråga om hygien. Det kan rädda många liv på lång sikt, särskilt i länder med dålig hälsoinfrastruktur. Stanna kvar – i dagens artikel ska vi diskutera symtom på campylobacterinfektion mer detaljerat.

Vad är campylobacterinfektion?

Låt oss först och främst betona att namnet campylobacter inte hänvisar till en enda bakterieart, utan till ett släkte som innehåller minst 12 humana sjukdomsframkallande arter. Den vanligaste av alla är C. jejuni vilken orsakar upp till 90% av infektionerna.

Denna patogen är en av de vanligaste orsakerna till diarré i USA. Enligt uppskattningar drabbar det cirka 2,4 miljoner människor i landet varje år. Det förekom mer än 29 epidemiologiska utbrott mellan 2013 och 2017. Dessa uppgifterna visar att campylobacterinfektioner hör till vardagen.

Campylobacterbakterie
12 arter från släktet Campylobacter är skadliga för människor. Huvudsymtomet på infektionen är diarré.

Orsaker till infektion och symtom på campylobacterinfektion

I allmänhet orsakas denna infektion av intag av opastöriserad mjölk, eller av rått eller okokt kött och fågel. Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) kan en inokulering på så liten som 500 orala patogena celler leda till infektion hos en person.

Campylobacter-bakterier invaderar celler i tunntarmen med hjälp av en mekanism som liknar den vid icke-tyfoid salmonella. Bakterierna orsakar skada och förändrar vätskeabsorptionen. Detta genererar den karakteristiska medicinska situationen som vi ska prata om mer nedan.

De huvudsakliga infektionskällorna är:

 • För det första genom konsumtion av underkokta köttprodukter, främst av fågel
 • Genom konsumtion av opastöriserad mjölk
 • På grund av bakteriens närvaro i obehandlat vatten
 • Slutligen på grund av kontakt med infekterade husdjur eller husdjur

Symtom på campylobacterinfektion

Det vanligaste symtomet på en campylobacterinfektion är diarré – ibland blodig sådan. Det uppstår vanligtvis mellan 2 och 5 dagar efter kontakt med bakterierna och slutar vanligtvis av sig själv efter 6 dagar. Även andra symtom kan vara närvarande, som till exempel:

 • Kramper och buksmärtor
 • Feber och trötthet
 • Illamående och kräkningar

Men vissa infekterade patienter utvecklar aldrig tydliga symtom enligt U.S.National Library of Medicine. Dessutom är det ganska sällsynt att man dör av denna sjuksom. Det är främst dödligt hos spädbarn, äldre individer och personer med immunbrist, som till exempel personer med HIV.

Att ställa en diagnos med hjälp av olika symtom på campylobacterinfektion

Det är enkelt att ställa en diagnos när de olika symtomen är närvarande. Patienten får ge ett avföringsprov så att doktorn kan identifiera och isolera de bakterier som orsakar de gastrointestinala besvären. Det finns också andra, snabbare typer av test som man kan använda för att identifiera mikroorganismen.

Behandlingsalternativ

Enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet (CDC) försvinner campylobacterinfektioner vanligtvis på egen hand inom 3 till 6 dagar efter att de första symtomen uppträtt. Man rekommenderar dock fortfarande ett stort vätskeintag för att ersätta elektrolyter som förlorats via diarré.

Läkemedel är i de flesta fall inte nödvändiga eftersom ett överdrivet intag kan leda till resistenta stammar. Således rekommenderar man inte självmedicinering, och antibiotika ordineras därför endast för de allvarligaste fallen.

kvinna med magont på toaletten.
Huvudsymtom på campylobacterinfektioner är diarré, så den första behandlingen bör vara att öka intaget av vätskor.

Hur förhindrar man dessa infektioner?

Som med de flesta livsmedelsburna sjukdomar (FBD) är korrekt hantering av mat den bästa formen av förebyggande. CDC delar också några åtgärder man bör överväga:

 • Tvätta händerna innan du hanterar mat eller efter att ha berört någon möjlig infektionskälla, både om det är en smittad person eller ett djur
 • Skär rått kött och frukt och grönsaker på olika skärbrädor
 • Tillaga alltid mat av animaliskt ursprung, oavsett om det tidigare har varit fryst
 • Drick alltid pastöriserad mjölk och juice
 • Under inga omständigheter ska du dricka obehandlat vatten

Du kanske också är intresserad av: Kronisk och akut diarré: orsaker och behandling

Slutliga överväganden

Som du kan se är campylobacterinfektion den främsta orsaken till diarré över hela världen och C. jejuni-arter är de mest utbredda på global nivå. De flesta av de epidemiologiska utbrotten inträffar på grund av konsumtion av rått kött, opastöriserad mjölk och obehandlat vatten.

Således är den bästa åtgärden för att bekämpa campylobacterinfektion att äta väl rengjord och ordentligt tillagad mat. Detta innebär att man inte blandar ingredienser av animaliskt och vegetabiliskt ursprung utan att utsätta köttet för höga temperaturer före konsumtion, och naturligtvis att tvätta händerna före och under tillagningen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.