Sjukdomar kopplade till konsumtion av komjölk

Komjölk och produkter som görs av den är för tillfället en av världens mest konsumerade livsmedel; alla egenskaper, den utsökta smaken samt dess vitaminer och mineraler gör komjölk till en produkt som värderats högt i flera sekel, framförallt för dess halter av kalcium.

Nyligen genomförda studier har dock ifrågasatt de påstådda fördelarna hos komjölk i hög grad eftersom, tvärtemot vad man tidigare trott, hög konsumtion av komjölk kan försämra din hälsa och orsaka olika sjukdomar.

Varför är komjölk dålig för hälsan?

Många frågar varför komjölk är dålig för hälsan om vi har konsumerat den i sekel. För att svara på detta måste vi gå tillbaka i tiden till sextiotalet, när de på konstgjord väg började modifiera den naturliga tillväxten hos kor.

Studier har visat att kor på 1800-talet började producera runt nio liter mjölk per dag. Nuförtiden har de börjat använda en teknik för att uppnå konstgjord tillväxt hos djuren – till exempel genom användning av antibiotika, genetiskt urval, ändringar av dieten och användning av tillväxthormon – som har fått kor att producera upp till 24 liter om dagen. Det är fantastiskt att se hur kor gått från att producera 2 liter mjölk till 24 liter eller ännu mer om dagen.

Trots att de konstgjorda tillväxtteknikerna har haft stora ekonomiska fördelar för mjölk- och köttindustrin är sanningen att denna förändring av vad som var naturligt har haft konsekvenser som påverkar konsumenter, eftersom mjölken påverkas av hur djuret fötts upp, antibiotika, hormoner, diet, mm. Som en konsekvens kan den orsaka olika hälsoproblem med tiden.

Studier kring påverkan som komjölk har på hälsan har genomförts under många år och visar enhetligt hur produkten kan påverka folks hälsa. En nyligen genomförd studie från Harvard University visade vad komjölk kan orsaka och slog fast att det finns en koppling mellan stor konsumtion av denna produkt och utvecklingen av vissa sjukdomar.

Migrän

Migrän

Studier har visat att patienter som lider av migrän ser en märkbar lindring av symtomen om de slutar konsumera komjölk.

Förstoppning

Laktosintolerans är relaterat till förstoppning hos barn och vuxna. Att eliminera denna produkt från din diet och öka konsumtionen av frukter, grönsaker och fibrer är en effektiv lösning på problemet.

Cancer

Cancer

Närvaron av hormoner och andra substanser i komjölk är relaterat till utvecklingen av olika typer av cancer, inklusive i magen, brösten, äggstockarna, prostatan, lungorna och testiklarna.

Kronisk trötthet

Trötthet

En studie som genomfördes på barn 1991 i Rochester, New York, visade att risken för att drabbas av kronisk trötthet ökade med 44.3% när de drack komjölk.

Allergiska reaktioner

Allergier mot protein i komjölk har definierats som en försvarsmekanism hos immunförsvaret. Studier har visat att den allergiska reaktionen kan vara omedelbar, vilket med andra ord betyder att den kan inträffa inom 45 minuter, efter några timmar eller inom några dagar.

Gastrointestinal blödning

Detta orsakas av intolerans mot komjölkens protein och drabbas främst barn. Detta har till och med kopplats till en av de vanligaste orsakerna för anemi hos barn.

17 andra sjukdomar med kopplingar till komjölk

 • Ledgångsreumatism och osteoartrit
 • Astma
 • Autism
 • Ulcerös kolit
 • Irritabel tarm
 • Typ 1-diabetes
 • Buksmärta
 • Hjärtsjukdom
 • Multipel skleros
 • Fistlar eller analfissurer
 • Obehag vid urinering
 • Laktosintolerans
 • Lymfom
 • Malabsorptionssyndrom
 • Sömnproblem
 • Magsår
MER FÖR DIG