Offentliga handtorkar kan var kontraproduktiva

Visste du att vissa offentliga handtorkar kan göra dina händer smutsiga igen efter att du tvättat dem? Läs dagens artikel och lär dig mer om vad forskningen säger om ämnet.
Offentliga handtorkar kan var kontraproduktiva

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Offentliga handtorkar är elektriska apparater som vi hittar i badrummen på vårdcentraler, skolor, köpcentra eller andra utrymmen där många människor cirkulerar.

Som namnet antyder använder vi dem för att torka händerna efter att vi har tvättat dem. Anledningen till att de är så populära har att göra med två principer: ekonomi och ekologi. På lång sikt är de billigare än handdukar och tillverkningen av dem kräver inte att några träd skövlas.

I grundläggande termer blåser dessa offentliga handtorkar ut varm luft som kommer från det utrymme där de befinner sig och får den att cirkulera. Man kan säga att de återvinner och värmer upp luften inne i badrummet.

Det är detta driftsätt som har väckt frågan om de är säkra eller inte. Bevis som man kan läsa om i de nya studier har ifrågasatt nyttan med offentliga handtorkar, eftersom det visar sig att de kan smutsa ner våra händer som vi precis har tvättat.

Hygien för händerna

Ända sedan vi var små har vi hört vuxna uppmana oss att tvätta händerna flera gånger under dagen. Innan vi äter, efter att ha gått på toaletten, efter att ha arbetat med händerna och efter att ha varit utomhus etc. Vi ger nu samma rekommendation till våra barn.

Under dessa och andra omständigheter är handtvätt något vi gör för att undvika smittsamma sjukdomar, och det fungerar effektivt mot allt från förkylningar till hepatit och diarré.

Dessa sjukdomar är ofta orsakade av virus och bakterier som finns på händerna och som kommer i kontakt med våra slemhinnor. Vissa är ofarliga, medan andra mikroorganismer kan vara sjukdomsframkallande. Och något så enkelt som att tvätta händerna ordentligt är en förebyggande hygienåtgärd som vi lätt kan följa.

På så sätt undviker vi inte bara att bli sjuka utan vi minskar också risken för att sprida infektioner. Detta är särskilt viktigt för personer som arbetar med att hantera livsmedel och de arbetar inom vården, men inte desto mindre viktigare för oss andra.

person tvättar händerna
Handtvätt är effektivt för att kontrollera mikroorganismer. Det minskar avsevärt risken för sjukdomar.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Skillnaderna mellan förkylning och influensa

Vad säger studier om offentliga handtorkar?

För en tid sedan beslutade offentliga kontor, privata företag, utbildnings- och hälsoinstitutioner att ta bort pappershanddukar från offentliga toaletter. Detta som en följd av att pappersprodukter producerar avfall och har en negativ påverkan på miljön.

Som ett resultat är det många av dessa platser som bytt ut pappershanddukarna mot denna typ av handtorkar. Men det verkar som att denna lösning har visat sig vara värre än problemet. Vad vi uppnår genom att tvätta händerna kan omintetgöras om vi använder torken.

En nyligen genomförd studie testade offentliga handtorkar på herr- och damtoaletter på en vårdinrättning. Detta skedde för att detektera bakterier med hjälp av plattor som de exponerade för torken under en tidsperiod.

Resultaten av forskningen visade att det finns många typer av bakterier, inklusive potentiella patogener och sporer, som kan landa på människors händer när de använder handtorkar på offentliga toaletter.

Efter att ha tvättat händerna kontaminerar vi dem med den varma luften, som till och med kan innehålla fekala bakterier.

Enligt forskningen kunde man minska koncentrationen av bakterier genom att placera luftfilter i torkarna. Detta ledde till slutsatsen att bakterierna finns i själva rummet. Resultaten visar också det faktum att en viss mängd mikrober tar sig ut i luften vid spolning av toaletten.

Flera liknande studier har bekräftat liknande resultat, vilket visar att offentliga handtorkar kan vara en källa till bakteriekontaminering. En annan studie jämförde även olika handtorkningsmetoder och drog slutsatsen att antalet bakterier var högre när det gällde lufttorkare i jämförelse med pappershanddukar.

Men inte alla är överens. Vissa andra studier hävdar att det finns otillräckliga bevis, eftersom uppgifterna saknar viktiga variabler som är nödvändiga för att bedöma den verkliga infektionsrisken. Viss forskning säger också att risken för att använda offentliga handtorkar inte är högre än att använda pappershanddukar.

Missa inta att läsa den här artikeln:  Hur man gör hemgjord, återanvänd flytande tvål

Möjliga risker vid användning av offentliga handtorkar

Det är värt att notera att många av de mikrober som finns i luften på offentliga toaletter inte kan orsaka sjukdom eller drabba friska människor. Men bland dem finns det också mer skadliga mikrober, som Staphylococcus aureus.

Närvaron av Acinetobacter har också upptäckts, vilket kan orsaka infektioner hos personer med försvagat immunsystem eller sjukhuspatienter. Och detta är känsligt, särskilt när det gäller handtorkar i sjukhusbadrum som medicinsk personal använder.

Slutligen sprider sig bakterier, utöver de som finns i toaletten, också genom effekten av den varma luften från torken, som fungerar som en aerosol.

Hur ska vi torka händerna?

Nu kanske du undrar om det är bäst att inte torka händerna alls. Men detta är inte ett bra alternativ. Enligt forskning är det mer troligt att bakterier överförs när huden är fuktig.

Det första och bästa alternativet är att torka händerna med en ren handduk. Naturligtvis kan du bara göra detta om du är hemma, eller eventuellt på en arbetsplats, där du har tillgång till mer privata utrymmen.

I detta sammanhang är det viktigt att handdukarna tvättas regelbundet. Om det finns någon som är sjuk i ditt hem, är det bättre att ni använder pappershanddukar så länge problemet kvarstår.

När det gäller offentliga toaletter är förslaget att använda pappershanddukar för att torka händerna baserat på resultaten som observerats i de flesta studier. Pappershanddukar absorberar fukt bättre och hjälper till att eliminera bakterier som finns kvar efter tvätt, vilket minskar nivåerna av föroreningar.

handdukar
Tyghanddukar som ska användas för handtorkning bör tvättas ofta och noga. Pappershanddukar är ett hygieniskt alternativ.

Hur man undviker användning av offentliga handtorkar

Bakterier som blir överförda via handtorkar är inte en direkt orsak till sjukdom. För personer med ett friskt immunsystem är det som regel inte några problem alls.

Det råder däremot ingen tvekan om att de utgör en potentiell risk för sjuka eller personer med nedsatt immunförsvar. Och låt oss komma ihåg att vi inte lever ensamma i världen. Tvärtom är vi i ständig kontakt med andra.

Det bästa är att torka händerna på vår egen handduk, så länge den är ren. Men när vi går ut och behöver använda en offentlig toalett befinner vi oss i ett dilemma.

Om det finns pappershanddukar, bör detta vara ditt första val. Men om det bara finns offentliga handtorkar är alternativet att alltid ha en liten ask pappershanddukar för personligt bruk i din väska eller i bilen. På så sätt undviker du dessa risker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alharbi SA, Salmen SH, Chinnathambi A, Alharbi NS, Zayed ME, Al-Johny BO, Wainwright M. Assessment of the bacterial contamination of hand air dryer in washrooms. Saudi J Biol Sci. 2016; 23(2): 268-271.
  • Best E, Parnell P, Couturier J, Barbut F, Le Bozec A, Arnoldo L, Madia A, Brusaferro S, Wilcox MH. Environmental contamination by bacteria in hospital washrooms according to hand-drying method: a multi-centre study. J Hosp Infect. 2018; 100(4): 469-475.
  • Gammon J, Hunt J. The neglected element of hand hygiene – significance of hand drying, efficiency of different methods and clinical implication: A review. J Infect Prev. 2019; 20(2): 66-74.
  • Lam SC, Cheung MMF, Au JKL, Suen LKP. Bioluminescence-based hygiene evaluation of public washroom environment: Repeated measurement of posthandwashing facilities on baseline and before and after cleaning schedule. Am J Infect Control. 2020; S0196-6553(20)30960-3. doi: 10.1016/j.ajic.2020.10.015.
  • Margas E, Maguire E, Berland CR, Welander F, Holah JT. Assessment of the environmental microbiological cross contamination following hand drying with paper hand towels or an air blade dryer. J Appl Microbiol. 2013; 115(2): 572-582.
  • Matthews JA, Newsom SW. Hot air electric hand driers compared with paper towels for potential spread of airborne bacteria. J Hosp Infect. 1987; 9(1): 85-88.
  • Reynolds KA, Sexton JD, Norman A, McClelland DJ. Comparison of electric hand dryers and paper towels for hand hygiene: a critical review of the literature. J Appl Microbiol. 2021; 130(1): 25-39.
  • Sasahara T, Ae R, Watanabe M, Kimura Y, Yonekawa C, Hayashi S, Morisawa Y. Contamination of healthcare workers’ hands with bacterial spores. J Infect Chemother. 2016; 22(8): 521-5.
  • Snelling AM, Saville T, Stevens D, Beggs CB. Comparative evaluation of the hygienic efficacy of an ultra-rapid hand dryer vs conventional warm air hand dryers. J Appl Microbiol. 2011; 110(1):19-26.
  • Suen LKP, Siu GKH, Guo YP, Yeung SKW, Lo KYK, O’Donoghue M. The public washroom – friend or foe? An observational study of washroom cleanliness combined with microbiological investigation of hand hygiene facilities. Antimicrob Resist Infect Control. 2019; 8. doi: 10.1186/s13756-019-0500-z.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.