Komjölk; varför du inte borde dricka det

I dagsläget får kött- och mjölkindustrierna många ekonomiska fördelar från konstgjorda avlingstekniker, men konsumenter drabbas ofta av konsekvenserna från dessa ändringar.
Komjölk; varför du inte borde dricka det

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Det finns en anledning till varför vi inte bör dricka komjölk. Trots det har det varit en av de mest populära och konsumerade livsmedlen i hundratals år.

Det är sant att detta livsmedel innehåller några essentiella näringsämnen som kroppen behöver, som kalcium. N yligen genomförda studier har fastställt att komjölk inte är så bra som det verkar. Det har kopplats till diverse sjukdomar och åkommor som blir alltmer vanliga.

Varför sägs det att konsumtion av komjölk kan påverka hälsan?

Precis som med andra livsmedel är åsikterna om fördelarna och farorna med komjölk delade. För många är det en överdrift att tro att ett livsmedel som är så populärt kan vara skadligt för vår hälsa. Speciellt då det funnits i människans kost så länge. Det finns dock väldigt bra förklaringar som alla konsumenter bör ha i åtanke.

Enligt dessa studier producerade en ko år 1800 runt två liter mjölk om dagen. Detta ändras år 1960, när man började använda konstgjorda modifieringsprocesser för avling av kor. Därefter började de producera mellan två och nio liter mjölk om dagen.

Skummjölk

Mängden mjölk som producerades fortsatte att ökas i takt med att åren gick. Idag använder man sig av en rad konstgjorda avelstekniker i olika delar av världen. Några av dessa är användning av antibiotika, genetisk avelsurval, ändringar av foder samt användning av tillväxthormon. Samtliga ökar produktionen av kött och mjölk till förvånande kvantiteter.

Industrin har försökt att hålla detta hemligt, men utredningar har visat att dessa ändringar har negativa effekter på hälsan. En nyligen genomförd studie från Harvard University bekräftade många av farorna som konsumtion av komjölk misstänktes för.

10 anledningar till varför komjölk skadar hälsan

Mjölk

1. Mjölk minskar nivåerna av järn hos barn.

National Academy of Pediatricts i USA publicerade 1993 en studie. Där indikerades att barn inte bör dricka komjölk innan de är 18 månader gamla. Vidare bidrar komjölk till förlust av essentiella fettsyror och vitamin E.

2. Mjölk innehåller ett protein vid namn kasein.

Detta används för att göra klister. Det kan även orsaka inflammation i den mjuka vävnaden hos många barn.

3. Det har kopplats till flera olika sjukdomar

Konsumtion av komjölk och mjölkprodukter har kopplats till en rad olika sjukdomar, Några av dessa är diabetes, multipel skleros, hjärtsjukdom, irritabel tarm, och till och med grå starr.

4. Komjölk innehåller abnormala nivåer av antibiotika

Dessa kommer från den konstgjorda aveln av kor. Denna antibiotika bidrar till tillväxten av bakterier som är mer resistenta mot antibiotika. De blir därför svårare att bekämpa när de väl kommer in i kroppen.

5. Det innehåller hormoner

Kom ihåg att komjölk och produkter som görs av den kan innehålla olika mycket hormoner beroende på vilket land den kommer från. Den amerikanska mjölken innehåller runt 59 olika syntetiska hormoner. Några av dessa är steroider samt binjure- och könshormon. De kan kombineras med andra gifter och orsaka degenerativa sjukdomar.

6. Det är väldigt fett

Mjölk innehåller höga halter av fett, vilket kan höja kolesterolnivåerna och riskera blockering av artärer, framförallt hos unga.

7. Det är egentligen inte för människor

Komjölk är specifikt en produkt för kors matsmältningssystem. När människor konsumerar komjölk får de i sig komponenter som stör matsmältningen och blockerar absorptionen av näringsämnen från den övriga kosten.

8. Det kan orsaka allergier

Konsumtionen av mjölk har kopplats många fall av allergier. Man har demonstrerat påverkan på beteende, sömn och koncentration, och det kan till och med orsaka sängvätning.

9. Det har kopplats till prostata- och äggstockscancer

Diverse studier har funnit att mjölken är associerad med prostatacancer hos män, framförallt om de konsumerar tre glas om dagen. Hos kvinnor kan risken för äggstockscancer öka med 66%.

10.Det kan skapa astmaeffekter

På grund av kasein producerar mjölken histaminer och sedan slem. Av denna anledning är konsumtion av mjölk och mjölkprodukter associerad med astma .


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barrera Méndez, A. M., Pérez, O., & Mauricio, E. (2012). Determinación de resíduos de antibióticos β-lactámicos y Tetraciclinas en leche cruda de cinco ganaderías ubicadas en el municipio de San Luis Talpa y en leche pasteurizada (Doctoral dissertation, Universidad de El Salvador).
  • Ludwig, D. S., & Willett, W. C. (2013, September). Three daily servings of reduced-fat milk: An evidence-based recommendation? JAMA Pediatrics.
  • Monge, J. J. L. S. (2011). Alergia a alimentos. Gaceta Médica de México147(1), 57-66.
  • Samartín Sáenz, S. (2004). Características de la función inmune celular en pacientes con alergia o intolerancia a las proteínas de la leche de vaca: estudio comparativo. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.